Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20526463
Tlačové správy
Odporúčania hlavného hygienika SR pred veľkonočnými sviatkami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 13. apríl 2022 09:56

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú iné ako po uplynulé dva roky. Epidemická situácia v krajine sa postupne ďalej zlepšuje a značná časť obyvateľstva medzičasom využila možnosť chrániť sa vakcínou proti COVID-19, prípadne už absolvovali aj posilňujúcu dávku očkovania, čím si zvýšili mieru ochrany pred infekciou.


Neznamená to však, že COVID-19 už pre našu spoločnosť nepredstavuje žiadnu hrozbu. Stále platí, že najmä nezaočkované osoby, ak budú neopatrné, naďalej riskujú, že budú potrebovať lekársku pomoc, alebo že si ich zdravotný stav vyžiada hospitalizáciu. Kompletne zaočkované rodiny a kolektívy majú lepšie vyhliadky stráviť sviatočné dni spolu v relatívnom pokoji.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 07. apríl 2022 09:37

Klimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.
 

Zmena klímy vplýva na zdravie obyvateľov niekoľkými spôsobmi:

  1. Znečistenie ovzdušia má dopad na fyzické zdravie ľudí.

  2. Extrémne počasie, záplavy a suchá ohrozujú potravinovú bezpečnosť a dostupnosť potravín, ovplyvňujú šírenie infekčných ochorení, ale môžu spôsobiť alebo podnietiť aj presídľovanie ľudí.

 

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 06. apríl 2022 13:28

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité brest, hrab, jaseň, topoľ, vŕba, dub, smrekovec

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Zmeny počasia priniesli v uplynulom kalendárnom týždni veľké rozdiely vo výške denných koncentrácií peľu v rámci Slovenska. Zatiaľ čo na severe Žilina zachytila väčšinou len stredné denné koncentrácie peľu, v Bratislave sa denné koncentrácie peľu pohybovali v tisíckach peľových zŕn na m3 vzduchu a v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach to boli stovky peľových zŕn na m3 vzduchu. Na strednom a východnom Slovensku vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo v druhej polovici týždňa k výraznému poklesu množstva peľu v ovzduší. Prekvapením boli veľmi vysoké koncentrácie peľu brezy v Bratislave, oproti predchádzajúcim rokom sa tak udialo s asi o 10-dňovým predstihom. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval väčšinou len stredné denné hladiny. Denné hladiny peľu jelše a liesky poklesli na celom území, čo súvisí s končiacou sezónou týchto druhov v chladných oblastiach. Pokračovala sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa, topoľa, brestu, hrabu, vŕby a duba.

Čítať celý článok...
 
Informácia k zrušeniu hraničnej vyhlášky a k novej vyhláške k prekrytiu dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 04. apríl 2022 15:30

Účinnosť: 6. apríla 2022

Link na vyhlášku: 

1. Zrušenie vyhlášky k režimu na hraniciach:

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Poznámka: Zrušujúce ustanovenie k vyhláške určujúcej režim na hraniciach nájdete v paragrafe 4 vyhlášky upravujúcej prekrytie dýchacích ciest.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Reagujeme na nedostatok miest v škôlkach Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 01. apríl 2022 15:52

Úrad verejného zdravotníctva SR zaslal dňa 24.3. 2022 všetkým regionálnym úradom (RÚVZ) informáciu, podľa ktorej je vzhľadom na mimoriadnu situáciu možné dočasne akceptovať zvýšenie kapacity škôlok o 10 %. V prípise pre RÚVZ sme tiež uviedli, že primárne musí zariadenie dodržať povinnosť umiestniť deti slovenských občanov, najmä s dôrazom na povinné predprimárne vzdelávanie 5 ročných detí, upravené školským zákonom.

Tolerované navýšenie kapacity o 10 % je dočasným riešením, kým trvá táto mimoriadna situácia. Momentálne sa nedá striktne uviesť, dokedy bude potrebné takéto navýšenie kapacity umožniť.

Možné je tiež využívať iné priestory ako oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Do úvahy prichádzajú napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Ide o účelové zariadenia, vhodné pre deti, ktoré nemusia striktne spĺňať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Musia však spĺňať základné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (napríklad ustanovenia k pitnej vode, mikroklíme: osvetlenie, vetranie, vykurovanie a podobne).

Čítať celý článok...
 
Collaborating Centre Scheme – stretnutie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 01. apríl 2022 15:48

ieae_1Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas spolu s kolegami privítal na pôde ÚVZ SR zástupcov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni - pani Olvido Guzmán López–Ocón, vedúcu odboru radiačnej ochrany, a pána Miroslava Piňáka, vedúceho sekcie radiačnej bezpečnosti a monitoringu.

Diskutovali problematiku monitorovania radiačnej situácie, monitorovania zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a iných komodít, a to aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

ÚVZ SR prejavil aktívny záujem stať sa jedným zo spolupracujúcich centier v rámci štruktúr Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Účastníci stretnutia preto prediskutovali potenciálne oblasti spolupráce, a to rozvoj a budovanie kapacít v oblasti radiačnej ochrany v súvislosti s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vrátane radónu, manažment rádionuklidov v potravinách, vo vode, v stavebných materiáloch a iných komoditách na účel obmedzovania ožiarenia obyvateľov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 80