Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862216
Radiačná monitorovacia sieť


Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (2. máj – 15. máj 2022) Tlačiť E-mail
Streda, 18. máj 2022 14:46

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (2. máj – 15. máj 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (11. apríl – 1. máj 2022) Tlačiť E-mail
Streda, 04. máj 2022 09:53

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (11. apríl – 1. máj 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (4. apríl – 10. apríl 2022) Tlačiť E-mail
Utorok, 12. apríl 2022 11:10

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (4. apríl – 10. apríl 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. marec – 3. apríl 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 04. apríl 2022 12:13

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. marec – 3. apríl 2022) neboli na našom území ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (14. marec – 25. marec 2022) Tlačiť E-mail
Piatok, 25. marec 2022 14:47

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (14. – 25. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (07. marec – 13. marec 2022) Tlačiť E-mail
Utorok, 15. marec 2022 17:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúceho týždňa (07. – 13. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia
v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (07. marec – 11. marec 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 14. marec 2022 09:56

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (07. – 11. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia
v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
Aktuálna radiačná situácia k 9. marcu 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 09. marec 2022 12:32

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepretržite vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a konštatuje, že ani dnes, 9. marca 2022, neboli na našom území zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia.


Vo svetle medializovaných informácií v súvislosti s jadrovým zariadením v Černobyle zdôrazňujeme, že všetky štyri bloky jadrovej elektrárne v Černobyle sú vyradené dlhodobo z prevádzky a nepredpokladá sa za súčasnej situácie taký únik rádioaktívnych látok spod sarkofágu na 4. bloku elektrárne v Černobyle, ktorý by mohol mať medzinárodný dosah.


Ukrajinský dozorný orgán vo svojom stanovisku uviedol, že prevádzka monitorovacieho systému v jadrovom zariadení v Černobyle zatiaľ nebola obnovená, avšak dodáva, že bezpečnostné parametre jadrového zariadenia naďalej spĺňajú potrebné bezpečnostné kritériá.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (9. týždeň 2022) Tlačiť E-mail
Pondelok, 07. marec 2022 16:18

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich víkendových dní (05. – 06. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktorý vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za predchádzajúci 9. týždeň prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
Aktuálna radiačná situácia k 4. marcu 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. marec 2022 15:13

Aktuálna radiačná situácia na území Slovenskej republiky je naďalej stabilná  a štandardná, nebola zistená zvýšená úroveň dávkových príkonov v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami.


Energetické bloky Záporožskej jadrovej elektrárne zostali nedotknuté. Boli poškodené pomocné budovy reaktorového 1. bloku, čo nemá vplyv na bezpečnosť bloku.  Systémy a komponenty dôležité pre bezpečnosť elektrárne sú funkčné a zmeny radiačnej situácie neboli zaznamenané nikde v Európe.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s ďalšími zložkami radiačnej monitorovacej siete nepretržite sleduje radiačnú situáciu na našom území a o prípadných zmenách a o ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.


ÚVZ SR disponuje veľmi sofistikovanými prognostickými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sú schopní odborníci na radiačnú ochranu s využitím meteo dát o smere a sile vetra zo SHMÚ predikovať šírenie rádioaktívnej kontaminácie v dostatočnom časovom predstihu a pripraviť tak aj verejnosť na adekvátnu reakciu a prijímanie ochranných opatrení.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2