Predsedníctvo v Rade EÚ


Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december Tlačiť E-mail
Štvrtok, 01. december 2016 08:28

Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december (pdf)

 
Predsedníctvo v Rade EÚ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 29. november 2012 11:21

predsednictvoSlovenská republika od 1. júla do 31. decembra 2016 predsedá Rade Európskej únie
. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť počas tohto polroka rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.


Ide o historicky prvé slovenské predsedníctvo
. Jeho príprava sa začala už v roku 2012. V záujme kontinuity rokovaní Rady, polročné predsedníctva úzko spolupracujú v trojčlennej skupine. Táto predsednícka „trojka“ vypracúva spoločný program činností Rady na obdobie 18 mesiacov a súčasne každá predsedajúca krajina má svoj PRES program, ktorý vychádza z daného programu Tria ako aj nadväzuje na predchádzajúce PRES.


Slovensko tvorí predsednícke trio s Holandskom (01. 01. 2016 – 30. 06. 2016) a Maltou (01. 01. 2017 – 30. 06. 2017).

nlu2016            Logo_SK-PRES-01 


Prioritnými témami slovenského predsedníctva v oblasti zdravia sú:

-     problematika tuberkulózy v Európe z hľadiska liečby, multirezistencie a očkovania,

-     problematika dostupnosti liekov,

-     význam očkovania

-     význam prevencie chronických neprenosných ochorení so zameraním sa na zdravý životný štýl s cieľom nadviazať na kroky EÚ v oblasti reformulácie potravín.  Ambíciou SK PRES je okrem iného aj získať a vyhodnotiť najlepšie skúsenosti členských štátov v oblasti skvalitňovania potravín z hľadiska znižovania rizikových faktorov, ako sú nasýtené tuky, cukry a soľ v potravinách.

-     význam prevencie, včasnej diagnostiky a liečby demencie - predovšetkým Alzheimerovej choroby a transfer výsledkov výskumu do medicínskej a spoločenskej  praxe.


Kľúčové podujatia počas SK PRES v oblasti zdravia, ktoré sa uskutočnia v Bratislave:

- 20. – 21. september 2016 konferencia s názvom „Prevencia chronických neprenosných ochorení a zdravý životný štýl“ so zameraním na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia ako aj reformuláciu potravín

- 29. november 2016 konferencia venovaná Alzheimerovej chorobe s cieľom sformovať  zoskupenie odborníkov z rôznych oblastí, ktorí by analyzovali  vedecké, zdravotné i sociálne aspekty tohto ochorenia. Experti Úradu verejného zdravotníctva aktívne participujú na predsedaní pracovných skupín Rady EÚ, na odborných a expertných podujatiach SK PRES 2016 a na príprave návrhov odborných pozícií SK PRES.


Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ (SK PRES) od 1. júla 2016.

SK PRES má silný propagačno-prezentačný potenciál nielen v rámci EÚ a jej členských štátoch, ale aj v medzinárodných inštitúciách, v krajinách mimo EÚ a aj do vnútra krajiny v rámci zvyšovania povedomia o EÚ u občanov Slovenskej republiky.


Viac informácií nájdete na www.eu2016.sk

Posledná úprava Štvrtok, 01. december 2016 09:04