Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3691
Počet zobrazení obsahu : 21331505
Ex post konzultácie
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 34 Tlačiť E-mail
Ex post konzultácie
Štvrtok, 27. október 2022 09:16

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 27. 10. 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:


Gestor právneho predpisu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Názov právneho predpisu:
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Lokalizácia:
§ 52 ods. 1 písm. b)


Stručný opis regulácie:

Výnimka pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby nepredkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky (posudková činnosť) pre taxatívne určené typy prevádzok.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 50 Tlačiť E-mail
Ex post konzultácie
Utorok, 25. október 2022 14:02

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:


Gestor právneho predpisu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Názov právneho predpisu:
Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Lokalizácia:
§ 30a ods. 4

Stručný opis regulácie:
  

 Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore, verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby), ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 12 Tlačiť E-mail
Ex post konzultácie
Utorok, 25. október 2022 13:59

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:


Gestor právneho predpisu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Lokalizácia:
§ 38 ods. 2

Stručný opis regulácie:

Ak výsledky posúdenia fyzickej záťaže pri práci preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.                   

Čítať celý článok...