Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20526933
Tlačové správy
Kúpacia sezóna 2022: čo sa oplatí vedieť o kvalite vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 17. jún 2022 14:54

letak_zdrave_kupanie_A3Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo všeobecnosti považované obdobie od 15. júna do 15.  septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.


Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú:

  • sezónne umelé kúpaliská,

  • celoročné umelé kúpaliská, 

  • prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou rekreáciou),

  • iné prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou).


“Počas kúpacej sezóny sa obyčajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení,”
uviedol Ing. Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 15. jún 2022 15:06

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlík, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
Surveillance invazívnych meningokokových ochorení a nosičstva na Slovensku počas pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 14. jún 2022 11:35

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet ochorení len o 2. Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u 1–4 ročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.


V roku 2021 z klinického hľadiska u IMO prevažovala purulentná meningitída 12x, 5x sepsa, 5x meningitída + sepsa a 3x smrteľný Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb (5 r., 53 r. a 57 r.) z východného Slovenska.


V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského (72 %) pohlavia nad mužským (28 %) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna opäť bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2022 12:28

Chrípková sezóna 2021/2022, rovnako ako tá predchádzajúca, nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, a to v piatich okresoch: KM, KN, LV, ZA, ZM.
Chorobnosť na chrípku, ale aj na iné akútne respiračné ochorenia však v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 vzrástla. Zaznamenaná chorobnosť je nižšia ako pred pandémiou COVID-19.

Počet lekármi hlásených akútnych respiračných ochorení stúpol o takmer 190 %, počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 260 %. 
Uvedený vysoký percentuálny nárast chorobnosti však treba chápať tak, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 boli hlásenia aj laboratórna diagnostika na výskyt ARO a CHPO v dôsledku pandémie výrazne utlmené, teda hlásna služba lekárov aj laboratórna diagnostika boli upriamené najmä na SARS-CoV-2.
V chrípkovej sezóne 2021/2022 však už došlo k návratu sentinelového monitoringu ARO a CHPO a tým aj laboratórnej diagnostiky ARO a CHPO. Zároveň sa čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia, ktoré sa počas chrípkovej sezóny 2020/2021 značne podieľali na zamedzení šírenia všetkých respiračných ochorení, nielen ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok...
 
Aj v ďalšom školskom roku plánujú UVZSR a regionálne úrady verejného zdravotníctva spolupracovať pri realizácii projektu Viem, čo zjem Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 14:57

Viem, čo zjem je projekt, v ktorom Úrad verejného zdravotníctva SR figuruje ako odborný garant už niekoľko rokov. Počas školského roku 2021/2022 prebiehal na Slovensku už šiesty ročník tohto projektu. Projekt patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids.

Cieľová skupina: žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ získavajú zábavnou formou vedomosti o význame zdravého stravovania, zásad správnej výživy, taktiež sa zorientujú v zložení potravín a učia sa, ako ich správne skladovať či konzumovať.

Cieľom projektu je motivovať žiakov ZŠ, ktorí sú vo veku 8-12 rokov, k správnym stravovacím návykom, k vyváženému životnému štýlu a podporiť ich záujem o pohybovú aktivitu.

Od školského roku 2020/2021 je možnosť vybrať si voliteľný predmet Viem, čo zjem (zahŕňa 6 tematických celkov: Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Hygiena potravín.)

Počet zapojených škôl v školskom roku 2021/2022: 212

Počet zapojených žiakov v školskom roku 2021/2022: 23 320

Počet zapojených škôl vo voliteľnom predmete: 83.

Realizácia prieskumu – Marec 2022

Čítať celý článok...
 
Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 09. jún 2022 12:17

Účinnosť: 13. júna 2022
Link na vyhlášku

Poznámka na úvod: Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách. 

Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí (s výnimkou zdravotníckych priestorov, či zariadení sociálnych služieb, ak ste zamestnanec či návštevník; tu je respirátor povinný) – podrobnejšie rozpísané nižšie.

Od pondelka 13. júna výnimky z povinného nosenia respirátorov platia aj pre:

  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
  • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


V prípade zamestnancov, ktorí doteraz mohli v odôvodnených prípadoch namiesto respirátora nosiť rúško, sa okrem medicínskych dôvodov (chronické ochorenie dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou, kožné ochorenia) zaraďuje aj situácia, kedy na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. 

Zmeny sme do vyhlášky zapracovali na základe podnetov z praxe.

Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích ciest od 13. júna:

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 80