Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3237
Počet zobrazení obsahu : 18440009
Tlačové správy
Postoje k očkovaniu proti COVID-19: Očkovať by sa dalo takmer 95 percent zdravotníkov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 15. február 2021 15:46

Tretina oslovených zdravotníkov nemá k vakcínam proti COVID-19 výhrady a sú motivovaní dať sa zaočkovať. Ochota očkovať sa stúpa s informovanosťou o vakcíne.


Slovenskí zdravotníci vyjadrili širokú podporu očkovaniu proti COVID-19, ako aj veľkú mieru ochoty dať sa zaočkovať už v blízkej budúcnosti.


Vyplýva to z výskumu, ktorého autormi sú členovia Konzília odborníkov, Úrad verejného zdravotníctva SR a akademickí pracovníci Národného projektu štandardných preventívnych a klinických postupov. Výskum sa uskutočnil v druhej polovici januára na vzorke viac než 1600 zdravotníckych pracovníkov.


Ochota nechať sa zaočkovať pritom stúpa s vekom a dĺžkou zdravotníckej praxe. Záujem o očkovanie je tiež vyšší u tých, ktorí pri výkone práce priamo prichádzajú do kontaktu s pozitívnymi alebo pacientmi s podozrením na COVID-19.

Čítať celý článok...
 
PRIEBEŽNÁ SPRÁVA ECDC O TROCH NAJSLEDOVANJEŠÍCH MUTÁCIÁCH Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 10. február 2021 15:09

grafiky_na_fbVšetky vírusy - vrátane vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19 - sa časom menia. K zmenám u vírusov dochádza, keď cirkulujú v populácii, a niektoré tieto zmeny môžu ovplyvniť charakteristiky vírusu. Ide o prirodzený proces evolúcie a adaptácie, ktorý je v prírode bežný a sám o sebe nie je dôvodom na znepokojenie.


Na celom svete boli doteraz identifikované stovky variácií vírusu SARS-CoV-2. Väčšina zmien tohto vírusu mala dosiaľ malý až žiaden vplyv na to, ako sa prenáša, či na závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje.


Odborníci však v týchto dňoch pozorne sledujú vybrané mutácie, ktoré sa podľa dostupných dát javia byť významne infekčnejšie než doposiaľ dominantné varianty vírusu SARS-CoV-2. Vyhodnocuje sa tiež smrtnosť nových variantov a vplyv mutácií na účinnosť jednotlivých vakcín.


Verejnosť by nemala v dôsledku výskytu infekčnejších variantov vírusu podliehať panike. Zdôrazňujeme však, že ich výskyt je dôvodom na zvýšenú obozretnosť a dôslednú prevenciu nákazy.

Čítať celý článok...
 
Pozitívne osoby a ich kontakty regionálne úrady naďalej dohľadávajú, pre epidemiologické vyšetrovanie je to dôležité Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 05. február 2021 16:01

Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej pokračujú v dôslednom vyhľadávaní kontaktov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19. Za január a začiatok februára 2021 takto izolovali vyše 136.000 pozitívnych osôb a približne 410.000 úzkych kontaktov. S trasovaním pomáhajú regionálnym úradom aj dohodári, vojaci či dobrovoľníci (napríklad medici alebo študenti iných zdravotníckych odborov).


„Pozitívne osoby a jej úzke kontakty sú zo strany regionálnych úradov poučené o zásadách domácej izolácie, vysvetľujeme i nejasnosti s ňou spojené. Rovnako ich informujeme o inkubačnom čase ochorenia a jeho príznakoch, o dôležitosti dodržiavania hygienických pravidiel či postupe v prípade, že sa osobám zdravotný stav zhorší,“
povedala hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu Mária Štefkovičová.


Rozhovor s pozitívnou osobou či jej kontaktom má podľa nej aj psychologický rozmer. Ľudia majú, prirodzene, obavy a komunikácia s odborníkom ho upokojí.

„Osoba, ktorá princípu izolácie a karantény rozumie, má väčšiu ochotu dodržiavať pravidlá, a to je z pohľadu prerušenia šírenia nákazy kľúčové,“ tvrdí hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu.

Čítať celý článok...
 
Vyjadrenie ÚVZ SR pre médiá k protestom GP SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 29. január 2021 18:54
  1. Úrad verejného zdravotníctva SR po preštudovaní protestov prokurátora vyjadruje znepokojenie nad ich obsahom a odmieta akékoľvek porušenie zákona. Protesty sú právnym názorom Generálnej prokuratúry SR a nejde o konečné rozhodnutie.

  2. Podstata podaní GP SR je založená na analýze paragrafu zákona, ktorý nie je a ani nikdy nebol využívaný pri tvorbe vyhlášok. GP SR zároveň prehliadla príslušné paragrafy, ktoré sa pri tvorbe vyhlášok využívajú.

  3. Otázky vyvoláva, prečo GP SR napáda svojím výkladom len niektoré ustanovenia vyhlášok, pričom iné, ktoré tiež obsahujú výnimky, a neprešli by jej výkladom, necháva bez povšimnutia.

  4. GP SR už v minulosti preskúmavala naše opatrenia a v uvedenom ustanovení nevidela žiaden problém, dokonca pokladala vyhlášky ÚVZ SR za „prioritne nevyhnutné a opodstatnené“. Pripomíname, že výnimky sú v našich opatreniach od marca 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu.

  5. Je otázne, prečo sa GP SR sama stavia do pozície orgánu verejného zdravia, pričom paradoxne zaujala postoj, ktorý je v priamom protiklade s účelom zákona o ochrane verejného zdravia. Ak by sme postupovali podľa výkladu GP SR, viedlo by to k absolútnej paralýze ochrany verejného zdravia na Slovensku s významnými stratami na ľudských životoch a materiálnych hodnotách.

  6. Ak by napadnuté ustanovenia neexistovali:

Čítať celý článok...
 
Opatrenia proti šíreniu COVID-19 spomalili aj šírenie ďalších akútnych respiračných ochorení Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 15. január 2021 19:02

Chorobnosť (počet chorých v prepočte na stotisíc obyvateľov v starostlivosti hlásiacich lekárov) na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola na začiatku chrípkovej sezóny 2020/2021 výrazne nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Chorobnosť na ARO

Týždeň

2019/2020

2020/2021

40.

1635

985,9

41.

1589,7

935,8

42.

1490

894,9

43.

1444,2

872,4

44.

1281,3

739,3

45.

1477,1

640,7

46.

1521,5

573

47.

1531,3

561,2

48.

1662,9

613,5

49.

1674,6

604

50.

1781,3

633,5

51.

1791

649,1

52.

593,9

404,6

53./1.

874,9

426

1./2.

1359,6

464,5

Čítať celý článok...
 
Od apríla do decembra 2020 sme udelili vyše 8800 individuálnych výnimiek pre občanov (2. stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške k hraniciam“) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 11. január 2021 17:49
  1. Individuálne výnimky sú možné od apríla 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, pretože žiadna právna úprava nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. ÚVZ SR udelil od apríla do konca decembra 2020 celkovo 8886 individuálnych výnimiek pre občanov (vždy na základe žiadosti člena vlády SR). Jedna výnimka pritom mohla zahŕňať aj viac ľudí. Dôvody boli pracovné aj súkromné. Rodinné dôvody boli odhadom v 2000 prípadoch. Starostlivosť o maloleté dieťa a príbuzných bola ako dôvod uvedená minimálne v 300 prípadoch.

  2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať individuálnu výnimku sám z vlastnej iniciatívy, ani neprijíma žiadosti občanov o výnimky. Tí sa musia obracať na členov vlády SR, ktorí následne môžu požiadať Úrad. ÚVZ SR nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády. ÚVZ SR tieto žiadosti teda neposudzuje a neschvaľuje, resp. nezamieta.

  3. Osoby zasielajú žiadosti jednotlivým členom vlády podľa ich rezortnej príslušnosti (ministerstvá). Tí ich opodstatnenosť posudzujú. Požiadať mohol a môže každý jeden občan, ktorý nespadá do automatických výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ SR. Individuálne výnimky žiadajú členovia vlády najmä pre iné osoby, občanov, ktorí ich o to požiadali, ale v určitom množstve prípadov aj pre seba.

  4. Opäť pripomíname, že Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 61