Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 23. október 2020 13:56

chripkaV 43. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 16 979 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 872,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,5 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 7655,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 268 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (155). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (75) a pneumónie (38).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 173