Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3143
Počet zobrazení obsahu : 17643034
Rôzne


Pozvánka na seminár “Obaly pro potraviny a kosmetiku”, ktorý sa uskutoční 10.4.2019 v Prahe Tlačiť E-mail
Piatok, 01. marec 2019 10:17

Pozvánka na seminár “Obaly pro potraviny a kosmetiku”, ktorý sa uskutoční 10.4.2019 v Prahe (pdf)

 
Konzultačný deň na ÚVZ SR: Odborníci diskutovali o meningokokových ochoreniach, salmonelózových nákazách a o problematike rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká Tlačiť E-mail
Streda, 21. november 2018 14:55

Odborníci z Národných referenčných centier (NRC) odboru lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR – z NRC pre meningokoky, z NRC pre salmonelózy a z NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká prezentovali počas konzultačného dňa 6. novembra 2018 stovke účastníkov výsledky svojej činnosti i najnovšie odborné informácie. Účasť na podujatí bola hodnotená kreditmi SACCME, uznanými Slovenskou lekárskou komorou. 


NRC pre meningokoky
vykonáva komplexnú nadstavbovú diagnostiku a konfirmáciu kmeňov N. meningitidis izolovaných z invazívnych meningokokových ochorení (IMO), ako aj identifikáciu nosičských kmeňov na území Slovenskej republiky. Spolu s epidemiológmi komplexne mapuje situáciu a  vývoj IMO na Slovensku a porovnáva ich so situáciou v Európe a vo svete.

Čítať celý článok...
 
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ Tlačiť E-mail
Utorok, 04. september 2018 09:43

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“.


Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.


Zámerom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je elektronizácia agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“ na úseku verejnej správy „Zdravotná starostlivosť“. Cieľom je pokryť odborné domény: hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, epidemiológia, objektivizácia faktorov životných podmienok, podpora zdravia, lekárska mikrobiológia.

Čítať celý článok...
 
XXI. ročník medzinárodnej konferencie „MEKA 2018“ Medicína katastrof v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Utorok, 03. Júl 2018 12:08

XXI. ročník medzinárodnej konferencie „MEKA 2018“ Medicína katastrof v Slovenskej republike (pdf)

Príloha č. 1 - registračný formulár (pdf)
Príloha č. 1 - registračný formulár (doc)

Príloha č. 2 - prihláška do programu (pdf)

Čítať celý článok...
 
RÚVZ Banská Bystrica: Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli Tlačiť E-mail
Streda, 15. november 2017 12:31

labakDňom 15.11.2017 dochádza k zmene organizačnej štruktúry RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zriadením Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici požiadal o zriadenie Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a v klinickom materiáli v súlade s § 11 písm. a) – t) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Špecializované pracovisko bude slúžiť pre potreby verejného zdravotníctva ako aj klinickej medicíny. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa problematikou Clostridium botulinum zaoberajú od 13.08.2015 a výsledky a ich interpretácia sú akceptované aj medzinárodne.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na konzultačný deň národných referenčných centier ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Streda, 26. apríl 2017 10:56

Pozývame Vás na konzultačný deň Národného referenčného centra pre poliomyelitídu, Národného referenčného centra pre chrípku, Národného referenčného centra pre morbilli, rubeolu a parotitídu, Národného referenčného centra pre arbovírusy a hemoragické horúčky a Laboratória molekulárnej diagnostiky ÚVZ SR, ktorý sa bude konať dňa 23.05.2017 so začiatkom o 8,00 hod. v priestoroch virologických laboratórií Odboru lekárskej mikrobiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...