Problematika fajčenia a alkoholu

Prestaň a vyhraj 2012ÚVZ SR: Pasívne fajčenie výrazne ohrozuje zdravie tehotných žien i plodu Tlačiť E-mail

cigaretteProblematiku pasívneho fajčenia, teda neúmyselného vystavovania sa cigaretovému dymu, by laická i odborná verejnosť nemala podceňovať. Dym z cigariet znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (20. november).


Deti, ktoré, sú vystavené pasívnemu fajčeniu v domácnostiach, majú už od útleho detstva zvýšené riziko ochorení dýchacích ciest (zápaly priedušiek, pľúc, vrátane piskotov), neskôr ich môže trápiť alergická nádcha, kožné ochorenia alebo zápaly stredného ucha, je u nich aj vyššia dispozícia na vznik onkologických ochorení.

Tehotné pasívne fajčiarky zase ohrozujú vývoj plodu. Riziko pre plod je u nich rovnaké, ako u gravidných žien, ktoré vyfajčia jednu až päť cigariet denne. Fajčiarky majú zvýšené riziko predčasného pôrodu, u novorodencov je vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia. Navyše deti matiek, ktoré fajčili počas tehotenstva, často trpia mnohými komplikáciami. Najvážnejšie sú neurologické abnormality a poruchy vývoja správania sa.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Linka pomoci na odvykanie od fajčenia funguje už 2 roky, záujem prestať fajčiť majú osoby od 14 do 78 rokov Tlačiť E-mail

non_smokingDôvera občanov v Poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá je rovnako ako poradne aktivovaná pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


Telefonickú linku na odvykanie od fajčenia vyhľadávajú v priemere 37-roční ľudia. Za dva roky jej fungovania ju kontaktovalo aj 14-ročné dieťa, pričom ide o najmladšieho volajúceho či 78-ročný senior s prívlastkom najstarší volajúci. Odborníci na protifajčiarskej linke prijali celkovo 1689 opodstatnených hovorov. Po telefonáte s odborníkom sa až 73 percent volajúcich rozhodlo riešiť svoj problém osobne v poradniach na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


„Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. V našich poradniach pracujú odborní pracovníci, ktorí pristupujú ku každému občanovi individuálne a s vysokou vážnosťou. Teší ma, že väčšina volajúcich sa rozhodla neskôr riešiť problém osobne návštevou poradne, pretože dlhodobá závislosť od cigariet spôsobuje vážne až život ohrozujúce zdravotné ťažkosti,“
povedal Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Registrácia pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie Tlačiť E-mail

V zmysle smernice EÚ č. 40/2014 o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 37/2001 je povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie predložiť informácie príslušnému členskému štátu EÚ, kde sa výrobok plánuje uviesť na trh. Povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie pred uvedením na trh Slovenskej republiky je potrebné sa zaregistrovať v systéme EU-CEG, ktorý prevádzkuje Európska komisia.


Postup pri registrácii je uvedený na webovej stránke:


http://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step/index_en.htm

 
Zasadnutie okrúhleho stola národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 Tlačiť E-mail

Vzhľadom na podpísanie dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou na roky 2014 – 2015 Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval stretnutie za okrúhlym stolom s cieľom postupne riešiť úlohu č. 2.2.3. Úloha je orientovaná na odbornú pomoc zameranú na osobitné politiky kontroly alkoholu s cieľom dosiahnuť základné ciele Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie 2013 - 2020 (NAPPA), prijatého v súlade s dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Čítať celý článok...
 
VYHODNOTENIE  ZDRAVOTNO - VÝCHOVNEJ  KAMPANE -  „DEŇ  ZODPOVEDNOSTI 2013“ Tlačiť E-mail

den_zodpovednosti

   Pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zrealizoval zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI", ktorá sa uskutočnila 2.7.2013 v 36 mestách po Slovensku v čase od 12:00 – 16:00 hod. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bola:
- prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,
- zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu a
- zvýšenie povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami v rámci „Svetového dňa bez tabakuod 27. mája do 31. mája 2013 realizovali na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia, napr.:

  • Dni otvorených dverí“ v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia (v poradniach zdravia),

  • „Dni zdravia“ v podnikoch, firmách, obchodných centrách (prostredníctvom mobilných poradní),

  • Anonymné telefonické linky poskytujúce pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia,

  • Edukačné aktivity na ZŠ, SŠ a gymnáziách (prednášky, besedy, kvízy zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosti fajčenia, premietanie výchovno-vzdelávacieho dokumentárneho filmu Kým stúpa dym, ktorý bol vyrobený v rámci projektu Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže),

  • Individuálne poradenstvo v poradniach na odvykanie od fajčenia,

  • Propagácia Svetového dňa bez tabaku na web stránkach úradov, v regionálnej tlači, resp. televízii,

  • Distribúcia propagačno-edukačného materiálu.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>