Problematika fajčenia a alkoholu


Linka na odvykanie od fajčenia- pomáha aj v čase COVID-19 Tlačiť E-mail

Na Slovensku funguje už štyri roky, od mája 2016. Na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, sa môžu obrátiť, ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR rady a pomoc takmer 4000 volajúcim. V rámci rozhovoru ponúknu klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania. Linku pomoci počas 1 polroka 2020 kontaktovali viac muži (74 %) ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 32 rokov. Najmladší volajúci mal 13 rokov a najstarší fajčiar 68 rokov.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu prestať fajčiť má takmer okamžitý pozitívny vplyv na pľúcne a kardiovaskulárne funkcie, ktoré sa postupom času zvyšujú. Zlepšený zdravotný stav môže zvýšiť schopnosť pacientov COVID-19 reagovať na infekciu a potenciálne znížiť riziko vzniku závažných symptómov.

Špecializované poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ v Slovenskej republike:

Bratislavský kraj: BA

Banskobystrický kraj: BB, LC, VK, ZV, RS

Žilinský kraj: LM, MT, ZA, CA

Trenčiansky kraj: TN, PB, PD

Trnavský kraj: TT, GA, DS

Nitriansky kraj: KN, LV, NR, TO

Prešovský kraj: SL, PP, PO, VT

Košický kraj: TV, RV, SN, KE, MI


Kontakty na poradne zdravia dostupné tu.

 
Odborné usmernenie k aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z. z o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 5 ods. 1 a ods. 3. Účinných od 20. Mája 2020 Tlačiť E-mail

Na základe zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z.") v § 5 ods. 1 a ods. 3 explicitne zakazuje uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet s charakteristickou arómou a cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo intenzity ich dymu výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi.

Od 20. Mája 2020 sa podľa zákona č. 89/2016 Z. z. v §21 ods. 2 uplatňuje zákaz ustanovený v § 5 ods. 1 a 3 uvádzania na trh pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú charakteristické arómy vo filtroch, papieroch, baleniach alebo kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti týchto tabakových výrobkov alebo intenzity ich dymu, ktorých objem predaja vo všetkých členských štátoch súhrnne predstavuje minimálne 3 %. V súčasnosti sa jedná výlučne o zákaz pre mentolové arómy.

Zákaz sa bude uplatňovať generálne v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

 
ÚVZ SR: Pasívne fajčenie výrazne ohrozuje zdravie tehotných žien i plodu Tlačiť E-mail

cigaretteProblematiku pasívneho fajčenia, teda neúmyselného vystavovania sa cigaretovému dymu, by laická i odborná verejnosť nemala podceňovať. Dym z cigariet znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (20. november).


Deti, ktoré, sú vystavené pasívnemu fajčeniu v domácnostiach, majú už od útleho detstva zvýšené riziko ochorení dýchacích ciest (zápaly priedušiek, pľúc, vrátane piskotov), neskôr ich môže trápiť alergická nádcha, kožné ochorenia alebo zápaly stredného ucha, je u nich aj vyššia dispozícia na vznik onkologických ochorení.

Tehotné pasívne fajčiarky zase ohrozujú vývoj plodu. Riziko pre plod je u nich rovnaké, ako u gravidných žien, ktoré vyfajčia jednu až päť cigariet denne. Fajčiarky majú zvýšené riziko predčasného pôrodu, u novorodencov je vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia. Navyše deti matiek, ktoré fajčili počas tehotenstva, často trpia mnohými komplikáciami. Najvážnejšie sú neurologické abnormality a poruchy vývoja správania sa.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Linka pomoci na odvykanie od fajčenia funguje už 2 roky, záujem prestať fajčiť majú osoby od 14 do 78 rokov Tlačiť E-mail

non_smokingDôvera občanov v Poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá je rovnako ako poradne aktivovaná pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


Telefonickú linku na odvykanie od fajčenia vyhľadávajú v priemere 37-roční ľudia. Za dva roky jej fungovania ju kontaktovalo aj 14-ročné dieťa, pričom ide o najmladšieho volajúceho či 78-ročný senior s prívlastkom najstarší volajúci. Odborníci na protifajčiarskej linke prijali celkovo 1689 opodstatnených hovorov. Po telefonáte s odborníkom sa až 73 percent volajúcich rozhodlo riešiť svoj problém osobne v poradniach na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


„Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. V našich poradniach pracujú odborní pracovníci, ktorí pristupujú ku každému občanovi individuálne a s vysokou vážnosťou. Teší ma, že väčšina volajúcich sa rozhodla neskôr riešiť problém osobne návštevou poradne, pretože dlhodobá závislosť od cigariet spôsobuje vážne až život ohrozujúce zdravotné ťažkosti,“
povedal Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Registrácia pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie Tlačiť E-mail

V zmysle smernice EÚ č. 40/2014 o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 37/2001 je povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie predložiť informácie príslušnému členskému štátu EÚ, kde sa výrobok plánuje uviesť na trh. Povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie pred uvedením na trh Slovenskej republiky je potrebné sa zaregistrovať v systéme EU-CEG, ktorý prevádzkuje Európska komisia.


Postup pri registrácii je uvedený na webovej stránke:


http://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step/index_en.htm

 
Zasadnutie okrúhleho stola národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 Tlačiť E-mail

Vzhľadom na podpísanie dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou na roky 2014 – 2015 Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval stretnutie za okrúhlym stolom s cieľom postupne riešiť úlohu č. 2.2.3. Úloha je orientovaná na odbornú pomoc zameranú na osobitné politiky kontroly alkoholu s cieľom dosiahnuť základné ciele Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie 2013 - 2020 (NAPPA), prijatého v súlade s dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>