Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3604
Počet zobrazení obsahu : 20867798
Radiačná monitorovacia sieť

fotobanner_radiacka

Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej radiačnej situácie a aj v prípade mimoriadnych udalostí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredie radiačnej monitorovacej siete v prípade núdzových udalostí aktivizuje pohotovostné zložky zriadené v rezortoch, ktoré sa podieľajú na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými sa nepretržite monitoruje úroveň dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší – tieto stacionárne meracie zariadenia sú súčasťou siete včasného varovania na zabezpečenie trvalého sledovania radiačnej situácie, ktorú tvoria Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave), Slovenský hydrometeorologický ústav a radiačný monitorovací systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave) vykonávajú aj integrálne merania s využitím termoluminiscenčných dozimetrov na 56 monitorovacích miestach na území Slovenskej republiky.

Monitorovanie rádioaktívnej kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia a potravinového reťazca sa vykonáva v súlade s monitorovacím plánom a medzinárodnými požiadavkami vyplývajúcimi z článkov 35 a 36 Zmluvy Euratom a v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o radiačnej situácii na našom území pravidelne informuje inštitúcie Európskej únie, zdieľa a vymieňa dáta získané monitorovaním s dozornými orgánmi v oblasti radiačnej ochrany iných členských krajín a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. september – 2. október 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 03. október 2022 12:19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. september – 2. október 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (19. september – 25. september 2022) Tlačiť E-mail
Utorok, 27. september 2022 09:26

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (19. september – 25. september 2022) neboli na našom území ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Návšteva japonskej vedeckej delegácie z Centra pre tvorbu životného prostredia - The Fukushima Prefectural Centre for Enviromental Creation (FPCEC) Tlačiť E-mail
Utorok, 20. september 2022 09:06

img_1Na Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavítala japonská vedecká delegácia z Centra pre tvorbu životného prostredia FPCEC. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci a koordinácii so zástupcom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (IAEA).


RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca Odboru radiačnej ochrany, spolu s kolegami a odborníkmi z Japonska diskutovali o problematike monitorovania rádioaktivity vo vode, pôde, vzduchu a v ďalších zložkách vrátane potravinového reťazca na území Slovenska.

Čítať celý článok...
 
Výcvik pripravenosti na núdzové situácie v jadrových zariadeniach aj s účasťou Slovenska Tlačiť E-mail
Streda, 14. september 2022 13:25

teexSlovensko malo zastúpenie v medziregionálnom výcviku zameranom na pripravenosť a odozvu na núdzové situácie v jadrových zariadeniach, prijímanie ochranných opatrení a zabezpečenie potrebných technických a ľudských kapacít (TEEX).

Medziregionálny výcvik TEEX, ktorý sa konal od 4. do 9. septembra 2022 v Texase, USA, organizovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v spolupráci s Texas A&M University Systems a Texas A&M Engineering Extension Service.

Zúčastnili sa ho zástupcovia 13 krajín (Argentína, Arménsko, Brazília, Bulharsko, Ghana, Maďarsko, Jordánsko, Litva, Nigéria, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Uzbekistan). Slovensko reprezentovala zástupkyňa Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR, Ing. Alexandra Kušnyérová, MPH.

Účastníci sa dozvedeli, čo robiť pri nehodách a núdzových situáciách v jadrovej elektrárni. Súčasťou výcviku bol tréning velenia či simulované tlačové konferencie, na ktorých účastníci odpovedali na otázky.

 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (5. september – 11. september 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 12. september 2022 13:04

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (5. september – 11. september 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. august – 4. september 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 05. september 2022 12:24

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. august – 4. september 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (15. august – 25. august 2022) Tlačiť E-mail
Piatok, 26. august 2022 13:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (15. august – 25. august 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (1. august – 14. august 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 15. august 2022 13:33

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (1. august – 14. august 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Radiačnú situáciu monitorujeme Tlačiť E-mail
Sobota, 06. august 2022 12:13

Úrad verejného zdravotníctva SR ako ústredie radiačnej monitorovacej siete neustále monitoruje radiačnú situáciu na našom území. „V sledovanom období, aj napriek už medializovaným delostreleckým útokom na JE Záporožská jadrová elektráreň, neboli na našom území prostredníctvom siete včasného varovania detegované odchýlky od dlhodobých priemerov hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší. Radiačná situácia je naďalej stabilná,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Pracovníci odborov radiačnej ochrany vykonávajú aj merania žiarenia gama metódou termoluminiscenčných dozimetrov v životnom prostredí na 56 monitorovacích miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na celom území Slovenskej republiky,“ uviedla vedúca Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR Veronika Drábová. Doplnila, že vzhľadom na vysokú citlivosť merania by táto metóda bola vybraná ako ťažisková pri zisťovaní dávkovej záťaže obyvateľov v prípade núdzových situácií, či už na našom území alebo mimo neho.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (25. júl – 31. júl 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 01. august 2022 12:50

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (25. júl – 31. júl 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3