Osýpky
ÚVZ SR: Počet nových prípadov v okrese Trebišov stále narastá, epidemiológovia vykonávajú potrebné protiepidemické opatrenia Tlačiť E-mail
Streda, 26. december 2018 00:00

V okrese Trebišov došlo v ostatných dňoch k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 21 nových ochorení. Z tohto počtu sa 11 ochorení vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na vek doposiaľ očkované. Celkovo bolo v epidémii k 25.12.2018 hlásených 93 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. Ochorenia  sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni.


Aktívne ohniská nákazy sú v obciach: Trebišov, Sečovce, Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: V okrese Trebišov evidujeme nárast počtu chorých na osýpky Tlačiť E-mail
Pondelok, 24. december 2018 16:29

Za posledný kalendárny týždeň došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 17 nových ochorení. Z tohto počtu sa 8 ochorení vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov. Celkovo bolo v epidémii k 23.12.2018 hlásených 89 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. Ochorenia sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni. Aktívne ohniská nákazy sú v meste Trebišov a v obciach Sečovce, Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Egreš, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a v krajinách mimo Európskej únie (november 2018) Tlačiť E-mail
Piatok, 23. november 2018 11:31

Epidémie osýpok v krajinách EÚ pokračujú, pretože v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Najnovšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na to, že iba štyri krajiny EÚ (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) sa pohybujú na úrovni 95-percentnej zaočkovanosti populácie.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: V Nitrianskom kraji evidujeme dva prípady osýpok Tlačiť E-mail
Piatok, 16. november 2018 12:10

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre eviduje dva laboratórne potvrdené prípady osýpok v Nitrianskom kraji. Obidve choré osoby boli hospitalizované na Infekčnej klinike v Nitre.


Išlo o 17 ročného občana Ukrajiny, ktorý prišiel na návštevu rodiny do Nových Zámkov. Pacient bol hospitalizovaný a už je v domácej liečbe. 
Druhý laboratórne potvrdený prípad osýpok  bol zaznamenaný u 11 mesačného dieťaťa z okresu Šaľa. Prvé príznaky  sa objavili  dňa 9. 11. 2018. Dieťa je vzhľadom k veku neočkované, navštívilo Turecko a v súčasnosti je hospitalizované.


Epidemiológovia z RÚVZ Nitra a RÚVZ Nové Zámky okamžite zabezpečili v ohniskách nákazy všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok.


„Z dôvodu ďalšieho možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie,“ 
povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Okresy Michalovce a Sobrance hlásia koniec epidémie osýpok, okres Trebišov zaznamenal od začiatku septembra 33 prípadov Tlačiť E-mail
Utorok, 06. november 2018 14:04

Epidémia osýpok v okrese Michalovce a Sobrance sa skončila, hlásia epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Posledné ochorenie evidovali v týchto okresoch 20. septembra 2018. Aby sa mohlo konštatovať, že epidémia osýpok je ukončená, musí byť postihnutá oblasť bez výskytu nových ochorení  po dobu 21 dní od  vzniku posledného ochorenia, čo je maximálny inkubačný čas.


Odborní pracovníci RÚVZ zaznamenali od začiatku mája tohto roka 447 prípadov osýpok v okrese Michalovce a Sobrance, z toho 428 v okrese Michalovce a 19 v okrese Sobrance. Lekári v súvislosti s verejnými vyhláškami zaočkovali približne 6080 osôb, z toho takmer 4650 detí. Osýpky sa začiatkom mája začali šíriť v obci Drahňov (okres Michalovce). Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je na ústupe, nárast ochorení sme však zaznamenali v okrese Trebišov Tlačiť E-mail
Streda, 17. október 2018 14:17

Epidémia osýpok v okrese Michalovce a Sobrance výrazne ustupuje. Za viac ako 20 dní tam nepribudol nový prípad ochorenia na osýpky. Ak v týchto dňoch neochorie nikto z ľudí, ktorí boli v kontakte s posledným chorým na osýpky, epidémiu možno považovať za ukončenú. Od začiatku mája do dnešného dňa bolo v uvedených okresoch evidovaných 446 prípadov osýpok, z toho 428 v okrese Michalovce a 18 v okrese Sobrance. V súvislosti s verejnými vyhláškami lekári zaočkovali 6 076 ľudí, z toho 4 648 detí. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Nové prípady osýpok pribúdajú v rámci prebiehajúcej epidémie v okrese Michalovce už iba sporadicky, epidemiológovia situáciu naďalej monitorujú Tlačiť E-mail
Piatok, 31. august 2018 10:07

Nové prípady ochorenia na osýpky v okrese Michalovce pribúdajú už iba sporadicky, v priemere ide o jeden až dva prípady chorých denne. Prijatie doterajších protiepidemických opatrení hodnotia epidemiológovia ako účinné, pokles ochorení na osýpky je podľa nich viditeľný, a to z hľadiska klesajúceho počtu nových prípadov ako aj z hľadiska geografického ohraničenia epidémie, keďže sa epidémia nerozšírila od ohniska do vzdialenejších okresov Slovenska.


Od 7.5. do 31.8. 2018 bolo v okresoch Michalovce a Sobrance hlásených spolu 428 prípadov ochorení, z toho v michalovskom okrese 414 a v sobraneckom okrese 14 prípadov. V rámci protiepidemických opatrení bolo proti osýpkam na východe Slovenska zaočkovaných vyše 5 300 osôb.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ: V rámci prebiehajúcich protiepidemických opatrení proti osýpkam bolo zaočkovaných už 3 276 osôb v okrese Michalovce Tlačiť E-mail
Utorok, 31. Júl 2018 14:07

Mimoriadna situáciaokrese Michalovce pre epidémiu osýpok naďalej pretrváva. Krízový štáb v utorok (31. 7. 2018) potvrdil pokračovanie plnenia väčšiny nariadených protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia osýpok. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas po zasadnutí krízového štábu. Mimoriadnu situáciu v okrese Michalovce vyhlásila 10. 7. 2018 prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová.

 

Ochorenie sa lokalizuje najmä na okres Michalovce, za posledné 2 týždne, t.j. od 2. zasadnutia krízového štábu, evidujeme menej pribúdajúcich prípadov osýpok v meste Michalovce na Mlynskej ulici. Aktuálne je vývoj ochorenia v rámci mesta stabilizovaný, povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Krízový štáb preto v utorok rozhodol o zrušení zákazu hromadných podujatí v meste Michalovce a Strážske s tým, že ak sa situácia v mestách zmení, k zákazu sa možno vrátiť. Epidemiológovia budú situáciu naďalej monitorovať.

Čítať celý článok...
 
Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe k 31. 05. 2018 Tlačiť E-mail
Streda, 25. Júl 2018 14:53

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému.

Čítať celý článok...
 
Epidémia osýpok v okrese Michalovce sa zatiaľ do iných okresov nerozširuje, protiepidemické opatrenia ostávajú naďalej v platnosti Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. Júl 2018 08:39

Väčšina opatrení, prijatých v minulom týždni po vyhlásení mimoriadnej situácie pre epidémiu osýpok v okrese Michalovce, zostáva naďalej v platnosti. Boli určené ohniská nákazy. Vďaka prijímaným protiepidemickým opatreniam v období už viac ako 2 mesiace, epidémia osýpok sa zatiaľ nerozšírila do iných okresov. Ochorenia sa lokalizujú na okres Michalovce. V stredu (18.7.) o tom v Michalovciach informoval hlavný hygienik SR po zasadnutí krízového štábu.


Po vyhlásení mimoriadnej situácie naďalej zostáva v platnosti: 

  • podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára z hľadiska subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky a pokračovať v mimoriadnom očkovaní osôb proti osýpkam na Mlynskej ulici, na ulici Gerbová a ulici Staničná v Michalovciach, na ulici Čičarovská vo Veľkých Kapušanoch, v obci Vrbnica, Kapušianske Kľačany (vybraná lokalita), v obciach Trhovište, Senné a Iňačovce

  • zabezpečiť monitorovaciu činnosť vo vybraných lokalitách políciou a asistenciu lekárom, ktorí budú očkovať

  • zrušiť kultúrno-spoločenské akcie v meste Michalovce a Veľké Kapušany, v obciach Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce

  • očkovanie a zákaz kultúrno-spoločenských akcií sa od 18. 7. 2018 rozširuje aj pre obec Laškovce a Strážske.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 5