Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658711
Rôzne


Knižnica Tlačiť E-mail
Streda, 01. jún 2022 10:21

Knižničný poriadok platný od 1.6.2022 (pdf)

 
Vyhlásenie o prístupnosti webu Tlačiť E-mail
Pondelok, 11. október 2021 08:25

Úrad verejného zdravotníctva SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.uvzsr.sk


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Čítať celý článok...
 
Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Miroslava Syneka, bývalého riaditeľa úradu Tlačiť E-mail
Utorok, 14. september 2021 13:53

synek_mSo zármutkom vám oznamujeme, že 12. 9. 2021 nás vo veku 89 rokov navždy opustil bývalý riaditeľ úradu verejného zdravotníctva MUDr. Miroslav Synek.


Doktor Synek stál od 1. 8. 1956 pri zrode hygienickej služby v bývalom Československu. Od 1. 5. 1983 zastával funkciu riaditeľa Krajskej hygienickej stanice, ktorá sa premenovala na Národný ústav hygieny a epidemiológie, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa do roku 1995.


Transformáciou ústavu vznikol Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky, na čele ktorého pôsobil do 19. 4. 1996.


Doktor Synek zasvätil svoj profesionálny život problematike komunálnej hygieny (v súčasnosti hygiena životného prostredia). Mal veľkú zásluhu na ďalšom vzdelávaní mladých lekárov a odborných pracovníkov ústavu. Vyzdvihnúť treba jeho vysoké odborné a ľudské kvality.


Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, pozostalým a blízkym. Česť jeho pamiatke.

 
Smútočné oznámenie o úmrtí RNDr. Márie Petrášovej, dlhoročnej pracovníčky Odboru Radiačnej Ochrany ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Utorok, 17. august 2021 11:58

So zármutkom vám oznamujeme, že 15.8. nás navždy opustila RNDr. Mária Petrášová, dlhoročná pracovníčka Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, pozostalým a blízkym.

RNDr. Mária Petrášová (*1935 - † 2021) patrila k zakladateľom ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením na Slovensku.  Bola uznávanou odborníčkou v oblasti jadrovej fyziky, výkonu štátneho zdravotného dozoru v jadrových zariadeniach. Svojou odbornosťou v značnej miere prispela k ochrane zdravia ľudí a bezpečného využívania zdrojov žiarenia. Bola zakladajúcou členkou sekcie Ženy v jadre Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti a jej čestnou predsedníčkou.

 
Pozvánka na seminár “Obaly pro potraviny a kosmetiku”, ktorý sa uskutoční 10.4.2019 v Prahe Tlačiť E-mail
Piatok, 01. marec 2019 10:17

Pozvánka na seminár “Obaly pro potraviny a kosmetiku”, ktorý sa uskutoční 10.4.2019 v Prahe (pdf)

 
Konzultačný deň na ÚVZ SR: Odborníci diskutovali o meningokokových ochoreniach, salmonelózových nákazách a o problematike rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká Tlačiť E-mail
Streda, 21. november 2018 14:55

Odborníci z Národných referenčných centier (NRC) odboru lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR – z NRC pre meningokoky, z NRC pre salmonelózy a z NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká prezentovali počas konzultačného dňa 6. novembra 2018 stovke účastníkov výsledky svojej činnosti i najnovšie odborné informácie. Účasť na podujatí bola hodnotená kreditmi SACCME, uznanými Slovenskou lekárskou komorou. 


NRC pre meningokoky
vykonáva komplexnú nadstavbovú diagnostiku a konfirmáciu kmeňov N. meningitidis izolovaných z invazívnych meningokokových ochorení (IMO), ako aj identifikáciu nosičských kmeňov na území Slovenskej republiky. Spolu s epidemiológmi komplexne mapuje situáciu a  vývoj IMO na Slovensku a porovnáva ich so situáciou v Európe a vo svete.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...