Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 11 Október 2019 11:10

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 39 166 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 589,7 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 2,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 867,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 934 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (544). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (259) a pneumónie (131).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 132