Program monitorovania pitnej vody

Materiál Príručka pre vytvorenie programov monitorovania je určený dodávateľom pitnej vody ako pomôcka pri vytváraní programov monitorovania kvality pitnej vody. Bol vypracovaný za účelom zjednotenia postupu a obsahuje odporúčania a vysvetlenia k tvorbe programov.  Dodávatelia pitnej vody sú povinní vypracovať programy do konca roku 2018; aktualizácia programov sa vykonáva najneskôr raz za 5 rokov.  Materiál má nezáväzný charakter.Program monitorovania pitnej vody Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. Júl 2018 14:38

PRÍRUČKA PRE VYTVORENIE PROGRAMU MONITOROVANIA (pdf)

PRÍLOHA Č. 1: VZOR 1– VEREJNÝ VODOVOD/ZÁSOBOVANÁ OBLASŤ (rtf)

PRÍLOHA Č. 2: VZOR 2 – VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (rtf)

PRÍLOHA Č. 3: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – JEDNODUCHÝ SYSTÉM (Verejný vodovod s jednoduchým systémom zásobovania je vodovod, ktorý zásobuje menej ako 5000 obyvateľov alebo dodáva menej ako 1 000 m3 pitnej vody za deň)
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 4: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – ZLOŽITÝ SYSTÉM
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 5: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (pdf)