Opičie kiahne

mpxv_zaklad MPXV_ENG_7_2022
  Na Slovensku pribudli 2 nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 12. august 2022 12:39

Na Slovensku sme v 32. kalendárnom týždni (8. - 12.8.2022) zaznamenali 2 nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na desať.


Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Zatiaľ sa medzi nimi nepreukázala vzájomná epidemiologická súvislosť, tá sa rovnako nepreukázala ani s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi.
 

  • Prvá osoba mala v cestovateľskej anamnéze pobyt v zahraničí, k nákaze došlo vysoko pravdepodobne mimo územia Slovenska. Osoba je v domácej izolácii, hospitalizácia nebola potrebná. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené.

  • Druhá osoba má negatívnu cestovateľskú anamnézu - neuvádza pobyt v zahraničí, k nákaze preto mohlo dôjsť na území Slovenska. Osoba je hospitalizovaná, protiepidemické opatrenia boli zabezpečené.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (31. kalendárny týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 05. august 2022 11:10

Na Slovensku sme v 31. kalendárnom týždni (1.-5.08.2022) zaznamenali dva nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na osem.


V oboch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Zatiaľ sa medzi nimi nepreukázala vzájomná epidemiologická súvislosť, tá sa rovnako nepreukázala ani s predchádzajúcimi – už potvrdenými prípadmi. V cestovateľskej anamnéze mali pobyt v zahraničí, nie je však vylúčené ani nakazenie sa na území Slovenskej republiky.


Obe osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, jedna z nich bola krátko hospitalizovaná a neskôr prepustená do domácej starostlivosti. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) Tlačiť E-mail
Piatok, 20. máj 2022 12:53

mpxv_zaklad_thumbInformácie boli aktualizované k 29.7.2022

Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky.

V európskom regióne už boli medzičasom zaznamenané tisícky prípadov opičích kiahní s výskytom v najmenej 30 krajinách.

 

Laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní boli v jednotkách prípadov zaznamenané aj na Slovensku. Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na Slovensku zaznamenaný začiatkom júla 2022.


Slovensko nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní, avšak máme široké možnosti cestovania, a preto nemôžeme vylúčiť, že počet potvrdených prípadov na našom území bude narastať. Nepredpokladáme však rozsiahle epidémie.

ECDC nateraz vyhodnocuje riziko šírenia infekcie vo všeobecnej populácii za „veľmi nízke“, v prípade ľudí s viacerými sexuálnymi partnermi ho však na základe aktuálne dostupných dát označuje za „vysoké“.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli tri nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 29. Júl 2022 12:47

Na Slovensku sme v 30. kalendárnom týždni (25.-29.07.2022) zaznamenali tri nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na šesť.


V prvých dvoch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov a je medzi nimi epidemiologická súvislosť. Tieto dva prípady nesúvisia s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi. K nákaze došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí.


V treťom prípade ide rovnako o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. Tá bola v rizikovom kontakte na území SR. Tento prípad vysoko pravdepodobne nesúvisí s už potvrdenými prípadmi.


Všetky tri osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, hospitalizácia u nich nebola potrebná. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
Svetová zdravotnícka organizácia: Opičie kiahne predstavujú ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu Tlačiť E-mail
Piatok, 29. Júl 2022 10:22

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 23. júla 2022 vyhlásila epidémiu opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Epidémia sa k tomuto dátumu týkala 75 štátov a teritórií, zaznamenaných bolo celkovo vyše 16-tisíc prípadov, pričom v piatich prípadoch v africkom regióne došlo k úmrtiu.


Medzi dotknutými krajinami s výskytom opičích kiahní je aj Slovensko.
Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na území Slovenska zaznamenaný začiatkom júla 2022.


Opičie kiahne síce nie sú nové ochorenie, no výskyt prípadov mimo endemických území Afriky oprávnene vyvoláva odborný záujem, či priamo znepokojenie. Priebežne preto prebiehajú odborné diskusie na medzinárodnej úrovni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a vhodnej forme prevencie.


Cieľom vyhlásenia WHO je systémovo napomôcť lepšej medzinárodnej koordinácii, ochrane pred ochorením, dôslednejšej kontrole výskytu a zjednotiť globálnu reakciu na ochorenie, ktoré predstavuje ohrozenie verejného zdravia na medzinárodnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
Tretí potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21. Júl 2022 16:01

Na Slovensku sme zaznamenali tretí laboratórne potvrdený prípad ochorenia na opičie kiahne. Ide o osobu v strednom veku, z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. K prenosu ochorenia došlo pravdepodobne v zahraničí. Osoba je izolovaná, hospitalizácia nebola potrebná.


Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje potrebné epidemiologické vyšetrovanie, vrátane zisťovania možných okolností nákazy. Súvislosť s doterajšími prípadmi na Slovensku sa nezistila.


Osoba vyhľadala lekársku pomoc a vzhľadom na príznaky ochorenia zodpovedajúce opičím kiahňam jej bola odobratá vzorka biologického materiálu na laboratórne vyšetrovanie, na základe ktorej bola následne diagnóza potvrdená.

Čítať celý článok...
 
Druhý potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14. Júl 2022 18:27

Na Slovensku sme zaznamenali druhý laboratórne potvrdený prípad ochorenia na opičie kiahne. Ide o osobu v strednom veku, z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. Je izolovaná, hospitalizácia zatiaľ nebola potrebná.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje potrebné epidemiologické vyšetrovanie, vrátane zisťovania možných okolností nákazy. Súvislosť s prvým prípadom sa zatiaľ nezistila.

Osoba vyhľadala lekársku pomoc a vzhľadom na príznaky ochorenia zodpovedajúce opičím kiahňam jej bola odobratá vzorka biologického materiálu na laboratórne vyšetrovanie,
na základe ktorej bola následne diagnóza potvrdená.

Počet potvrdených prípadov na našom území môže narastať, nepredpokladáme však rozsiahle epidémie.

Čítať celý článok...
 
Prvý potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. Júl 2022 14:16

Na Slovensku sme zaznamenali prvý laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Ide o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov, k prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí. Osoba je izolovaná a hospitalizovaná. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podchytil všetky úzke kontakty - osoby sú poučené o monitorovaní ich zdravotného stavu a nutnosti izolácie v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia.


Osoba pri podozrení z ochorenia postupovala korektne a v súlade s odporúčaniami - prejavy infekcie nepodcenila a iniciatívne vyhľadala lekára, ktorý vzhľadom na klinické príznaky stanovil ďalšie vyšetrenia.


Informácie o opičích kiahňach


Inkubačný čas
ochorenia je 6 - 13 dní, avšak môže byť až 5 - 21 dní.

Prenos: Vírus sa dostáva do organizmu dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože. 

Čítať celý článok...
 
Výskyt opičích kiahní sa na Slovensku stále nepotvrdil Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16. jún 2022 13:50

Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky od osoby s podozrením na opičie kiahne sú negatívne.


V poradí ide už o piatu laboratórne vyšetrovanú vzorku s podozrením na toto ochorenie. Výsledky boli negatívne vo všetkých piatich prípadoch. Hoci klinický obraz alebo osobná anamnéza vo väčšine prípadov nenasvedčovali vysokej pravdepodobnosti potvrdenia diagnózy opičích kiahní, v záujme úplnej istoty sa osobám odobrali vzorky a boli vyšetrené.


Naďalej platí, že na Slovensku aktuálne nemáme potvrdený výskyt opičích kiahní. Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v SR. Vtedy naši odborní pracovníci príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR.

Čítať celý článok...