Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658381
Tlačové správy
COVID-19: Epidemiologickú situáciu sledujeme nepretržite Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. jún 2022 14:04

Za mesiac jún evidujeme mierne zvýšené počty pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 v SR, avšak nejde o rapídny nárast. Vírus SARS-CoV-2 v našej populácii naďalej cirkuluje a neustále sa vyvíja, a preto riziká objavenia sa nových variantov zostávajú reálne. Najvyšší nárast prípadov očakávame ku koncu leta a v jesenných mesiacoch, v súvislosti s návratom dovolenkárov a nástupom chladnejších mesiacov. Situáciu dôkladne monitorujeme a sledujeme aj šírenie nových subvariantov omikronu BA.4 a BA.5.


Na Slovensku cirkulujú v populácii v nasledujúcom zastúpení: za mesiac jún doteraz tvoril subvariant BA.4 spolu 6,5 % a subvariant BA.5 tvoril 19,6 % zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek.


Epidemiologickú situáciu analyzujeme aj prostredníctvom užitočného doplnkového nástroja – monitoringu odpadových vôd, ktorý umožňuje detegovať prípadné ohniská nákazy. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom vedia epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Monitorovanie odpadových vôd treba vnímať ako nezávislý prístup k stratégiám dohľadu a testovania na COVID-19. Poskytuje dôležité doplňujúce informácie pre rozhodovací proces v otázkach verejného zdravia v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19. Výsledky monitoringu odpadových vôd zverejňuje ÚVZ pravidelne na svojej webovej stránke, pričom zodpovedajú súčasnej epidemiologickej situácii v SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. jún 2022 10:05

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, agát, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len nízke hladiny.

Čítať celý článok...
 
Kúpacia sezóna 2022: čo sa oplatí vedieť o kvalite vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 17. jún 2022 13:54

letak_zdrave_kupanie_A3Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo všeobecnosti považované obdobie od 15. júna do 15.  septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.


Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú:

  • sezónne umelé kúpaliská,

  • celoročné umelé kúpaliská, 

  • prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou rekreáciou),

  • iné prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou).


“Počas kúpacej sezóny sa obyčajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení,”
uviedol Ing. Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 15. jún 2022 14:06

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlík, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
Surveillance invazívnych meningokokových ochorení a nosičstva na Slovensku počas pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 14. jún 2022 10:35

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet ochorení len o 2. Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u 1–4 ročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.


V roku 2021 z klinického hľadiska u IMO prevažovala purulentná meningitída 12x, 5x sepsa, 5x meningitída + sepsa a 3x smrteľný Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb (5 r., 53 r. a 57 r.) z východného Slovenska.


V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského (72 %) pohlavia nad mužským (28 %) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna opäť bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2022 11:28

Chrípková sezóna 2021/2022, rovnako ako tá predchádzajúca, nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, a to v piatich okresoch: KM, KN, LV, ZA, ZM.
Chorobnosť na chrípku, ale aj na iné akútne respiračné ochorenia však v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 vzrástla. Zaznamenaná chorobnosť je nižšia ako pred pandémiou COVID-19.

Počet lekármi hlásených akútnych respiračných ochorení stúpol o takmer 190 %, počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 260 %. 
Uvedený vysoký percentuálny nárast chorobnosti však treba chápať tak, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 boli hlásenia aj laboratórna diagnostika na výskyt ARO a CHPO v dôsledku pandémie výrazne utlmené, teda hlásna služba lekárov aj laboratórna diagnostika boli upriamené najmä na SARS-CoV-2.
V chrípkovej sezóne 2021/2022 však už došlo k návratu sentinelového monitoringu ARO a CHPO a tým aj laboratórnej diagnostiky ARO a CHPO. Zároveň sa čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia, ktoré sa počas chrípkovej sezóny 2020/2021 značne podieľali na zamedzení šírenia všetkých respiračných ochorení, nielen ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 84