NFP IHR WHO

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac prepojený. Moderné technológie rúcajú bariéry medzi geograficky vzdialenými regiónmi, jednotlivé štáty a populácie sú vzájomne popretkávané ľudskými a obchodnými väzbami. Nevyhnutným sprievodným javom sú pritom epidémie ochorení, ktoré môžu prerásť až do pandémie, no prítomné sú aj ďalšie hrozby, ako napríklad chemické, radiačné či iné, ktoré nie sú obmedzované geografickými ani politickými hranicami štátov.


IHR_1Medzinárodná zdravotnícka komunita preto od roku 2005 koordinuje postupy a reakciu na zdravotnú hrozbu na nadnárodnej úrovni a to prostredníctvom Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR).


Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) sú nástrojom medzinárodného práva a obsahujú opatrenia na prevenciu medzinárodného šírenia zdravotných hrozieb. Sú záväzné pre 
Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a 196 krajín vrátane Slovenska.


Cieľom IHR je predchádzať medzinárodnému šíreniu zdravotných hrozieb, chrániť pred ním, kontrolovať ho a reagovať naň. Predpisy zaväzujú zúčastnené krajiny k tomu, že vybudujú svoje kapacity na zisťovanie, hodnotenie, hlásenie a reakciu na udalosti v oblasti verejného zdravia.


IHR_2Na základe Medzinárodných zdravotných predpisov sú krajiny povinné určiť si svoj Národný Ohniskový Bod (NOB) pre komunikáciu s WHO v nepretržitom pohotovostnom režime a implementáciu týchto záväzných predpisov na danom území. V Slovenskej republike je takýmto ohniskovým bodom Úrad verejného zdravotníctva SR
 (kontaktná adresa:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).


NOB sa okrem spomínaného venuje aj šíreniu informácií z rôznych platforiem WHO v rámci krajiny a propagácii materiálov vydávaných WHO.