Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Január 2020 12:33

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 52 166 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 809,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 286,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 264 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (674). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (311) a pneumónie (279).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 147