COVID-19

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/Please, all information in English about novel coronavirus you can find on website:

https://www.korona.gov.sk/en/Štatistiky k výskytu ochorenia COVID-19

Aktuálny výskyt ochorenia COVID-19 na Slovensku:

https://www.korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/Vývoj ochorenia COVID-19 v grafoch

https://covid-19.nczisk.sk/skAktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmerneniaOdpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19

https://korona.gov.sk/faq/Call centrá regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR

Telefonické linky RÚVZ v SR nájdete tu:Máte otázky? Napíšte nám:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.Letáky/Informačné materiály na stiahnutie:

Letáky COVID-19Užitočné informácieÚVZ SR: Dementovanie zverejnenej informácie Tlačiť E-mail
Piatok, 20. marec 2020 17:21

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) dementuje informácie šíriace sa vo forme údajného vyjadrenia ÚVZ SR o tom, že v čase šíriaceho sa ochorenia COVID-19 sa odporúča obmedziť rozdeleným rodičom styk s dieťaťom.

Zo žiadnych opatrení Ústredného krízového štábu SR nevyplýva zákaz styku medzi najbližšími príbuznými.

Odporúčame rodičom sledovať opatrenia vydané výlučne Ústredným krízovým štábom a spravovať sa v zmysle nich.

 
COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom Tlačiť E-mail
Streda, 08. apríl 2020 13:14

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.


Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 19. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus") neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

Čítať celý článok...
 
COVID-19: Negatívnych 2316 vzoriek, potvrdených 123 prípadov ochorenia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 19:50

Na Slovensku aktuálne máme celkovo 123 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych je 2316 vzoriek.


Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 19 nových pozitívnych vzoriek.


Stručný popis dnes potvrdených prípadov:

 1. Muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza

 2. Muž, domáca izolácia, Bratislava

 3. Žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza

 4. Žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza

 5. Muž, FN Trenčín, Nedašovce

 6. Muž, FN Trenčín, Trenčín

 7. Muž, FN Trenčín, Skačany

 8. Muž, FN Trenčín, Ilava

 9. Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica

 10. Muž, FN Trenčín, Ilava

 11. Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná

 12. Žena, FN Trenčín, Trenčín

 13. Muž, FNsP Prešov, Giraltovce

 14. Muž, FNsP Prešov, Poprad

 15. Žena, domáci odber, Bratislava

 16. Žena, domáci odber, Bratislava

 17. Muž, domáci odber, Bratislava

 18. Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19

 19. Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19

Poznámka: Do aktuálne potvrdených prípadov (123) nie je započítané úmrtie 84-ročnej osoby s potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19, ktorej primárnou príčinou úmrtia bol rozsiahly infarkt myokardu.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

 
MZ SR/ÚVZ SR: Stanovisko k laboratórnej diagnostike nového koronavírusu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 16:02

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu prebieha plne pod koordináciou štátu. Aktuálne sa vyšetrujú vzorky v Národnom referenčnom centre pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave, na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Testovacie kapacity do konca tohto týždňa posilní aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Všetky uvedené pracoviská budú schopné vyšetriť do cca. 700 vzoriek denne.

 

Súkromné laboratórne zložky sú pripravené pomôcť štátu a takisto v súčasnej dobe, kedy je na celom svete nedostatok materiálu, poskytnú štátu zásoby na testovanie. Asociácia laboratórií zároveň dnes na stretnutí na pôde rezortu zároveň deklarovala za všetky tri laboratórne súkromné spoločnosti, že nebudú vykonávať samostatné testovanie vo vlastnej réžii pre samoplatiteľov z dôvodu zachovania systému a štruktúry v zbere dát a ďalších epidemiologických krokov. Svoje kapacity na testovanie ponúknu len v prípade potreby, ak by štát uvedené kapacitne nezvládal.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 10:32

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (pdf)

 
Slovenskí vedci izolovali na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene nového koronavírusu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 10:08

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2.


K tomuto úspechu prišlo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR pod vedením Mgr. Edity Staroňovej, PhD. totiž slovenským vedcom poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov, ktoré poslúžili ako zdroj vírusu. Následne sa na izolácii vírusu tímovo podieľali viacerí členovia Oddelenia ekológie vírusov pod vedením RNDr. Boris Klempu, DrSc. Za prácu v BSL3 laboratóriu si zaslúži kredit predovšetkým  RNDr. Monika Sláviková, PhD.

Čítať celý článok...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 09:05

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:


Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Čítať celý článok...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 18:27

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ (pdf)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.


 
COVID-19: Negatívnych 2033 vzoriek, 105 potvrdených prípadov ochorenia Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 17:39

Streda, 18 Marec 2020 16:39


Na Slovensku máme k dnešnému dňu (18.03.2020) celkovo 105 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 2033 vzoriek.


Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 8 nových pozitívnych prípadov, negatívnych bolo 217 vzoriek.


Zároveň v jednom prípade u 84-ročnej osoby s potvrdeným ochorením COVID-19 dnes došlo k úmrtiu. Osoba mala množstvo pridružených chronických ochorení, preto až pitva ukáže, čo bolo primárnou príčinou úmrtia. Nedávno bola v kontakte s ľuďmi,  ktorí sa zdržovali v zahraničí. Osoba bola hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Nitre.


Aktualizované, štvrtok, 19. Marec 2020, 15.00 h
    Ochorenie COVID-19 nebolo u hospitalizovanej 84-ročnej pacientky vo Fakultnej nemocnici v Nitre primárnou príčinou úmrtia. Pacientka s mnohými pridruženými ochoreniami zomrela na rozsiahly infarkt myokardu.

 
Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 13:29

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke.

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

Čítať celý článok...
 
Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 11:46

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pri predaji potravín, pokrmov a nápojov prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:
 

 • obmedziť predaj nebalených potravín, pokrmov a nápojov, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom,

 • nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami,

 • obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením) musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, to znamená najmä:

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 Dopredu > Koniec >>

Stránka 21 z 27