Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135440
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny


Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 16. september 2022 10:09

kupaliska_2022_13V 37. kalendárnom týždni (ku dňu 14.9.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 37. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 1 prírodnom kúpalisku (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:
Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 09. september 2022 12:51

kupaliska_2022_12V 36. kalendárnom týždni (ku dňu 8.9.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 36. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 2 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. september 2022 08:58

kupaliska_2022_11V 35. týždni (ku dňu 31.8.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 26. august 2022 10:56

kupaliska_2022_10

V 34. týždni (ku dňu 25.8.2022) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky niekoľkých umelých kúpalísk. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 19. august 2022 11:30

kupaliska_2022_09V 33. týždni (ku dňu 18.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 12. august 2022 13:07

kupaliska_2022_08V 32. týždni (ku dňu 11.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...