COVID-19

Dôležité informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/Information about COVID-19 and measures taken by the government of the Slovak Republic:

https://www.korona.gov.sk/en/
For more information and specific inquiries please send an e-mail at: ihr(at)uvzsr.skŠtatistiky k výskytu ochorenia COVID-19

Aktuálne štatistiky k výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku:

https://www.korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/Vývoj ochorenia COVID-19 v grafoch

https://covid-19.nczisk.sk/skAktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmerneniaOdpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19

https://korona.gov.sk/faq/Infolinky a kontakty regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Infolinka COVID-19 pre verejnosť: 0800 174 174 (8:00 - 18:00), zo zahraničia volajte na +421 222 200 910
Telefonické linky RÚVZ v SRMáte otázky? Napíšte nám:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Podnety ohľadom očkovania proti COVID-19:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Letáky/Informačné materiály na stiahnutie:

Letáky COVID-19Užitočné informácieOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 09:05

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:


Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Čítať celý článok...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 18:27

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ (pdf)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.


 
COVID-19: Negatívnych 2033 vzoriek, 105 potvrdených prípadov ochorenia Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 17:39

Streda, 18 Marec 2020 16:39


Na Slovensku máme k dnešnému dňu (18.03.2020) celkovo 105 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 2033 vzoriek.


Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 8 nových pozitívnych prípadov, negatívnych bolo 217 vzoriek.


Zároveň v jednom prípade u 84-ročnej osoby s potvrdeným ochorením COVID-19 dnes došlo k úmrtiu. Osoba mala množstvo pridružených chronických ochorení, preto až pitva ukáže, čo bolo primárnou príčinou úmrtia. Nedávno bola v kontakte s ľuďmi,  ktorí sa zdržovali v zahraničí. Osoba bola hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Nitre.


Aktualizované, štvrtok, 19. Marec 2020, 15.00 h
    Ochorenie COVID-19 nebolo u hospitalizovanej 84-ročnej pacientky vo Fakultnej nemocnici v Nitre primárnou príčinou úmrtia. Pacientka s mnohými pridruženými ochoreniami zomrela na rozsiahly infarkt myokardu.

 
Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 13:29

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke.

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

Čítať celý článok...
 
Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 11:46

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pri predaji potravín, pokrmov a nápojov prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:
 

 • obmedziť predaj nebalených potravín, pokrmov a nápojov, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom,

 • nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami,

 • obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením) musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, to znamená najmä:

Čítať celý článok...
 
COVID-19: 1886 negatívnych vzoriek, 105 potvrdených prípadov Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 11:40

Na Slovensku máme k dnešnému dňu (18.03.2020) celkovo 105 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 1886 vzoriek.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 8 nových pozitívnych vzoriek a 70 negatívnych vzoriek.

Stručný popis dnes potvrdených prípadov:

1. Žena, domáca izolácia, Bratislava, Poľsko-cestovateľská anamnéza
2. Muž, domáca izolácia, Bratislava, Poľsko-cestovateľská anamnéza
3. Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, Taliansko-cestovateľská anamnéza
4. Žena, domáca izolácia, Bratislava, Francúzsko-cestovateľská anamnéza
5. Muž, hospitalizácia, Košice
6. Muž, hospitalizácia, Martin
7. Muž, hospitalizácia, Vráble, Taliansko-cestovateľská anamnéza
8. Žena, hospitalizácia, Nitra, Taliansko-cestovateľská anamnéza

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

 
COVID-19: 1816 negatívnych vzoriek, 97 potvrdených prípadov Tlačiť E-mail
Utorok, 17. marec 2020 20:54

Na Slovensku máme k dnešnému dňu (17.03.2020) celkovo 97 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 1816 vzoriek.
Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 25 nových pozitívnych vzoriek.

Stručný popis dnes potvrdených prípadov:

Bratislava – 9 osôb
Okres Žilina – 4 osoby
Okres Dunajská Streda – 3 osoby
Okres Revúca – 2 osoby
Okres Nové Zámky - 1
Okres Nitra – 1
Okres Pezinok – 3
Okres Prešov – 1
Okres Ružomberok – 1

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

 
COVID-19: 1631 negatívnych, 84 potvrdených prípadov Tlačiť E-mail
Utorok, 17. marec 2020 15:03

Na Slovensku máme k dnešnému momentu celkovo 84 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 1631 vzoriek.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes zatiaľ nahlásilo 12 nových pozitívnych vzoriek.


Stručný popis dnes potvrdených prípadov podľa bydliska:

Bratislava – 4 osoby

Okres Žilina – 4 osoby

Okres Dunajská Streda – 3 osoby

Okres Revúca – 1 osoba


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

 
Letáky - COVID-19 Tlačiť E-mail
Utorok, 17. marec 2020 10:44


Očkovanie  Očkovanie_HU  Očkovanie školy


Očkovanie zamestnanci  


social_karantena_14_dni  social_nosenie_ruka

social_odstup_pri_priznakoch  social_selftracing

social_testovanie_na_osmy_den  social_umyvanie_ruk

social_zaklady_izolacie

vseobecny_postup_pre_kontakt

Čo musíte vedieť o COVID-19
  Ruska_navod_letak  10_odporucani_ked_ste_doma_COVID-19

Co_robit_ak_ste_chory_COVID-19  Osoby_s_vyssim_rizikom_ochorenia_COVID-19  Pomoc_sebe_a_druhym_COVID-19

Koronavirus_biely_A5 small  Koronavirus_biely_A5_HU_SZG

Letak_fakty_o_rusku

 
Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia Tlačiť E-mail
Utorok, 17. marec 2020 10:31
 • S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
   

 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

 3. predajní drogérie,

 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

 5. predajní novín a tlačovín,

 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb

 11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória

 12. autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby

 13. taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru

 14. práčovne a čistiarne odevov

Čítať celý článok...
 
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 16. marec 2020 22:01

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 Dopredu > Koniec >>

Stránka 33 z 38