Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3340
Počet zobrazení obsahu : 19267082
Tlačové správy
Delta variant ochorenia COVID-19 môže mať príznaky ako bežná nádcha Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. Júl 2021 09:48

Infekčnejší delta variant  ochorenia Covid-19 (ďalej len „delta variant“) sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi.  Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia.


Infekčnejší delta variant sa postupne rozširuje vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Sekvenovaním vzoriek bolo už aj u nás potvrdených niekoľko desiatok prípadov delta variantu (35 prípadov k 12.7.2021). Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali protiepidemické opatrenia. Rizikom tohto variantu je jeho výrazne vyššia infekčnosť. Čiastočne sa môžu líšiť aj príznaky.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021 (+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 12. Júl 2021 13:03

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1148 pozitívnych vzoriek.

Alfa variant bol laboratórne potvrdený v 1120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. 
Beta variant identifikovali laboratóriá v 4 prípadoch.
Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade.
Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek.
V 9 prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v 3 pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v 4 o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

Čítať celý článok...
 
Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 08. Júl 2021 12:43

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola.

Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh ochorenia a neboli hospitalizované. Hospitalizáciu si však vyžiadal ťažký priebeh ochorenia jednej neočkovanej osoby.

Všetky protiepidemické opatrenia boli príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečené a hygienici majú situáciu pod kontrolou.


Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika SR vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou.

“Zároveň pri úspešnej spolupráci všetkých zapojených laboratórií sa v niektorých prípadoch výrazne podarilo skrátiť aj čas medzi odobratím vzorky od pacienta až po výsledok sekvenácie -  už na štyri dni. Takto si dokážeme udržiavať aktuálny prehľad o šírení jednotlivých variantov v populácii a adekvátne na to reagovať,” povedala laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková.

Čítať celý článok...
 
Varovanie a odporúčania v extrémnych horúčavách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 08. Júl 2021 12:38

Svetová meteorologická organizácia uvádza, že obdobie od r. 2011 – 2020 bolo najteplejšou dekádou doposiaľ. Počet ľudí vystavených extrémnym horúčavám exponenciálne stúpa v závislosti od zmeny klímy, čím sa zvyšuje aj množstvo zdravotných rizík a úmrtí spôsobených vplyvom horúčav.


Tzv. „tepelný stres“ môže u jedinca odhaliť ochorenia, ktoré by sa prejavili až neskôr, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku, psychické poruchy, astmu a taktiež zvyšuje riziko dopravných nehôd a infekčných chorôb.


Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môžeme pomocou niekoľkých pravidiel predísť vzniku tepelného stresu, a tým znížiť dopad extrémnych horúčav na verejné zdravie, a zároveň zabezpečiť ochranu zdravia pred ochorením COVID-19 aj v letných mesiacoch.

Čítať celý článok...
 
Informácia k výskytu delta variantu pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 28. jún 2021 19:36

Prítomnosť delta variantu na Slovensku bola rutinným sekvenovaním potvrdená v ďalších dvoch prípadoch. Ide o spolu dva nesúvisiace prípady. Osoby majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli zaočkované.


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Úzkym kontaktom osôb bola bezodkladne nariadená domáca karanténa.

V uvedených prípadoch identifikovali delta variant v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Celkovo máme laboratórne potvrdených šesť delta variantov pandemického vírusu, pričom všetky osoby prišli zo zahraničia.

Sekvenovaním sa v júni 2021 potvrdila i prítomnosť alfa a beta variantu a rovnako variantov, ktoré boli prvýkrát zaznamenané v Egypte a v Rusku.

Posledné dva menované varianty nie sú zatiaľ zaradené medzi VOI (variant od interest, teda epidemiologicky závažný) ani medzi VOC (variant of concern, teda potenciálne závažný variant).

Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná.

Čítať celý článok...
 
Domáca majonéza je častým zdrojom salmonelózy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 25. jún 2021 09:51

salmonelaVyššie teploty počas letnej sezóny znamenajú lepšie podmienky pre rozmnožovanie patogénnych mikroorganizmov vrátane salmonel. Salmonely sa rozmnožujú pri teplote 10 - 60°C, najviac pri teplote 30 - 40°C.  Aj keď na Slovensku dlhodobo pozorujeme klesajúci trend výskytu ochorení na salmonelózy, za ostatné roky zaznamenávame v priemere do 300 epidémií salmonelózy ročne.  


V roku 2019 bolo evidovaných 30 väčších epidémií s počtom chorých 5 až 62 prípadov. V polovici epidémií boli najčastejším rizikovým faktorom prenosu nedostatočne tepelne upravené vajcia na rôzny spôsob. Väčšinou išlo o domácu majonézu vyrobenú zo surových domácich vajec, ktorá sa podávala najmä na rôznych pohosteniach. Ďalšími rizikovým faktormi prenosu boli krémové zákusky, jedlá zapečené so snehom a nedostatočne tepelne upravené mäso.   


Pokles hromadných akcií v roku 2020 pre pandemickú situáciu viedol k poklesu väčších epidémií salmonelózy v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Evidovaných bolo 15 väčších epidémií s počtom chorých 5 – 27.


Od začiatku tohto roka 2021 k 24. júnu 2021 je evidovaných 39 epidémií salmonelózy. Z toho je hlásených 11 väčších epidémií s počtom chorých 6 až 29. Išlo o epidémie, kde sa podávali rizikové potraviny vrátane majonézového šalátu na rôznych pohosteniach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 67