Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170594
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny


Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 10. september 2021 10:11

kupaliska35V 36. kalendárnom týždni (ku dňu 9.9.2021) naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 36. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 1 prírodnom kúpalisku a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 03. september 2021 12:20

kupaliska35V 35. kalendárnom týždni (ku dňu 2.9.2021) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Z dôvodu nepriaznivého počasia bola na kúpaliskách nízka návštevnosť, pričom prevádzka viacerých kúpalísk a sezónnych bazénov bola prerušená.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 27. august 2021 11:02

kupaliska34V 34. týždni (ku dňu 26.8.2021) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých kúpalísk najmä z dôvodu nepriaznivého počasia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


Takmer na celom Slovensku bola počas tohto týždňa zaznamenaná nízka návštevnosť z dôvodu chladného resp. premenlivého počasia, pričom na kúpaliskách napr. v okresoch Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa došlo k prerušeniu prevádzky týchto zariadení. V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská napr. v okresoch Martin či Turčianske Teplice.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 20. august 2021 12:22

kupaliska33V 33. týždni (ku dňu 19.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Galanta, Turčianske Teplice, Žilina. Ovplyvnená nepriaznivým počasím bola aj návštevnosť kúpalísk napr. v okresoch Stará Ľubovňa a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 13. august 2021 11:32

kupaliska32V 32. týždni (ku dňu 12.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 06. august 2021 11:51

kupaliska31V 31. týždni (ku dňu 5.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od aktuálneho počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Považská Bystrica, Poprad a Martin. Nižšia návštevnosť z dôvodu premenlivého počasia bola zaznamenaná napr. v okresoch Banská Bystrica, Senica a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...