Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3284
Počet zobrazení obsahu : 18727182
Tlačové správy
Kampaň Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. október 2012 12:48

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Nová kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kampaň sa zameriava na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

Čítať celý článok...
 
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 15. október 2012 15:18

 V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté opatrenie na zákaz umiestňovania na trh liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % objemových, alebo viac v spotrebiteľskom obale, ktoré boli vyrobené v Českej republike po 31. 12. 2011, ak k nim nie je doložený doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republike spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Čítať celý článok...
 
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 12. október 2012 14:55

 V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté opatrenie na zákaz umiestňovania na trh liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % objemových alebo viac v spotrebiteľskom obale, ktoré boli vyrobené v Českej republike po 31. 12. 2011, ak k nim nie je doložený doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republike spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Čítať celý článok...
 
Opatrenie o dočasnom zákaze alkoholu vyrobeného v ČR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 09. október 2012 12:27

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva s okamžitou platnosťou od. 17. hodiny dnešného dňa, t.j. 9. októbra 2012, nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa presne stanovujú podmienky za akých sa môžu na území Slovenskej republiky  uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky. Celé znenie opatrenia nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR ako aj Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie.

Opatrenie k liehovinám z ČR zo dňa 9.10.2012 (pdf)
Príloha k opatreniu (pdf)
Príloha k opatreniu (doc) 

 
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 05. október 2012 14:23

 V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté opatrenie na zákaz dovozu, predaja a používania liehovín s obsahom etanolu od 20 % objemových, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 18. 9. 2012, orgány verejného zdravotníctva pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Čítať celý článok...
 
Etikety fliaš, v ktorých sa našiel škodlivý alkohol Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 05. október 2012 08:09

Dňa 4. 10. 2012 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané informačné oznámenie Českej republiky č. 12-684-add19 – Metanol vo výčapnej liehovine (vodka, rum) neznámeho pôvodu, v rámci ktorého bol zverejnený aktuálny zoznam etikiet fliaš, v ktorých sa našiel závadný alkohol - vydaný Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >>

Stránka 50 z 63