Poskytovanie potravín po DMT


Zoznam charitatívnych organizácií kladne posúdených príslušným RÚVZ PDF Tlačiť E-mail

Zoznam charitatívnych organizácií kladne posúdených príslušným RÚVZ (pdf)

 
Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov PDF Tlačiť E-mail

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (pdf)