Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19224482
Tlačové správy
Stanovisko k spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2011 07:24

Stanovisko k spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania (pdf)

 
Spoločné vyhlásenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho  úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo dňa 01.6.2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 03. jún 2011 10:08

Dnes sú európski spotrebitelia chránení jedným z najviac prepracovaných systémov bezpečnosti potravín vo svete. Bolo zavedených mnoho procesov, ktoré majú zabezpečiť, aby potraviny nakúpené a spotrebované v EÚ boli  bezpečné. Tieto opatrenia zahrňujú celý potravinový reťazec farmy až po stôl, zabezpečením správnej poľnohospodárskej, farmárskej, výrobnej a hygienickej praxe, s cieľom ochrániť európskych spotrebiteľov. Prísna kontrola a zavedené systémy vystopovania podporujú efektívne fungovanie vnútorného trhu a umožňujú, aby spotrebitelia mali prístup k bezpečným a výživným potravinám.

Čítať celý článok...
 
Správa z tlačovej konferencie zameranej na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. jún 2011 00:00
endered LogoUVZSR sgs

 Dňa 2. júna 2011 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so spoločnosťou  Edenred Slovakia, s.r.o. tlačovú konferenciu zameranú na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike.

Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, úvodným slovom na ňu nadviazal p. MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ktorý vyzdvihol partnerská spoluprácu Úradu verejného zdravotníctva SR so spoločnosťou Edenred Slovakia v rámci medzinárodného projektu Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) podpísanú dňa 15. 2. 2011. Cieľom uvedeného projektu je zlepšenie kvality a výživy jedál ponúkaných v reštauráciách a informovanie zamestnávateľov a zamestnancov o možnostiach zlepšenia stravovacích návykov. Zapojenie Úradu verejného zdravotníctva SR spočíva v odbornom poradenstve v oblasti výživy a schvaľovania odborných materiálov, ako sú napr. odporúčania pre zamestnancov reštaurácií pripravujúcich pokrmy, odporúčania pre zamestnancov stravujúcich sa v týchto zariadeniach, informácie o zásadách zdravého stravovania sprostredkované verejnosti cez internet. Príhovor pozri tu.   

Po hlavnom hygienikovi SR sa slova ujal MUDr. Miroslav Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu a člen výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Taktiež hlavný spravodajca k direktíve o pokrokových liečebných metódach a k ďalšej direktíve k podmienkam darovania ľudských orgánov a transplantáciám. Pán europoslanec vyjadril presvedčenie, že vzhľadom nato, že sa jedná o projekt, ktorý predtým prebiehal úspešne v iných členských štátoch takáto partnerská spolupráca splní svoj cieľ a prispeje k ozdraveniu výživy obyvateľov Slovenskej republiky.

O prínose vyváženej stravy na kvalitu života v súvislosti s projektom FOOD informovala zástupkyňa hlavného hygienika ÚVZ SR MUDr. Iveta Trusková, PhD. Prezentáciu môžeš pozrieť tu.

O cieľoch projektu FOOD prítomných novinárov informovala riaditeľka pre marketing a rozvoj podnikania Edenred Slovakia, s.r.o. pani Natália Hercegová.

Na záver hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Šramková poďakovala prítomným novinárom za účasť a vyjadrila presvedčenie, že aj vďaka ich interpretácii o projekte FOOD sa obyvatelia Slovenskej republiky dozvedia, aká dôležitá je vyvážená a racionálna strava pre vývoj a výkon organizmu.


IMG_0265

 

IMG_0268

 

IMG_0273

 

IMG_0274

 

IMG_0281

 

IMG_0294

 

IMG_0303

 

IMG_0304

 

IMG_0307

 
Svetový deň bez tabaku 31. máj „Rámcový dohovor o kontrole tabaku“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 25. máj 2011 10:17

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne od roku 1989 oslavuje Svetový deň bez tabaku 31. mája. Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je „WHO Rámcový dohovor o kontrole tabaku“.

Rámcový dohovor o kontrole je v histórii prvou medzinárodno - právnou dohodou v oblasti kontroly tabaku. Svetová zdravotnícka organizácia začala od roku 1996 formálne pracovať na príprave Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. V rámci šiestich zasadnutí medzivládneho negociačného výboru sa tvorili návrhy a viedli diskusie k zneniu jednotlivých ustanovení dohovoru. Nakoniec Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji roku 2003 prijalo Rámcový dohovor o kontrole tabaku. Do medzinárodnej účinnosti dohovor vstúpil 27. februára 2005.

Čítať celý článok...
 
Infekcie vyvolané patogénnymi Escherichia coli Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 24. máj 2011 14:05

Dňa 23. 5. 2011 Európska komisia informovala európske krajiny vrátane Slovenskej republiky prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede o náraste výskytu hnačkových ochorení vyvolaných enterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v severnej časti Nemecka. Zaznamenalo sa najmenej 80 ochorení, väčšina z nich  sa vyskytla u dospelých osôb, ale  evidovali sa aj ochorenia u detí školského veku. Klinický priebeh ochorení bol  spojený s  nevoľnosťou, bolesťami brucha, zvracaním a krvavými hnačkami.

 

Pôvodca ochorenia

Escherichia coli (E. coli) je baktéria. Prevažná väčšina  jej kmeňov je stálou súčasťou črevnej flóry ľudí a zvierat. Tieto majú významnú úlohu pri zachovávaní fyziologických pochodov v čreve a len veľmi zriedkavo zapríčiňujú vznik ochorení. Sú  však medzi nimi vyložene patogénne kmene, vyvolávajúce hnačkové ochorenia. Medzi ne patria aj enterohemoragické kmene O – 157:H7 (EHEC), ktoré vyvolávajú krvácajúce zápaly čreva s hnačkami.  Na vznik ochorenia stačí veľmi nízka infekčná dávka. E.coli patria k baktériám, ktoré sú pomerne odolné voči vonkajším vplyvom, prežijú mesiace v pôde, vo vode. Teplotu 55 °C  prežívajú počas 60 minút. Patogénne kmene prežívajú pomerne dobre pri chladničkových teplotách (3-7 °C) a zmrazené. EHEC sa vyznačujú vysokou acidotoleranciou a termostabilitou.

Čítať celý článok...
 
Svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 19. máj 2011 06:15

V Ženeve prebieha od 16. do 24. mája tohto roku 64. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA), na ktorom Slovenskú republiku zastupuje delegácia vedená štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR Jánom Porubským. V delegácii je aj hlavný hygienik SR MUDr. Gabriel Šimko, MPH a vedúci odboru Epidemiológie ÚVZ SR MUDr. RNDr. Ján Mikas. 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >>

Stránka 60 z 66