Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19225057
Problematika fajčenia a alkoholu


Registrácia pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie Tlačiť E-mail

V zmysle smernice EÚ č. 40/2014 o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 37/2001 je povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie predložiť informácie príslušnému členskému štátu EÚ, kde sa výrobok plánuje uviesť na trh. Povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie pred uvedením na trh Slovenskej republiky je potrebné sa zaregistrovať v systéme EU-CEG, ktorý prevádzkuje Európska komisia.


Postup pri registrácii je uvedený na webovej stránke:


http://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step/index_en.htm

 
Zasadnutie okrúhleho stola národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 Tlačiť E-mail

Vzhľadom na podpísanie dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou na roky 2014 – 2015 Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval stretnutie za okrúhlym stolom s cieľom postupne riešiť úlohu č. 2.2.3. Úloha je orientovaná na odbornú pomoc zameranú na osobitné politiky kontroly alkoholu s cieľom dosiahnuť základné ciele Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie 2013 - 2020 (NAPPA), prijatého v súlade s dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Čítať celý článok...
 
VYHODNOTENIE  ZDRAVOTNO - VÝCHOVNEJ  KAMPANE -  „DEŇ  ZODPOVEDNOSTI 2013“ Tlačiť E-mail

den_zodpovednosti

   Pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zrealizoval zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI", ktorá sa uskutočnila 2.7.2013 v 36 mestách po Slovensku v čase od 12:00 – 16:00 hod. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bola:
- prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,
- zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu a
- zvýšenie povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami v rámci „Svetového dňa bez tabakuod 27. mája do 31. mája 2013 realizovali na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia, napr.:

  • Dni otvorených dverí“ v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia (v poradniach zdravia),

  • „Dni zdravia“ v podnikoch, firmách, obchodných centrách (prostredníctvom mobilných poradní),

  • Anonymné telefonické linky poskytujúce pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia,

  • Edukačné aktivity na ZŠ, SŠ a gymnáziách (prednášky, besedy, kvízy zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosti fajčenia, premietanie výchovno-vzdelávacieho dokumentárneho filmu Kým stúpa dym, ktorý bol vyrobený v rámci projektu Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže),

  • Individuálne poradenstvo v poradniach na odvykanie od fajčenia,

  • Propagácia Svetového dňa bez tabaku na web stránkach úradov, v regionálnej tlači, resp. televízii,

  • Distribúcia propagačno-edukačného materiálu.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

SD_bez_tabakuSvetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. V roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť.

         Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami budú v rámci kampane od 27. mája do 31. mája 2013 realizovať na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. Počnúc Dňami otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, cez špecializované Dni zdravia v rôznych firmách, prednášky na školách, až po merania CO vo vydychovanom vzduchu, krvného tlaku, či spirometrie na železničných a autobusových staniciach dňa 31. mája 2013.

Čítať celý článok...
 
Hodnotenie odborného seminára "Alkohol a ženy" - 19.11.2012 Tlačiť E-mail

Hodnotenie odborného seminára "Alkohol a ženy" - 19.11.2012 (pdf)

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>