Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality je systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie so zreteľom na kvalitu. Je jedným z nástrojov na zlepšovanie kvality služieb, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytuje občanom a podnikateľom. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 od júna 2010. Systém manažérstva kvality je na úrade priebežne zdokonaľovaný a v rámci kontrolných auditov pravidelne preverovaný certifikačnou spoločnosťou.Certifikát SMK Tlačiť E-mail

Certifikát SMK SK (pdf)

Certifikát SMK EN (pdf)

 
Politika kvality Tlačiť E-mail

Politika kvality (pdf)

 
Ciele kvality Tlačiť E-mail

Ciele kvality (pdf)