Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18698758
Chemická bezpečnosť v SR


NÁRODNÉ  KONTAKTNÉ  MIESTO  CHEMICKEJ  BEZPEČNOSTI V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 23. február 2016 13:09

S cieľom zvýšiť chemickú bezpečnosť na celom svete a  posilniť národný systém manažmentu chemických látok bola na Konferencii o chemickej bezpečnosti, ktorá sa konala v roku 1994 V Štokholme, prijatá rezolúcia a založené Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (ďalej len „IFCS“). Za týmto účelom Konferencia o. i. odporučila zriadiť v každej krajine Národnú komisiu chemickej bezpečnosti.

Na základe odporúčania IFCS, návrhu hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a za účelom zabezpečenia plnenia úloh IFCS minister zdravotníctva  zriadil v roku 1997 (uznesenie vlády SR č. 82) Medzirezortnú komisiu chemickej bezpečnosti v SR (ďalej len „MKCHB v SR“).

Čítať celý článok...
 
Medzirezortná komisia chemickej bezpečnosti v SR PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 22. február 2016 10:03

Vzhľadom na rozsiahle využívanie chemických látok, ktoré spôsobuje zvyšovanie zdravotného a environmentálneho rizika z ich nepriaznivých účinkov na človeka a životné prostredie, bolo nevyhnutné v jednotlivých štátoch posilniť národný systém manažmentu chemických látok t. j.  zabezpečiť vhodné zaobchádzanie s chemickými látkami.

Z tohto dôvodu väčšina štátov odsúhlasila na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) najdôležitejší dokument UNCED – Agendu pre 21. storočie. Ministerstvo životného prostredia SR uvedený dokument vydalo v roku 2001 pod názvom: AGENDA  21 a Trvalo udržateľný rozvoj.

Posledná úprava Utorok, 23. február 2016 13:09
Čítať celý článok...
 
Zahraničná literatúra od r. 2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 05. september 2013 10:19

ZAHRANIČNÁ  LITERATÚRA

SÚVISIACA  S PROBLEMATIKOU  CHEMICKEJ  BEZPEČNOSTI

ARCHIVOVANÁ  V KNIŽNICI  ÚVZ SR

Rok 2011
Environmental Health Perspectives 2011
EHP 01/2011
EHP 02/2011
EHP 03/2011
EHP 04/2011
EHP 05/2011
EHP 06/2011
EHP 07/2011
EHP 08/2011
EHP 09/2011
EHP 10/2011
EHP 11/2011
EHP 12/2011


Rok 2012

Environmental Health Perspectives 2012
EHP 01/2012
EHP 02/2012
EHP 03/2012
EHP 04/2012
EHP 05/2012
EHP 06/2012
EHP 07/2012
EHP 08/2012
EHP 09/2012
EHP 10/2012
EHP 11/2012
EHP 12/2012


Rok 2013

Environmental Health Perspectives 2013
EHP 01/2013
EHP 02/2013
EHP 03/2013
EHP 04/2013
EHP 05/2013
EHP 06/2013
EHP 07/2013
EHP 08/2013
EHP 09/2013
EHP 10/2013
EHP 11 a 12/2013
- Environmental Health Criteria 243 – Aircraft disinsection insecticides (IPCS, IOMC, WHO)
- Evalution of certain food additives and contaminants  (WHO Technical Report Series 983, Seventy-seventh report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)Rok 2014

Environmental Health Perspectives 2014
EHP 01/2014
EHP 02/2014
EHP 03/2014
EHP 04/2014
EHP 05/2014
EHP 06/2014
EHP 07/2014
EHP 08/2014
EHP 09/2014
EHP 10/2014
EHP 11/2014
EHP 12/2014

Rok 2015
Environmental Health Perspectives 2015
EHP 01/2015
EHP 02/2015
EHP 03/2015
EHP 04/2015
EHP 05/2015
EHP 06/2015
EHP 07/2015
EHP 08/2015
EHP 09/2015
EHP 10/2015
EHP 11/2015
EHP 12/2015

Rok 2016
Environmental Health Perspectives 2016
EHP 01/2016
EHP 02/2016
EHP 03/2016

EHP 04/2016

Posledná úprava Pondelok, 11. apríl 2016 10:45