Opičie kiahne

mpxv_zaklad MPXV_ENG_7_2022
  Prípady opičích kiahní (mpox) v európskom regióne (základné informácie o ochorení) Tlačiť E-mail
Piatok, 20. máj 2022 11:53

mpxv_zaklad_thumb

Informácie boli aktualizované k 16.12.2022


Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky. 


Epidémia najviac zasiahla USA, Brazíliu, Španielsko, Francúzsko, Veľkú Britániu, Nemecko, Peru, Kolumbiu, Mexiko a Kanadu. Spolu evidujú až 86,6 % globálnych prípadov opičích kiahní.


Tempo šírenia opičích kiahní sa v globálnom meradle postupne spomalilo. Vírus však naďalej cirkuluje a treba byť preto obozretný.


V európskom regióne bolo medzičasom zaznamenaných vyše 25-tisíc potvrdených prípadov opičích kiahní s výskytom v 29 krajinách (údaje ECDC k 7.12.2022).


Laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní boli zaznamenané aj na Slovensku. Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na Slovensku zaznamenaný začiatkom júla 2022.


Slovensko nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní, avšak obyvatelia majú široké možnosti cestovania, a preto nemôžeme vylúčiť, že počet potvrdených prípadov na našom území bude narastať.

Aj na základe doterajšieho vývoja však nepredpokladáme rozsiahle epidémie.

Čítať celý článok...
 
Od 42. do 49. týždňa sa na Slovensku neobjavil nový prípad opičích kiahní (mpox) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15. december 2022 10:48

V čase od 42. do 49. kalendárneho týždňa 2022 sme na Slovensku nezaznamenali žiaden nový prípad opičích kiahní. Počet prípadov ochorenia tak zostáva na čísle 14. Dosiaľ posledný prípad sa objavil v 35. kalendárnom týždni 2022.


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla o používaní nového preferovaného termínu "mpox" ako synonyma pre opičie kiahne. Oba názvy sa budú používať súčasne počas jedného roka, kým sa "opičie kiahne" postupne vyradia.


Ako WHO odôvodnila, keď sa začiatkom tohto roka rozšírila epidémia opičích kiahní, na internete, v iných prostrediach a v niektorých komunitách boli zaznamenané a WHO nahlásené rasistické a stigmatizujúce prejavy. WHO prijme vo svojej komunikácii termín mpox a vyzýva ostatných, aby sa riadili týmito odporúčaniami, aby sa minimalizoval akýkoľvek pretrvávajúci negatívny vplyv súčasného názvu.

Čítať celý článok...
 
V 38. až 42. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Utorok, 25. október 2022 10:22

V uplynulých týždňoch sme na Slovensku nezaznamenali žiaden laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Naďalej tak evidujeme celkom 14 prípadov, pričom naposledy sme nové laboratórne potvrdené prípady na území SR zachytili v 35. týždni 2022.


Okolité krajiny k 20. októbru 2022 – medzitýždenný prírastok nových prípadov/celkový počet: Rakúsko 3/323, Poľsko 5/201, Maďarsko 0/79 a Česko -2/70 (dva prípady boli prekvalifikované) (zdroj WHO).


Tempo šírenia opičích kiahní sa v globálnom meradle naďalej postupne spomaľuje - svedčí o tom vývoj hlásených prípadov, krivka zobrazená na stránkach WHO má klesajúci trend. Pokles novo hlásených prípadov je najmä v Európe a Severnej a Južnej Amerike, avšak v oboch regiónoch sú aj krajiny, ktoré, naopak, hlásia rast počtu nových ochorení (najviac Taliansko, Švédsko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina). Naďalej preto treba byť obozretný.

Čítať celý článok...
 
V 37. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 16. september 2022 13:11

Ani v 37. kalendárnom týždni (12.9 - 16.9.2022) sme na Slovensku nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia.


Na Slovensku sme v súlade s našimi očakávaniami priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, že sporadické prípady opičích kiahní sa ešte môžu naďalej objavovať.


Aktuálne európske štatistiky naznačujú, že v niektorých štátoch sa šírenie ochorenia naďalej spomaľuje. Náznaky spomalenia evidujú aj odborníci v Spojených štátoch amerických, v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pritom očakávajú, že nové prípady budú síce ďalej pribúdať, avšak pomalším tempom než v uplynulých mesiacoch. 

Čítať celý článok...
 
V 36. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 09. september 2022 13:24

Na Slovensku sme v 36. kalendárnom týždni (5.9 - 9.9.2022) nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia.


V súlade s našimi očakávaniami sme na Slovensku priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, že sporadické prípady opičích kiahní sa môžu ešte objavovať.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (35. kalendárny týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. september 2022 14:12

Na Slovensku sme v 35. kalendárnom týždni (do 2. septembra) 2022 zaznamenali dva nové prípady opičích kiahní. Celkovo tak počet laboratórne potvrdených prípadov dosiahol 14.


Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 - 59 rokov, hospitalizácia nebola potrebná.


Súvislosť s doteraz potvrdenými prípadmi a ani vzájomná epidemiologická súvislosť sa medzi týmito prípadmi doteraz nepotvrdila.

Čítať celý článok...
 
Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 19. august 2022 14:32

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k 19.8.2022 na území Slovenskej republiky celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov opičích kiahní.


Keďže ide o pomerne nízky počet, poukazujeme, že z takto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. Na základe tejto obmedzenej štatistickej vzorky prípadov na území Slovenska však uvádzame niekoľko rámcových informácií, ktoré majú osvetový charakter a môžu napomôcť prevencii ochorenia, jeho včasnej diagnostike a brániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Naďalej plánujeme dôsledne anonymizovať informácie o jednotlivých pacientoch.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli 2 nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 12. august 2022 11:39

Na Slovensku sme v 32. kalendárnom týždni (8. - 12.8.2022) zaznamenali 2 nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na desať.


Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Zatiaľ sa medzi nimi nepreukázala vzájomná epidemiologická súvislosť, tá sa rovnako nepreukázala ani s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi.
 

  • Prvá osoba mala v cestovateľskej anamnéze pobyt v zahraničí, k nákaze došlo vysoko pravdepodobne mimo územia Slovenska. Osoba je v domácej izolácii, hospitalizácia nebola potrebná. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené.

  • Druhá osoba má negatívnu cestovateľskú anamnézu - neuvádza pobyt v zahraničí, k nákaze preto mohlo dôjsť na území Slovenska. Osoba je hospitalizovaná, protiepidemické opatrenia boli zabezpečené.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (31. kalendárny týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 05. august 2022 10:10

Na Slovensku sme v 31. kalendárnom týždni (1.-5.08.2022) zaznamenali dva nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na osem.


V oboch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Zatiaľ sa medzi nimi nepreukázala vzájomná epidemiologická súvislosť, tá sa rovnako nepreukázala ani s predchádzajúcimi – už potvrdenými prípadmi. V cestovateľskej anamnéze mali pobyt v zahraničí, nie je však vylúčené ani nakazenie sa na území Slovenskej republiky.


Obe osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, jedna z nich bola krátko hospitalizovaná a neskôr prepustená do domácej starostlivosti. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli tri nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Piatok, 29. Júl 2022 11:47

Na Slovensku sme v 30. kalendárnom týždni (25.-29.07.2022) zaznamenali tri nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na šesť.


V prvých dvoch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov a je medzi nimi epidemiologická súvislosť. Tieto dva prípady nesúvisia s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi. K nákaze došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí.


V treťom prípade ide rovnako o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. Tá bola v rizikovom kontakte na území SR. Tento prípad vysoko pravdepodobne nesúvisí s už potvrdenými prípadmi.


Všetky tri osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, hospitalizácia u nich nebola potrebná. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2