Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3282
Počet zobrazení obsahu : 18695144
Tlačové správy
Kontrola v zariadeniach spoločného stravovania a  v stánkoch rýchleho občerstvenia orgánmi verejného zdravotníctva v 1. polroku 2011 - Vyhlásenie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 14. Júl 2011 14:00

Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonávajú úradnú kontrolu podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a štátny zdravotný dozoru podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v súlade s cieľmi a kritériami Národného plánu pre úradnú kontrolu v Slovenskej republike podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady o úradnej kontrole.

Čítať celý článok...
 
SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE A ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 07. Júl 2011 11:59

Letné horúčavy môžu na pracoviskách ohroziť zdravie zamestnancov
 

Košice 7. júl – Nadmerné teplo na pracoviskách môže ohroziť zdravie zamestnancov či spôsobiť zdravotné problémy. V letných mesiacoch teploty na viacerých pracoviskách môže ovplyvňovať počasie. Za bezpečnosť a zdravie zamestnancov vždy zodpovedá zamestnávateľ, ktorý musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na podmienky na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty dozerajú inšpektori práce a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Obe inštitúcie sa v najbližších mesiacoch na túto oblasť zamerajú pozornejšie.

Čítať celý článok...
 
Stanovisko k spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2011 08:24

Stanovisko k spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania (pdf)

 
Spoločné vyhlásenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho  úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo dňa 01.6.2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 03. jún 2011 11:08

Dnes sú európski spotrebitelia chránení jedným z najviac prepracovaných systémov bezpečnosti potravín vo svete. Bolo zavedených mnoho procesov, ktoré majú zabezpečiť, aby potraviny nakúpené a spotrebované v EÚ boli  bezpečné. Tieto opatrenia zahrňujú celý potravinový reťazec farmy až po stôl, zabezpečením správnej poľnohospodárskej, farmárskej, výrobnej a hygienickej praxe, s cieľom ochrániť európskych spotrebiteľov. Prísna kontrola a zavedené systémy vystopovania podporujú efektívne fungovanie vnútorného trhu a umožňujú, aby spotrebitelia mali prístup k bezpečným a výživným potravinám.

Čítať celý článok...
 
Správa z tlačovej konferencie zameranej na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. jún 2011 01:00
endered LogoUVZSR sgs

 Dňa 2. júna 2011 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so spoločnosťou  Edenred Slovakia, s.r.o. tlačovú konferenciu zameranú na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike.

Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, úvodným slovom na ňu nadviazal p. MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ktorý vyzdvihol partnerská spoluprácu Úradu verejného zdravotníctva SR so spoločnosťou Edenred Slovakia v rámci medzinárodného projektu Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) podpísanú dňa 15. 2. 2011. Cieľom uvedeného projektu je zlepšenie kvality a výživy jedál ponúkaných v reštauráciách a informovanie zamestnávateľov a zamestnancov o možnostiach zlepšenia stravovacích návykov. Zapojenie Úradu verejného zdravotníctva SR spočíva v odbornom poradenstve v oblasti výživy a schvaľovania odborných materiálov, ako sú napr. odporúčania pre zamestnancov reštaurácií pripravujúcich pokrmy, odporúčania pre zamestnancov stravujúcich sa v týchto zariadeniach, informácie o zásadách zdravého stravovania sprostredkované verejnosti cez internet. Príhovor pozri tu.   

Po hlavnom hygienikovi SR sa slova ujal MUDr. Miroslav Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu a člen výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Taktiež hlavný spravodajca k direktíve o pokrokových liečebných metódach a k ďalšej direktíve k podmienkam darovania ľudských orgánov a transplantáciám. Pán europoslanec vyjadril presvedčenie, že vzhľadom nato, že sa jedná o projekt, ktorý predtým prebiehal úspešne v iných členských štátoch takáto partnerská spolupráca splní svoj cieľ a prispeje k ozdraveniu výživy obyvateľov Slovenskej republiky.

O prínose vyváženej stravy na kvalitu života v súvislosti s projektom FOOD informovala zástupkyňa hlavného hygienika ÚVZ SR MUDr. Iveta Trusková, PhD. Prezentáciu môžeš pozrieť tu.

O cieľoch projektu FOOD prítomných novinárov informovala riaditeľka pre marketing a rozvoj podnikania Edenred Slovakia, s.r.o. pani Natália Hercegová.

Na záver hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Šramková poďakovala prítomným novinárom za účasť a vyjadrila presvedčenie, že aj vďaka ich interpretácii o projekte FOOD sa obyvatelia Slovenskej republiky dozvedia, aká dôležitá je vyvážená a racionálna strava pre vývoj a výkon organizmu.


IMG_0265

 

IMG_0268

 

IMG_0273

 

IMG_0274

 

IMG_0281

 

IMG_0294

 

IMG_0303

 

IMG_0304

 

IMG_0307

 
Svetový deň bez tabaku 31. máj „Rámcový dohovor o kontrole tabaku“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 25. máj 2011 11:17

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne od roku 1989 oslavuje Svetový deň bez tabaku 31. mája. Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je „WHO Rámcový dohovor o kontrole tabaku“.

Rámcový dohovor o kontrole je v histórii prvou medzinárodno - právnou dohodou v oblasti kontroly tabaku. Svetová zdravotnícka organizácia začala od roku 1996 formálne pracovať na príprave Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. V rámci šiestich zasadnutí medzivládneho negociačného výboru sa tvorili návrhy a viedli diskusie k zneniu jednotlivých ustanovení dohovoru. Nakoniec Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji roku 2003 prijalo Rámcový dohovor o kontrole tabaku. Do medzinárodnej účinnosti dohovor vstúpil 27. februára 2005.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >>

Stránka 56 z 63