COVID-19

Dôležité informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/Information about COVID-19 and measures taken by the government of the Slovak Republic:

https://www.korona.gov.sk/en/
For more information and specific inquiries please send an e-mail at: ihr(at)uvzsr.skŠtatistiky k výskytu ochorenia COVID-19

Aktuálne štatistiky k výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku:

https://www.korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/Vývoj ochorenia COVID-19 v grafoch

https://covid-19.nczisk.sk/skAktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmerneniaOdpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19

https://korona.gov.sk/faq/Infolinky a kontakty regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Infolinka COVID-19 pre verejnosť: 0800 174 174 (8:00 - 18:00), zo zahraničia volajte na +421 222 200 910
Telefonické linky RÚVZ v SRMáte otázky? Napíšte nám:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Podnety ohľadom očkovania proti COVID-19:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Letáky/Informačné materiály na stiahnutie:

Letáky COVID-19
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
Streda, 09. marec 2022 09:02

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti so stravovaním príslušníkov ozbrojených síl SR v ŠSZ počas mimoriadnej situácie.


Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:

 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – zamestnávateľ bude ďalej postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – aktuálne sa povinnosť karantény nevzťahuje na osoby očkované alebo na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, tieto osoby nie je potrebné vylúčiť z prípravy stravy, pokiaľ nemajú klinické príznaky ochorenia;

 • v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 postupovať podľa krízového plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku, tento plán odporúčame ponechať v platnosti aj naďalej – najmä vypracovať postupy, ako bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne v mimoriadnej situácii – v prípade výpadku zamestnancov z dôvodu izolácie alebo karantény na ochorenie COVID-19;

 • dodržiavať frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín tak, ako má zariadenie uvedené v  prevádzkovom poriadku;

 • vstupujú na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve, vrátane pokrývky hlavy a dodržiavajú zásady osobnej hygieny, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok, neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve, majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia, nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve majú len čistú vreckovku,

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou a dezinfikovať si ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití toalety;

 • nosiť preventívnu ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško/respirátor) počas výdaja stravy v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR,

 • používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice,

 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

 • vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

 • dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov - dodržiavanie zásad systému HACCP;

 • dezinfikovať povrchy stolov, povrchy okna na výdaj stravy a okna na zber použitého stolového riadu;

 • naďalej zostáva v platnosti zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov ŠSZ.

Čítať celý článok...
 
ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 07. marec 2022 14:12

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Rezort v prvom rade úprimne ďakuje všetkým subjektom a občanom SR za pomoc, ktorú ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom už nepretržite niekoľko dní poskytujú.


Ubytovacím zariadeniam MZ SR a ÚVZ SR odporúčajú  - ak je to možné – vyčleniť niekoľko ubytovacích jednotiek pre ľudí s ochorením COVID-19 ideálne tak, aby nedošlo k ich kontaktu s ľuďmi bez ochorenia.  Izoláciu pozitívne testovanej osoby vykonať citlivo s ohľadom na blízke kontakty, najmä ak ide o rodinných príslušníkov, matky s deťmi a podobne. Izolácia by mala zachovať jednotu rodiny v maximálnej možnej miere, mala by byť nediskriminačná, chrániť dôstojnosť a dôvernosť osôb. Záujmy dieťaťa by mali byť prvoradé. V prípade izolácie alebo karantény odporúčame využiť aj udržiavanie kontaktov  prostredníctvom telefónov či videohovorov.


Rezort zdravotníctva chce požiadať ubytovacie zariadenia, aby taktne a s citom poučili vojnových utečencov z Ukrajiny o  dodržiavaní opatrení vydaných ÚVZ SR v súvislosti s bojom proti pandémii – teda o dodržiavaní zásad osobnej hygieny a respiračnej etikety, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest či sledovania svojho zdravotného stavu, ako aj o podmienkach a nevyhnutnosti dodržiavania izolácie alebo karantény.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia - 2. 3. 2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. marec 2022 18:47

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, vývoj incidencie vo vekových skupinách a vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.

Sledovať môžete aj vývoj príjmov do nemocníc, hospitalizácií pacientov a tiež týždenného počtu zaočkovaných.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia - 23. 2. 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 23. február 2022 16:36

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, charakteristiky vlny omikron, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny. K dispozícii je tiež vývoj incidencie vo vekových skupinách a vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.
Sledovať môžete aj vývoj týždenného počtu zaočkovaných osôb a zaočkovanosť po vekových skupinách.

Ministerstvo zdravotníctva v závere prezentácie opätovne približuje návrh na rušenie opatrení po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny na Slovensku – návrh uvoľňovania sa skladá z dvoch fáz, pričom na základe ostatného rokovania vlády plánuje prvú fázu spustiť už v sobotu 26.2.2022.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si
môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia - 16. 2. 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 16. február 2022 17:34

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, pozitivitu PCR testov podľa okresov, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny.

Prezentácia obsahuje aj informácie z nemocničného prostredia – príjmy do nemocníc, vývoj počtu hospitalizovaných pacientov, informácie o výkonoch v nemocniciach. Sledovať môžete aj zaočkovanosť po vekových skupinách a týždenný počet zaočkovaných.

V dokumente nájdete rámcujúce informácie o epidemickom vývoji a zaočkovanosti v krajinách, ktoré rušia protiepidemické opatrenia. Ministerstvo zdravotníctva približuje aj vlastný návrh na rušenie opatrní po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny na Slovenku – návrh obsahuje dve fázy.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia - 9. 2. 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 09. február 2022 15:52

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj príjmov a prepustení z nemocníc, príjmy do nemocníc podľa zastúpenia vekov.
Dokument zahŕňa aj 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch vrátane jej zmeny, zaočkovanosť po vekových skupinách, porovnanie trendu incidencie v susedných krajinách, vývoj počtu testov a pozitivity testov, ako aj vývoj pozitívne testovaných vo veku nad 65 rokov a informáciu o týždennom počte zaočkovaných.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia - 2. 2. 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 02. február 2022 17:12

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, zmenu v 7-dňovej incidencii, informáciu o pozitivite PCR testov a tiež vývoj počtu testov a ich pozitivity. V dokumente nájdete aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizovaných pacientov a pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, získate tiež informáciu o týždennom počte prvoočkovancov a podaných posilňujúcich dávok. Prezentácia obsahuje aj informácie o efektívnom reprodukčnom čísle a modelovej infekčnej krivke.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia – 26.1.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 26. január 2022 16:14

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, zmenu v 7-dňovej incidencii, informáciu o pozitivite PCR testov a tiež vývoj počtu testov a ich pozitivity. V dokumente nájdete aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizovaných pacientov a pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, získate tiež informáciu o týždennom počte prvoočkovancov a podaných posilňujúcich dávok. Prezentácia obsahuje aj významné informácie o variante omikron – porovnanie toho, aké časté sú jednotlivé symptómy ochorenia COVID-19 ak ide o infekciu delta alebo omikron variantom, porovnanie rizika hospitalizácie v prípade týchto variantov a tiež informáciu o efekte tretej dávky očkovacej látky v prostredí variantu omikron.

 

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19 (príručka WHO Europe) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. január 2022 11:10

Príručka Regionálneho úradu WHO pre Európu obsahuje základné cvičenia a rady pre dospelých, ktorí mali vážne zdravotné problémy a boli prijatí do zdravotníckeho zariadenia s ochorením COVID-19.
V príručke nájdete informácie o nasledujúcich oblastiach:

 • Zvládanie dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti,
 • cvičenie po prepustení z nemocnice,
 • riešenie problémov s hlasom,
 • riešenie problémov s jedením, pitím a prehĺtaním,
 • riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením,
 • zvládanie každodenných aktivít,
 • riešenie problémov so stresom a zmenami nálad,
 • kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.
Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 19.1.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 19. január 2022 16:47

Prezentácia v úvode obsahuje porovnanie trendu incidencie a rastu s okolitými krajinami, informácie o sekvenovaní a variante omikron, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku. Dokument zachytáva aj zmeny v 7 dňovej incidencii, vývoj počtu testov a pozitivity testov, vývoj denných príjmov do nemocníc, vývoj počtu výjazdov záchraniek ku COVID pacientom a týždenný počet prvoočkovaných a booster dávok.
 
Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Aktuálna epidemiologická situácia a opatrenia prijaté vzhľadom na nástup vlny omikron – 12.1.2022 Tlačiť E-mail
Streda, 12. január 2022 17:45

Prezentácia v úvode obsahuje porovnanie trendu incidencie a rastu s okolitými krajinami, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj denných príjmov do nemocníc, týždenný počet prvoočkovaných a booster dávok.

Ďalej sú v prezentácii predstavené rámcové informácie o jednotných celonárodných opatreniach, ktoré schválila vláda SR na rokovaní dňa 12.1.2022.

Uvedené opatrenia majú byť platné od 19.1.2022 až najviac 4 týždne po vrchole vlny omikron variantu. Na tvorbe nových vyhlášok, ktoré reagujú na zmeny prijaté vládou, už v súčasnosti pracujeme. Keďže vo viacerých vyhláškach pôjde o rozsiahle úpravy, celý proces bude trvať niekoľko dní. O termíne ich zverejnenia vo Vestníku vlády SR budeme verejnosť včas informovať. Do dátumu plánovanej účinnosti nových vyhlášok platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a vo Vestníku vlády SR.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 39