Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19212417
Tlačové správy
Špeciálna internetová stránka: "Spotlight Immunisation - Towards a measles-free Europe" Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. apríl 2010 09:00

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v kontexte Európskeho imunizačného týždňa (24. apríl 2010- 1. máj 2010) zriadilo špeciálnu internetovú stránku, ktorá sa zaoberá problematikou očkovania proti osýpkam v Európe. Akcia je koordinovaná Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu.

 

Na tejto internetovej stránke nájdete:

- súbory zaoberajúce sa výskytom osýpok v EU/EEA krajinách od roku 2001 do roku 2009 (súbory sa dajú stiahnuť),

- ucelenú informáciu o aktivitách ECDC v tejto problematike.

 

Internetová stránka je dostupná z domovskej stránky ECDC (www.ecdc.europa.eu)

 

 

Zdroj:   European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

           Stockholm, Sweden

 
„Brain Awareness Week“ –  Týždeň uvedomovania si mozgu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 23. apríl 2010 11:38

Týždeň od 15. do 21. marca 2010 bol medzinárodným týždňom uvedomovania si mozgu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prevzal tento rok záštitu nad týždňom uvedomovania si mozgu, ktorý ako informačné dni organizovali Slovenská Alzheimerova spoločnosť, nadácia MEMORY, Centrum MEMORY a Neuroimunologický ústav SAV.

 

Cieľom tejto medzinárodnej akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie v sociálnych zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, školách a pod.

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike participovali na príslušných aktivitách na informovanie verejnosti o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu, trénovaní pamäti jednotlivými prednáškami, ktoré boli určené pre študentov, seniorov a širokú verejnosť v mestách Považská Bystrica, Poprad, Trenčín, Zvolen a Žilina.

 

 

Vypracoval: Odbor podpory zdravia ÚVZ SR

Dátum: 20.04.2010

 
Informácie WHO v súvislosti s vulkanickými erupciami na Islande a možnom dopade na zdravie ľudí Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 19. apríl 2010 13:19

Vyjadrenie WHO k situácii v súvislosti s vulkanickými erupciami na Islande a možnom dopade na zdravie ľudí:

 

Vulkanické erupcie na Islande budú mať minimálny vplyv na zdravie,

WHO EURO priebežne monitoruje situáciu, zahŕňajúc možné dopady na zdravie a je v kontakte s členskými štátmi ohľadom primeraných opatrení na túto situáciu. Oblak popola obsahuje jemné čiastočky, ale pokiaľ zostáva popol vo vrchnej atmosfére nenastane zvyšené riziko voči zdraviu. Ak by však dosiahol prízemnú vrstvu, a ak by bol vo vysokej koncentrácii, tak popol môže spôsobiť zdravotné problémy, ale tieto by boli pravdepodobne minimálne.

 

Keďže koncentrácia sa môže meniť v rôznych krajinách v závislosti od vetra a teploty vzduchu, WHO odporúča ľuďom, aby sledovali najnovšie oznamy svojich zdravotníckych autorít a meteorologických služieb. V prípade zvýšenej koncentrácie znečistenia sú odporúčané bežné opatrenia, ako napr. vyhýbať sa náročnému fyzickému cvičeniu u ľudí s astmou a respiračnými synptómami.

 

Vulkanický popol obsahuje jemné čiastočky, ktoré sa môžu dostať až do dolných dýchacích ciest. Ľudia s chronickými respiračnými potiažami ako napr. astmou, emfyzémom, alebo bronchitídou môžu byť viac náchylní, ak je tento popol prítomný v nižšej časti atmosféry vo vysokých koncentráciách. Dažde môžu tento popol zmyť.

 

Oblak  popola môže dosiahnuť aj iné európske krajiny a erupcia môže trvať niekoľko dní až týždňov alebo ajdlhšie. Európsky systém monitoringu kvality ovzdušia (EuroAirnet) zahŕňa stovky staníc naprieč celou Európou, ktoré fungujú v európskych mestách a umožňujú zhodnocovanie situácie kvality ovzdušia. Európsky projekt CITAIR poskytuje denne aktualizácie o kvalite ovzdušia v európskych mestách.

 

V Bratislave 19.4.2010

 
Záznam z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 23. november 2009 14:50

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Odbor medzinárodných vzťahov

 

Z á z n a m

 

Z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny

J. E. Inny OHNIVETS

 

hlavným hygienikom Slovenskej republiky

doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH

 

dňa 18. novembra 2009 o 10.00hod

 

Prijatia sa zúčastnili:

 

Za ukrajinskú stranu:

J. E. Inna Ohnivets - veľvyslankyňa Ukrajiny

Dmytro Konyšev - 1. tajomník

 

Za slovenskú stranu:

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky

Ing. Šárka Kovácsová  - vedúca odboru medzinárodných vzťahov

 

Po oficiálnom uvítaní J. E. veľvyslankyňa Ukrajiny Inna Ohnivets /UA/ vyjadrila záujem o informácie ohľadom uzatvorenia hraníc s Ukrajinou, o ktorom, ako povedala, rokovala aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

V odpovedi na otázku pán hlavný hygienik Slovenskej republiky doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH /HH/ informoval o skutočnosti, že uvedené opatrenia týkajúce sa obmedzenia styku medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou boli cielené na slovenských občanov, ktorí využívali priechody pre peších v rámci nákupnej turistiky a Slovensko tak chce preventívne pôsobiť pri zmierňovaní možností šírenia chrípky.

 

UA požiadala HH o zistení možnosti znovu otvorenia všetkých hraničných priechodov, nakoľko takýto postup prevencie šírenia ochorenia medzi krajinami nie je odporúčaný WHO. Podľa slov UA situácia na Ukrajine sa stabilizuje, došlo k 5-10% poklesu šírenia ochorenia, školské zariadenia budú znovu otvorené, nakoľko vďaka opatreniam vlády došlo k poklesu ochorení aj medzi deťmi. Ako ďalej UA uviedla, obmedzenie pohybu medzi Ukrajinou a Slovenskom je veľmi bolestivá otázka, okolité krajiny nepristúpili k obdobným opatreniam. Preto UA apelovala na HH so zvážením uvedenej otázky s obavou možného zhoršenia vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom.

 

HH ubezpečil UA o dobrých úmysloch Slovenskej republiky, kde ako znovu zopakoval, uvedené opatrenia boli prijaté s úmyslom obmedzenia pohybu našich občanov v rámci nákupnej turistiky a tým k obmedzeniu šírenia ochorenia na naše územie. Situácia je nepretržite monitorovaná, ÚVZ SR je oboznámený s odporúčaniami WHO a s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

 

UA využila stretnutie k ponuke prehĺbenia spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou a súčasne vyjadrila uznanie Slovenskej republike pri podpore a pomoci Ukrajine v jej snažení o členstvo v Európskej Únii.

 

V nadväznosti na uvedené, HH informoval UA o iniciatíve Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá v rámci pomoci zašle na Ukrajinu diagnostické súpravy na 450 vyšetrení vírusu pandemickej chrípky A(H1N1)2009. Súčasne vyjadril želanie o sprostredkovanie nadviazania kontaktov na hlavného hygienika Ukrajiny.

 

UA vyjadrila uznanie Slovenskej republike za pomoc, ktoré sa jej dostalo a prisľúbila postúpenie žiadosti o nadviazanie kontaktu zodpovedným orgánom na Ukrajine.

 

Po záverečných výmenách zdvorilostí bolo stretnutie ukončené.

 

V Bratislave, dňa 18.11.2009

Vypracoval:   Ing. Šárka Kovácsová

Schválil:        doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MPH, hlavný hygienik SR

 
Informácia ÚVZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine - 5.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. november 2009 14:52

ÚVZ SR naďalej monitoruje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení na Ukrajine. 3.11.2009 sa konal krátky tlačový brífing misie OSN na Ukrajine o šírení vírusového ochorenia. Predstavitelia misie OSN ako aj zástupcovia WHO vyzývajú všetkých vládnych predstaviteľov, politikov, médiá ako aj zástupcov diplomatických misií, že v súčasnej situácii nie je dôvod rozširovať paniku. Je dôležité spoliehať sa predovšetkým na oficiálne stanoviská a závery WHO. Hlavným cieľom 9 expertov WHO, ktorí pricestovali na Ukrajinu je zistenie príčiny prudkého šírenia vírusového ochorenia. Predstavitelia WHO  skonštatovali, že rozdiel medzi vírusom A H1N1 a sezónnou chrípkou nie je v úmrtnosti na istý počet obyvateľov, ale v cieľovej skupine, ktorú obidva vírusy napádajú. Sezónna chrípka útočí predovšetkým na starších ľudí a tehotné ženy, vírus A H1N1 napáda mladých ľudí v produktívnom veku. Situácia sa podľa expertov WHO príliš neodlišuje od tej, ktorá bola skúmaná v Južnej Amerike.

 

Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny od začiatku epidémie k 5.11.2009 celkovo ochorelo 633 877 osôb. Najviac prípadov bolo hlásených z Ľvovskej oblasti – 106 370 prípadov. Z tohto počtu od začiatku epidémie zomrelo 95 osôb. V najviac postihnutých oblastiach  úrady prijali príslušné protiepidemické opatrenia.

 

Podľa informácií z RÚVZ so sídlom v Humennom, Michalovciach a Trebišove  je zatiaľ epidemiologická situácia vo výskyte ARO a CHPO bez zmeny.  

Aj naďalej sú dodržiavané všetky protiepidemické opatrenia vo všetkých okresoch, ktoré susedia s Ukrajinou. Ku  dňu 5.11.2009 nebolo v súvislosti s výskytom ochorení na chrípku a CHPO uzatvorené v okresoch Michalovce a Sobrance žiadne školské a predškolské zariadenie. V spolupráci so SČK bolo zabezpečené informovanie obyvateľstva.

 

Aktuálne informácie vo výskyte ARO a CHPO budú zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR a prostredníctvom médií, tak ako každý týždeň v piatok popoludní.

 
Informácia ÚVZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine - 4.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. november 2009 15:29

ÚVZ SR naďalej monitoruje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení na Ukrajine. Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny od začiatku epidémie k 4.11.2009 celkovo ochorelo 478 456 osôb. Najviac prípadov bolo hlásených z Ľvovskej oblasti – 104 019 prípadov. U detí do 18 rokov bolo celkovo hlásených 134 673 prípadov. Z tohto počtu od začiatku epidémie zomrelo 81 osôb vrátane 2 detí. V najviac postihnutých oblastiach  úrady prijali príslušné protiepidemické opatrenia.

Všetky RÚVZ v SR okamžite hlásia ÚVZ SR nárast počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení ako aj  prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia. V oblastiach susediacich s Ukrajinou boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Humennom a RÚVZ  so sídlom v Trebišove distribuované usmernenia pre školy a zdravotnícke zariadenia, týkajúce sa monitorovania a hlásenia akútnych respiračných ochorení. Informácie o chrípkovej sezóne s odporúčaniami ako sa chrániť pred chrípkovým ochorením  boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Michalovciach zaslané do regionálnych médií a tiež sú uverejnené aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

ÚVZ SR priebežne monitoruje informácie z Európskeho systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS) a je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.

 
<< Začiatok < Dozadu 61 62 63 64 65 66 Dopredu > Koniec >>

Stránka 63 z 66