EPIS - Epidemiologický informačný systém


Epidemiologický informačný systém EPIS - zdroj informácií pre výskyt prenosných ochorení Tlačiť E-mail
Utorok, 07. Júl 2009 13:34

Radi by sme dali do všeobecnej  pozornosti, že stručná charakteristika vybraných prenosných ochorení, vrátane akútnych respiračných ochorení, ich výskyt za určité časové obdobie, sezónny výskyt a vekovo-špecifická chorobnosť sú dostupné v grafickej a tabelárnej forme na portáli epidemiologického informačného systému EPIS. Ide hlavne o nasledovné linky:

-     hlavný portál EPIS: http://www.epis.sk/

-     ochorenia od A-Z: http://www.epis.sk/InformacnaCast/IndexAZ.aspx

-     trendy vývoja vybraných prenosných ochorení:

http://www.epis.sk/InformacnaCast/TrendyVyvoja.aspx

 

Vypracoval: ÚVZ SR odbor epidemiológie