Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20460301
Tlačové správy
Fotoreportáž: Radiačná ochrana na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 20. marec 2022 09:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Radiačnú situáciu na Slovensku monitorujeme nepretržite už desiatky rokov.

Navyše, v súčasnosti máme aktuálne v neustálej pohotovosti deväť mobilných jednotiek pripravených zasahovať v teréne 24 hodín, sedem dní v týždni.

Na celom území Slovenska sú rovnomerne a v rôznych nadmorských výškach rozmiestnené desiatky detekčných zariadení viacerých inštitúcií, ktorými monitorujeme gama žiarenie v ovzduší. Niektoré z nich sa nachádzajú aj na vybraných strechách úradov verejného zdravotníctva. Pri neobvyklých hodnotách dostanú pracovníci radiačnej ochrany upozorňujúci e-mail a sms. Na vybraných strechách úradov sa nachádzajú aj filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší a v prípade akejkoľvek udalosti vieme mať informáciu o stave ovzdušia za cca. desať minút.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva dostatok času na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Na prítomnosť rádionuklidov pravidelne monitorujeme rieky, potraviny, mlieko, huby a ďalšie iné.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 18. marec 2022 15:37

SDV2022Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú pre verejnosť pripravené aktivity v rámci blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.3.2022). Počas stanovených termínov budú zapojené úrady  poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú tiež k dispozícii bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.


O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1- až 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 16. marec 2022 12:46

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom kalendárnom týždni sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala najmä peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa.


Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach končí, ale na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší miestami dosahoval aj vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje naplno peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

 • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 392 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 25 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a v Trnave to bolo už len 13 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, a to 341 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 168 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 56 a v Nitre 52 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 13 659 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 884 peľových zŕn v m3 vzduchu. Jeho denné koncentrácie pomaly stúpajú aj na ostatnom území Slovenska, kde dosiahli zatiaľ len nízke hladiny.

 • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Nitre, a to 52 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 40 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 86 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
TÝŽDEŇ MOZGU 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 11. marec 2022 14:07

Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.


Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii.


Počas Týždňa mozgu 2022
na sociálnej sieti ÚVZ SR nájdete každý deň (od pondelka do nedele) zverejnenú novú úlohu na „precvičenie mozgových závitov“.

Čítať celý článok...
 
Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (prekrytie dýchacích ciest, režim na hraniciach, činnosť prevádzok a hromadných podujatí) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 10. marec 2022 14:31

1.   Zrušenie vyhlášok k pravidlám pre prevádzky a hromadné podujatia

 • S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

 

Poznámka 1: zrušujúce ustanovenie sa nachádza v závere vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest.

Poznámka 2: počas budúceho týždňa plánujeme namiesto zrušených vyhlášok vydať usmernenie hlavného hygienika SR pre organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok počas epidémie COVID-19 na Slovensku s odporúčacím charakterom.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 09. marec 2022 12:23

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň, topoľ, vŕba

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala na celom území Slovenska peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach pomaly končí, na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší ešte dosahoval vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje peľová sezóna jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité.

 • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 172 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 34 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 26 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 211 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 190 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 97 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 81 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 3 972 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 516 peľových zŕn v m3 vzduchu. Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách.

 • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Bratislave - 58 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 54 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 79