Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658528
Radiačná monitorovacia sieť

fotobanner_radiacka

Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej radiačnej situácie a aj v prípade mimoriadnych udalostí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredie radiačnej monitorovacej siete v prípade núdzových udalostí aktivizuje pohotovostné zložky zriadené v rezortoch, ktoré sa podieľajú na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými sa nepretržite monitoruje úroveň dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší – tieto stacionárne meracie zariadenia sú súčasťou siete včasného varovania na zabezpečenie trvalého sledovania radiačnej situácie, ktorú tvoria Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave), Slovenský hydrometeorologický ústav a radiačný monitorovací systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave) vykonávajú aj integrálne merania s využitím termoluminiscenčných dozimetrov na 56 monitorovacích miestach na území Slovenskej republiky.

Monitorovanie rádioaktívnej kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia a potravinového reťazca sa vykonáva v súlade s monitorovacím plánom a medzinárodnými požiadavkami vyplývajúcimi z článkov 35 a 36 Zmluvy Euratom a v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o radiačnej situácii na našom území pravidelne informuje inštitúcie Európskej únie, zdieľa a vymieňa dáta získané monitorovaním s dozornými orgánmi v oblasti radiačnej ochrany iných členských krajín a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (20. január – 26. január 2023) Tlačiť E-mail
Piatok, 27. január 2023 11:46

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (20. január – 26. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (13. január – 19. január 2023) Tlačiť E-mail
Utorok, 24. január 2023 12:49

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (13. január – 19. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (5. január – 12. január 2023) Tlačiť E-mail
Piatok, 13. január 2023 14:11

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (5. január – 12. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (30. december 2022 – 4. január 2023) Tlačiť E-mail
Utorok, 10. január 2023 08:41

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (30. december 2022 – 4. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (23. december – 29. december 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 02. január 2023 08:42

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (23. december – 29. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (16. december – 22. december 2022) Tlačiť E-mail
Utorok, 27. december 2022 09:59

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (16. december – 22. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (9. december – 15. december 2022) Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2022 13:14

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (9. december – 15. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (2. december – 8. december 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 12. december 2022 09:09

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (2. december – 8. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (25. november – 1. december 2022) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. december 2022 09:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (25. november – 1. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (18. november – 24. november 2022) Tlačiť E-mail
Piatok, 25. november 2022 13:21

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (18. november – 24. november 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5