Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658428
Tlačové správy
Aj v ďalšom školskom roku plánujú UVZSR a regionálne úrady verejného zdravotníctva spolupracovať pri realizácii projektu Viem, čo zjem Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 13:57

Viem, čo zjem je projekt, v ktorom Úrad verejného zdravotníctva SR figuruje ako odborný garant už niekoľko rokov. Počas školského roku 2021/2022 prebiehal na Slovensku už šiesty ročník tohto projektu. Projekt patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids.

Cieľová skupina: žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ získavajú zábavnou formou vedomosti o význame zdravého stravovania, zásad správnej výživy, taktiež sa zorientujú v zložení potravín a učia sa, ako ich správne skladovať či konzumovať.

Cieľom projektu je motivovať žiakov ZŠ, ktorí sú vo veku 8-12 rokov, k správnym stravovacím návykom, k vyváženému životnému štýlu a podporiť ich záujem o pohybovú aktivitu.

Od školského roku 2020/2021 je možnosť vybrať si voliteľný predmet Viem, čo zjem (zahŕňa 6 tematických celkov: Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Hygiena potravín.)

Počet zapojených škôl v školskom roku 2021/2022: 212

Počet zapojených žiakov v školskom roku 2021/2022: 23 320

Počet zapojených škôl vo voliteľnom predmete: 83.

Realizácia prieskumu – Marec 2022

Čítať celý článok...
 
Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 11:17

Účinnosť: 13. júna 2022
Link na vyhlášku

Poznámka na úvod: Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách. 

Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí (s výnimkou zdravotníckych priestorov, či zariadení sociálnych služieb, ak ste zamestnanec či návštevník; tu je respirátor povinný) – podrobnejšie rozpísané nižšie.

Od pondelka 13. júna výnimky z povinného nosenia respirátorov platia aj pre:

  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
  • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


V prípade zamestnancov, ktorí doteraz mohli v odôvodnených prípadoch namiesto respirátora nosiť rúško, sa okrem medicínskych dôvodov (chronické ochorenie dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou, kožné ochorenia) zaraďuje aj situácia, kedy na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. 

Zmeny sme do vyhlášky zapracovali na základe podnetov z praxe.

Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích ciest od 13. júna:

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 08. jún 2022 10:16

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, pagaštan, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, skorocel, štiav


spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosahoval už len nízke, alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie. Peľová sezóna silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých – sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, 213 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 74 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 72 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave, 131 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 119 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu, mrkvovitých a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké hodnoty na celom území.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 01. jún 2022 14:28

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, orech, platan, pagaštan, gaštan, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie už len na severnom Slovensku. Peľová sezóna ďalšieho silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých - sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave - 220 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 219 peľových zŕn v m3 vzduchu , v Banskej Bystrici 164 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 78 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu ihličnanov zachytila monitorovacia stanica v Košiciach, a to 802 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 631 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 463 peľových zŕn v m3 vzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, platanu, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Čítať celý článok...
 
Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu (31. máj 2022 - Svetový deň bez tabaku) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 27. máj 2022 10:59

Svetovy_den_bez_tabaku_2022Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak škodlivo vplýva aj na životné prostredie. 


Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy. 


Čisté životné prostredie je pritom jedným zo základných predpokladov na to, aby ľudia mohli viesť dlhšie, kvalitnejšie a zdravšie životy. 


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa preto tentokrát rozhodla v rámci Svetového dňa bez tabaku upriamiť pozornosť najmä na vážne riziká spojené s ohrozením životného prostredia. Heslo kampane pre rok 2022 znie - „Tabak: hrozba pre naše životné prostredie.“

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 20. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 25. máj 2022 13:58

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, orech, pagaštan, gaštan, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval na území Slovenska v ovzduší najmä peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorý prispel k tvorbe žltých povlakov na autách, balkónoch či okrajoch mlák na celom území Slovenska. Peľ brezy ešte dosahoval najmä na strednom a severnom Slovensku alergiologicky významné denné koncentrácie, na ktorých mal podiel najmä vetrom transportovaný peľ z chladnejších regiónov. Rozbehla sa peľová sezóna ďalšieho silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie peľu tráv dosiahli vysoké koncentrácie už aj na strednom Slovensku. Poklesli denné koncentrácie peľu buka, duba, javora, hrabu, orecha i jaseňa.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave - 182 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 123 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu ihličnanov zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 2 320 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach - 1004 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 904 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 84