Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658319
Problematika fajčenia a alkoholu


Vyhodnotenie aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022 Tlačiť E-mail

V dňoch 30. až 31. mája 2022 sa v rámci Svetového dňa bez tabaku na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutočnil Deň otvorených dverí. Odborní pracovníci návštevníkom okrem iného ponúkali aktivity ako:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,

  • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),

  • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,

  • poskytovanie individuálneho poradenstva,

  • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.


Cieľom kampane bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Odborní pracovníci umožnili návštevníkom podujatí získať pravdivejší obraz o vlastnom zdravotnom stave a  fajčiarom ponúkli nástroje, návody a odporúčania, ktorými zvýšili ich šance na úspešné odvykanie od nikotínu, resp. tabakových výrobkov.

Čítať celý článok...
 
Informácia k Správe WHO o globálnej epidémii tabaku za rok 2021, zameraná na riešenie nových a vznikajúcich produktov Tlačiť E-mail

WHO_tobacco_2021Podľa najnovšej Správy WHO o globálnej epidémii tabaku z r. 2021 sa dosiahol určitý pokrok v boji proti tabakovým výrobkom. Novú hrozbu ale v súčasnosti podľa tejto správy predstavujú novovznikajúce produkty, ktorými sa tabakový priemysel snaží presadiť, pričom zavádzaním verejnosti o nižšej škodlivosti výrobkov (najmä e-cigariet) a pridávaním atraktívnych príchutí oslovuje čoraz väčšiu skupinu mladých ľudí.

Vzhľadom na tento znepokojivý trend WHO odporúča  vládam krajín, aby intenzívnejšie implementovali nariadenia, ktoré majú zabrániť nefajčiarom užívať tabakové výroby, a zároveň aby vyvinuli maximálne úsilie pri regulácii výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh ako novovznikajúce výrobky.

Podľa novej správy 84 krajinám sveta chýbajú ochranné opatrenia na ochranu pred neregulovaným šírením elektronických systémov na dodávanie nikotínu.

V súčasnosti 32 krajín zakázalo predaj elektronických systémov na dodávanie nikotínu (ENDS). Ďalších 79 krajín prijalo najmenej jedno čiastočné opatrenie, ktorým sa zakazuje používanie týchto výrobkov na verejných miestach, zakazuje sa ich reklama, propagácia a sponzorstvo, alebo sa vyžaduje uvádzanie zdravotných varovaní na obaloch.

Čítať celý článok...
 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA Tlačiť E-mail

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA alebo aj nefajčiarsky deň - 20.11.2020 je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC).  Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali závislosti od fajčenia. Tento deň tiež ponúka príležitosť fajčiarom zamyslieť sa nad dôsledkami svojho zlozvyku, ktorý má často katastrofálne následky.


Len málo ľudí dnes spochybňuje skutočnosť, že fajčenie je škodlivé pre ľudské zdravie v celosvetovom rozsahu. Fajčenie spôsobuje mnoho ochorení ako napr.: rakovinu pľúc a iných orgánov, ischemickú chorobu srdca a iné ochorenia krvného obehu, ďalej dýchacích ciest ako je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP).


Fajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivej zmesi viac než 4 000 chemikáliíktoré spôsobujú podráždenie, sú toxické, alebo sa spájajú s rakovinou. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Rizikovú skupinu tvoria detí a mládež a tehotné ženy. Mladí ľudia často aj napriek informovanosti podceňujú riziko závislostí od nikotínu. Fajčenie počas tehotenstva vyúsťuje do mnohých komplikácií u detí. Fajčenie počas tehotenstva dokázateľne redukuje pôrodnú hmotnosť u detí, spôsobuje chronické problémy s dýchaním, zápal stredného ucha a redukuje pľúcne funkcie. Taktiež zvyšuje riziko syndrómu náhleho detského úmrtia (SIDS).


Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Nesmieme na to zabúdať ani počas momentálnej epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19. COVID-19 prináša užívateľom tabaku nové riziká. Fajčiari a vaperi môžu byť zraniteľnejšou skupinou pri kontakte s COVID-19, pretože pri fajčení dochádza ku kontaktu prstov s perami, čo zvyšuje možnosť prenosu vírusov z ruky do úst. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je fajčenie spojené so zvýšenou závažnosťou ochorenia a úmrtia u hospitalizovaných pacientov s COVID-19. WHO vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 a preukázanými škodami spojenými s užívaním tabaku a expozíciou sekundárneho fajčenia, odporúča fajčiarom, aby prestali fajčiť. Medzi osvedčené zásahy, ktoré majú používateľom pomôcť pri skončená, patria bezplatné linky na skončenie fajčenia, aplikácie na skončenie fajčenia, nikotínová substitučná terapia a poradenstvo.


Na Slovensku sa môžu záujemcovia, ktorí majú záujem prestať fajčiť obrátiť na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.


Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

 
Linka na odvykanie od fajčenia- pomáha aj v čase COVID-19 Tlačiť E-mail

Na Slovensku funguje už štyri roky, od mája 2016. Na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, sa môžu obrátiť, ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR rady a pomoc takmer 4000 volajúcim. V rámci rozhovoru ponúknu klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania. Linku pomoci počas 1 polroka 2020 kontaktovali viac muži (74 %) ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 32 rokov. Najmladší volajúci mal 13 rokov a najstarší fajčiar 68 rokov.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu prestať fajčiť má takmer okamžitý pozitívny vplyv na pľúcne a kardiovaskulárne funkcie, ktoré sa postupom času zvyšujú. Zlepšený zdravotný stav môže zvýšiť schopnosť pacientov COVID-19 reagovať na infekciu a potenciálne znížiť riziko vzniku závažných symptómov.

Špecializované poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ v Slovenskej republike:

Bratislavský kraj: BA

Banskobystrický kraj: BB, LC, VK, ZV, RS

Žilinský kraj: LM, MT, ZA, CA

Trenčiansky kraj: TN, PB, PD

Trnavský kraj: TT, GA, DS

Nitriansky kraj: KN, LV, NR, TO

Prešovský kraj: SL, PP, PO, VT

Košický kraj: TV, RV, SN, KE, MI


Kontakty na poradne zdravia dostupné tu.

 
Odborné usmernenie k aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z. z o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 5 ods. 1 a ods. 3. Účinných od 20. Mája 2020 Tlačiť E-mail

Na základe zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z.") v § 5 ods. 1 a ods. 3 explicitne zakazuje uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet s charakteristickou arómou a cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo intenzity ich dymu výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi.

Od 20. Mája 2020 sa podľa zákona č. 89/2016 Z. z. v §21 ods. 2 uplatňuje zákaz ustanovený v § 5 ods. 1 a 3 uvádzania na trh pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú charakteristické arómy vo filtroch, papieroch, baleniach alebo kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti týchto tabakových výrobkov alebo intenzity ich dymu, ktorých objem predaja vo všetkých členských štátoch súhrnne predstavuje minimálne 3 %. V súčasnosti sa jedná výlučne o zákaz pre mentolové arómy.

Zákaz sa bude uplatňovať generálne v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

 
ÚVZ SR: Pasívne fajčenie výrazne ohrozuje zdravie tehotných žien i plodu Tlačiť E-mail

cigaretteProblematiku pasívneho fajčenia, teda neúmyselného vystavovania sa cigaretovému dymu, by laická i odborná verejnosť nemala podceňovať. Dym z cigariet znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (20. november).


Deti, ktoré, sú vystavené pasívnemu fajčeniu v domácnostiach, majú už od útleho detstva zvýšené riziko ochorení dýchacích ciest (zápaly priedušiek, pľúc, vrátane piskotov), neskôr ich môže trápiť alergická nádcha, kožné ochorenia alebo zápaly stredného ucha, je u nich aj vyššia dispozícia na vznik onkologických ochorení.

Tehotné pasívne fajčiarky zase ohrozujú vývoj plodu. Riziko pre plod je u nich rovnaké, ako u gravidných žien, ktoré vyfajčia jednu až päť cigariet denne. Fajčiarky majú zvýšené riziko predčasného pôrodu, u novorodencov je vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia. Navyše deti matiek, ktoré fajčili počas tehotenstva, často trpia mnohými komplikáciami. Najvážnejšie sú neurologické abnormality a poruchy vývoja správania sa.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>