HIV/AIDS


Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6. 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 02. december 2022 09:01

Slovenská republika patrí dlhodobo k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Proces šírenia nákazy bol charakterizovaný najmä dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10 až 15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (97 % infekcií).


U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (42 u mužov a 4 u žien). V danom období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 3 úmrtia pacienta s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 24 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 6 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 1 prípade intravenóznym užívaním drog a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.


U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 hlásených 12 nových prípadov HIV infekcie (7 u mužov a 5 u žien), čo predstavuje 20,69 % z prípadov zachytených v roku 2022 v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31. 12. 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 27. máj 2022 08:25

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31. 12. 2021 (pdf)

 
Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 23. marec 2022 08:44

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2020 (pdf)

 
Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2019 Tlačiť E-mail
Streda, 23. marec 2022 08:43

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2019 (pdf)

 
Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2018 Tlačiť E-mail
Streda, 23. marec 2022 08:42

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2018 (pdf)

 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30. 6. 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 12. október 2021 12:09

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30. 6. 2021 (pdf)

 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12. 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 10. marec 2021 12:38

Podrobnejšie informácie k výskytu HIV infekcie k 31.12.2020 nájdete tu: (pdf)

 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.10.2020 Tlačiť E-mail
Utorok, 01. december 2020 11:28

Podrobnejšie informácie k výskytu HIV infekcie k 31.10.2020 nájdete tu: (pdf)

 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2019 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16. Júl 2020 15:37

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2019 (pdf)

 
MZ SR/ ÚVZ SR: Prevencia je pri HIV/AIDS rozhodujúca Tlačiť E-mail
Streda, 08. Júl 2020 14:57

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na rokovanie vlády správu o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2017 – 2020. Ide o informatívny materiál, ktorý referuje o aktivitách za rok 2019. Počet ľudí s HIV kumulatívne narastá. Najviac ich žije vo väčších mestách, najmä Bratislavského kraja. Vlani bolo u nás diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, z toho takmer tretina sa týkala cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.

„Pokiaľ ide o problematiku HIV/AIDS, našou ťažiskovou úlohou je dokonalá prevencia. Orientovať sa musíme i na mladých ľudí,  a to aj s dôrazom na podporu zdravého životného štýlu a na aktivity v protidrogovovej oblasti. Pacienti s HIV a AIDS sú dispenzarizovaní, liečení na špecializovaných zdravotníckych pracoviskách, pretože ich ošetrovanie si vyžaduje vysoko odbornú starostlivosť,  a to aj vzhľadom na zníženú imunitu,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, hoci počet prípadov kumulatívne narastá, najmä u homosexuálov. Nárast celkového počtu prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 4