SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ


Základné informácie o ochorení spôsobenom respiračným syncyciálnym vírusom - RSV Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2022 09:50

Respiračný syncyciálny vírus (ďalej „RSV“) patrí medzi významné respiračné patogény, najmä u detí. Ide o sezónny vírus, ktorý sa v Európe opakovane vyskytuje počas celého roka s maximom najmä v jesenných, zimných a jarných mesiacoch (od októbra do apríla). Prejavuje sa klinickými príznakmi pripomínajúcimi nádchu, prechladnutie alebo chrípku. Postihuje všetky vekové skupiny. Komplikovaný priebeh môže byť najmä u imunokompromitovaných osôb, u novorodencov, dojčiat a starších ľudí. Ťažký priebeh infekcií RSV vyžadujúcich hospitalizáciu môže prebiehať predovšetkým u predčasne narodených detí a u detí s vrodenými chybami srdca či s chorobami pľúc, u ktorých nie je imunitný systém úplne vyvinutý.


Prenos RSV
sa uskutočňuje kvapôčkovou cestou, pri kašľaní a kýchaní, ako aj rozprávaní. Ďalej dôležitá cesta prenosu je dotykom povrchov, na ktorých sa vírus nachádza (vzájomne zdieľané predmety - perá, nákupné košíky, kľučky dverí, tlačidlá vo výťahu, platobné terminály atď.) s následným dotykom tváre pred umytím rúk. Kontaktom sa patogén prenesie z povrchu na ruky a následne si ho možno nevedomky zaniesť sebe alebo dieťaťu na sliznice (ústa, nos či oči), cez ktoré vírus prenikne do tela.

Čítať celý článok...
 
Základné informácie o záškrte – diftéria Tlačiť E-mail
Streda, 16. november 2022 14:42

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Corynebacterium diphtheriae, kmeň produkujúci toxín. Baktéria je citlivá na vplyvy vonkajšieho prostredia, jej schopnosť prežitia mimo dýchacích ciest alebo kožných lézií je nízka. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič. 


Prenos ochorenia


Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou a patrí do skupiny respiračných ochorení. U osôb infikovaných baktériami záškrtu sa môžu vyvinúť klinické príznaky ochorenia, alebo tieto osoby nemusia mať žiadne klinické príznaky ochorenia, sú nositeľmi baktérií a môžu infikovať ostatných okolo seba. K prenosu môže dôjsť aj dotykom infikovaných kožných lézií. Osoby vo zvýšeným riziku ochorenia sú osoby v jednej domácnosti, osoby s anamnézou častého, blízkeho kontaktu s pacientom a osoby, ktoré sú priamo vystavené sekrétom z infikovaného. Inkubačná doba ochorenia je 2 – 5 dní.

Čítať celý článok...
 
Základné informácie o svrabe Tlačiť E-mail
Streda, 16. november 2022 12:54

Svrab je vysoko nákazlivé ochorenie kože, ktoré sa prenáša z človeka na človeka. Šíri sa najmä v kolektívoch, kde ľudia žijú v úzkom kontakte. WHO odhaduje, že celosvetovo svrab postihuje viac ako 200 miliónov ľudí. Zasahuje všetky vrstvy obyvateľstva. Vyskytuje sa u detí, ako aj u dospelých.


Najvyšší výskyt ochorenia sa eviduje v krajinách s horúcim tropickým podnebím, najmä v komunitách s vysokou hustotou obyvateľstva, ktoré žijú v chudobe a majú obmedzený prístup k liečbe. Svrab môže viesť k stigmatizácii, sociálnemu vylúčeniu a výrazne zhoršuje kvalitu života. Celosvetovo medzi najzraniteľnejšie skupiny patria malé deti a starší ľudia v komunitách v sociálne znevýhodnenom prostredí, s nedostatkom zdrojov. Takéto komunity sú obzvlášť náchylné na ochorenie a tým spojené sekundárne komplikácie ochorenia. Ochorenie prostredníctvom sekundárnej bakteriálnej infekcie kože môže viesť aj k závažným komplikáciám, ako je septikémia (bakteriálna infekcia krvi), ochorenie obličiek alebo reumatické ochorenie srdca.


Na Slovensku sa prípady ochorenia vyskytujú počas celého roka sporadicky, pričom prebiehajú najčastejšie v malých epidémiách v rodinách alebo zariadeniach sociálnych služieb, predškolských zariadeniach, internátoch, väzniciach a v iných ubytovacích zariadeniach, pre ktoré je typický úzky osobný kontakt osôb. Ochorenie sa môže vyskytnúť aj v zdravotníckych zariadeniach, najmä ak u infikovaného pacienta nie je pri prijatí do nemocnice rozpoznané. Riziko prenosu je významné, ak má chorý rozsiahly kožný nález s rozškriabanými ložiskami.

Čítať celý článok...
 
Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí Tlačiť E-mail
Utorok, 12. Júl 2022 09:06

Od prvej polovice mája 2022 sa v európskom regióne objavujú prípady ochorenia opičích kiahní. Deje sa tak aj napriek tomu, že ochorenie nie je v Európe endemické. 


Počet laboratórne potvrdených prípadov v priebehu júla 2022 prekročil hranicu 10-tisíc laboratórne potvrdených prípadov, v dôsledku čoho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 23. júla 2022 deklarovala prebiehajúcu epidémiu opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov.


Vzhľadom na to, že pre leto je typické cestovanie do zahraničia a väčší počet hromadných podujatí, pričom mnohé majú medzinárodnú účasť, považujeme za dôležité spolupracovať s organizátormi na prevencii ďalšieho šírenia vírusového ochorenia opičích kiahní. 

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe Tlačiť E-mail
Utorok, 24. máj 2022 09:41

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe (pdf)

 
Endemické oblasti kliešťovej encefalitídy v SR Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 13:11

Chorobnosť na kliešťovú encefalitídu (KE) má v Slovenskej republike dlhodobo stúpajúci trend.  Ochorenia boli za obdobie 5 rokov (2017 -2021) zaznamenané v každom kraji. Najvyšší výskyt prípadov ochorenia počas tohto 5-ročného obdobia zaznamenávame v Banskobystrickom kraji (31 % zo všetkých prípadov), nasledoval Žilinský kraj (28,95 % zo všetkých prípadov) a Trenčiansky kraj (18,3%). Najvyšší počet prípadov KE za analyzované obdobie zaznamenávame v roku 2020 (185).
 

Ochorenia boli hlásené za obdobie 2017 - 2021 celoročne okrem januára, marca a novembra, pričom najviac ochorení sa vyskytovalo v mesiacoch máj, jún a júl.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Odporúčania Hlavného hygienika SR k výskytu vtáčej chrípky na Slovensku Tlačiť E-mail
Utorok, 04. február 2020 14:55

Aktuálna situácia

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene potvrdilo viacero pozitívnych výsledkov vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Ide o subtyp A(H5N8), ktorý bol potvrdený aj v Európe. Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa dostupných informácií nariadila príslušné opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy v chovoch hydiny.


O víruse AH5 N8

Subtyp vírusu vtáčej chrípky A (H5N8) v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe. Rýchlo sa šíri v chovoch hydiny, má takmer 100 % úmrtnosť. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina pohybuje vonku a má spoločný prístup k vode s divokými vtákmi.

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva (náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, znížená alebo žiadna znáška vajec a iné neobvykle správanie hydiny alebo voľne žijúceho vtáctva), je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. január 2020 13:35

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (pdf)

 
PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) MANUÁL Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. január 2020 10:44

PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) MANUÁL (pdf)

 
ÚVZ SR: Základné informácie k vtáčej chrípke v súvislosti s potvrdeným výskytom aviárnej influenzy (AI) subtypu H5N8 v roku 2020 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Piatok, 10. január 2020 11:45

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi). Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) neboli u ľudí v Slovenskej republike doteraz zaznamenané.

Pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom je potrebná zvýšená ostražitosť. Dôležité je dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6