Chemická bezpečnosť v SR
Chemická bezpečnosť PDF Tlačiť E-mail

je prevencia pred nepriaznivými účinkami chemických látok pri výrobe, skladovaní, zaobchádzaní, preprave a zneškodňovaní (manažment chemických látok), ktoré krátkodobo alebo dlhodobo pôsobia na ľudí a na životné prostredie.

 

Všetky činnosti v SR súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti koordinuje odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR (Národné kontaktné miesto chemickej bezpečnosti v SR) prostredníctvom Národnej koordinátorky chemickej bezpečnosti v SR RNDr. Soni Masarykovej.
(
http://www.who.int/ifcs/focalpoints/slovak/en/index.html)


 Preventívne pracovné lekárstvo