Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697748
Ostatné SK


Informácia o kvalite vody na kúpanie na vodnej nádrži Ružín Tlačiť E-mail
Utorok, 26. október 2021 12:47

Pockaj_plaz_2019Informácia o kvalite vody na kúpanie na vodnej nádrži Ružín (pdf)                                                                                                                             

 
Aktualizovaná informácia o kvalite vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Zlaté piesky Tlačiť E-mail
Piatok, 30. Júl 2021 08:22

zlate_piesky_21062021Dňa 21.6.2021 vykonal Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) mimoriadne odbery vzoriek vody na prírodnom kúpalisku Zlaté piesky v Bratislave. Odbery boli zrealizované na 3 odberných miestach (mólo pri tobogáne, mólo pri bufete a stred jazera, juhozápadne od ostrova) za účelom overenia výsledkov analýz, vykonaných ÚVZ SR v roku 2020 v nadväznosti na informácie o možnej kontaminácii vody na kúpanie na kúpalisku v dôsledku šírenia sa znečistenia látok z bývalého závodu Istrochem v Bratislave.


Odbermi, ktoré  zrealizoval ÚVZ SR dňa 25.8.2020 na 5 odberných miestach (mólo pri tobogáne, mólo pri bufete Na pláži, Senecká cesta, Malá lodenica – stanovisko plavčíkov a stred jazera) nebola preukázaná prítomnosť znečistenia a chemických látok na úrovni, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť kvalitu vody na kúpanie ako nevyhovujúcu a predpokladať zdravotné riziko pre kúpajúcich sa.

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Kvalita vody na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci v kúpacej sezóne 2020 – stav k 5. júlu 2020 (Informácia pre verejnosť) Tlačiť E-mail
Utorok, 07. Júl 2020 09:30

senecNa prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci bolo v roku 2020 odobratých 10 vzoriek vody na kúpanie (2.6.2020, 9.6.2020, 17.6.2020, 22.6.2020 a 1.7.2020). Odbery vzoriek vykonali na štyroch rôznych odberových miestach – Sever, Juh, Východná pláž a Jazero č. 5 (stred) pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (v rámci spolupráce na 4. etape Revitalizácie vodného ekosystému Slnečných jazier Senec) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (v rámci pravidelného monitoringu a výkonu štátneho zdravotníctva). Kvalita vody na kúpanie bola hodnotená podľa požiadaviek platného predpisu pre prírodné kúpaliská.


Kvalita vody na kúpanie Slnečných jazerách v Senci bola na základe všetkých laboratórnych analýz za rok 2020 vyhovujúca a nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia pre kúpajúcich sa. Výsledky mikrobiologických a biologických rozborov potvrdili, že voda spĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách a nie je potrebné prijímať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, resp. obmedzovať prevádzku prírodného kúpaliska ani jeho využívanie pre rekreačné účely.

Čítať celý článok...
 
Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách Tlačiť E-mail
Pondelok, 29. Júl 2013 12:37

Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách (pdf)