Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3603
Počet zobrazení obsahu : 20847585
Program monitorovania pitnej vody

Materiál Príručka pre vytvorenie programov monitorovania je určený dodávateľom pitnej vody ako pomôcka pri vytváraní programov monitorovania kvality pitnej vody. Bol vypracovaný za účelom zjednotenia postupu a obsahuje odporúčania a vysvetlenia k tvorbe programov.  Dodávatelia pitnej vody sú povinní vypracovať programy do konca roku 2018; aktualizácia programov sa vykonáva najneskôr raz za 5 rokov.  Materiál má nezáväzný charakter.Program monitorovania pitnej vody Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. Júl 2018 14:38

PRÍRUČKA PRE VYTVORENIE PROGRAMU MONITOROVANIA (pdf)

PRÍLOHA Č. 1: VZOR 1– VEREJNÝ VODOVOD/ZÁSOBOVANÁ OBLASŤ (rtf)

PRÍLOHA Č. 2: VZOR 2 – VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (rtf)

PRÍLOHA Č. 3: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – JEDNODUCHÝ SYSTÉM (Verejný vodovod s jednoduchým systémom zásobovania je vodovod, ktorý zásobuje menej ako 5000 obyvateľov alebo dodáva menej ako 1 000 m3 pitnej vody za deň)
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 4: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – ZLOŽITÝ SYSTÉM
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 5: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (pdf)