Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20510013
Tlačové správy
Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. máj 2022 15:32

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan, borovicovité

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Uplynulý týždeň na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba a buka. Vetrom transportovaný peľ zvyšoval koncentráciu tohto alergénu aj v regiónoch, kde breza už odkvitla. Peľ drevín z čeľade cyprusovité- tisovité vo vyšších koncentráciách zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Žiline. Tento záchyt je spojený s kvitnutím prirodzených porastov tisu na severných svahoch hornej časti Harmaneckej doliny. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu brestu, vŕby, topoľa i jaseňa. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu hrabu v ovzduší zaznamenali monitorovacie na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ jaseňa v ovzduší dosiahol vyššie denné koncentrácie už len na severe Slovenska. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých pribúda zatiaľ len pozvoľna a nedosahuje ešte alergiologicky významné denné koncentrácie.

Čítať celý článok...
 
41. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU - informácie o konferencii a prihlasovanie odbornej verejnosti Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. máj 2022 14:34

ivan_stodolaVedecká konferencia 41. Dni zdravotnej výchovy MUDR. Ivana Stodolu pod záštitou hlavného hygienika SR sa uskutoční v dňoch 25. – 26. augusta 2022 v Prešove.


Zámerom je predovšetkým interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte s novým Akčným plánom pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V (NEHAP V.).


Nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie je základným strategickým dokumentom pre environmentálne zdravie. Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.

Čítať celý článok...
 
Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 29. apríl 2022 12:54

Aktivita kliešťov narastá, tento rok sme ich zaznamenali už vo februári. Myslite na dovolenke a pri pobyte v prírode na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území zvážte aj možnosť očkovania, ktoré dôrazne odporúčame najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom hlásených prípadov KE (Banskobystrický, Žilinský kraj).


Kliešte sú parazity živiace sa krvou zvieracieho alebo ľudského hostiteľa. Majú viaceré vývinové štádiá: z vajíčka sa liahne larva a po nacicaní sa na hostiteľovi sa premení na nymfu. Nymfa sa po nacicaní krvi premení na dospelého jedinca. Nacicaná oplodnená samica nakladie vajíčka a hynie.


Človek môže byť hostiteľom pre všetky vývinové štádiá kliešťov. „Prisatého kliešťa si nemusíte všimnúť, pokiaľ ide o drobnú, prehliadnuteľnú larvu alebo nymfu,“ vysvetľuje MUDr. Jana Kerlik, PhD. z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Čítať celý článok...
 
Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR (Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 28. apríl 2022) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 28. apríl 2022 13:15

Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 vplývala v roku 2021 aj na počet rizikových prác a výskyt chorôb z povolania v SR. Významne oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. Sledujeme najmä relatívne vysoký nárast počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s expozíciou biologickým faktorom a tiež nárast počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce s psychickou pracovnou záťažou. Rizikové práce spôsobené zvýšenou psychickou pracovnou záťažou sú typické najmä pre odvetvia zdravotníctva, sociálnej pomoci a školstva, v ktorých je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.
 

Ochrana zdravia pri práci je súčasťou verejného zdravotníctva; štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú orgány verejného zdravotníctva - Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 16. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 27. apríl 2022 12:36

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Peľová sezóna brezy v uplynulom kalendárnom týždni vrcholila na strednom, severnom a východnom Slovensku. V teplejších oblastiach už prešla vrcholom, ale denné koncentrácie peľu brezy v ovzduší tam ešte dosahovali veľmi vysoké hladiny. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, peľu brestu, vŕby a topoľa. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu hrabu v ovzduší zaznamenali monitorovacie stanice na strednom a severnom Slovensku. Peľ jaseňa v ovzduší dosiahol veľmi vysoké denné koncentrácie už len na severe Slovenska
. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých zachytili zatiaľ len monitorovacie stanice v Nitre, Bratislave a v Banskej Bystrici.

Čítať celý článok...
 
Svetový imunizačný týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 26. apríl 2022 13:34

Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál.


V čase, kedy pozorujeme zlepšovanie epidemiologickej situácie, sa opäť môžeme venovať osvetovým aktivitám, ktoré sa týkajú aj iných dôležitých vakcín proti nebezpečným nákazlivým ochoreniam.


V rámci Svetového imunizačného týždňa 2022 sme pripravili päť tematických oblastí očkovania. Niektoré z očkovaní, ktorým sa budeme venovať, u nás patria medzi povinné, iné medzi odporúčané. Aby ste mohli lepšie pochopiť význam týchto vakcín, vždy predstavujeme aj ochorenia, proti ktorým sú očkovacie látky určené. 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 80