Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135403
Ostatné - Aktivity pod OSN


Ľudské právo na prístup k čistej vode a sanitácii Tlačiť E-mail

Na  64. Valnom zhromaždení OSN, ktoré sa konalo dňa 28. júla 2010, sa vo veľkej prevahe prijalo uznesenie uznávajúce prístup k čistej vode a sanitácii ako ľudské právo. Uznesenie vyzýva štáty a medzinárodné organizácie, aby poskytli finančné prostriedky, vybudovali kapacity a preniesli technológie, najmä do rozvojových krajín a vynaložili všetko úsilie na zaistenie dostupnej, zdravotne bezpečnej, čistej a cenovo prístupnej pitnej vody a sanitácie pre všetkých.

Doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky, zaregistroval túto rezolúciu prijatú na najvyššej úrovni a vníma ju ako dôležitý krok vpred zo strany medzinárodného spoločenstva a jeho spolupráce.

 

Voda a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou sú základnými predpokladmi pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre zabezpečenie dostatočného množstva potravín pre rastúcu svetovú populáciu. Ochrana tohto životne dôležitého zdroja pred znečistením a nadmerným využívaním je preto otázkou najmä ekonomického charakteru a kľúčovým faktorom medzinárodnej spolupráce.

Na rozdiel od všeobecného ponímania, tento cieľ je potrebné dosiahnuť v celom európskom regióne a úzko súvisí aj s úspešným plnením  Miléniových rozvojových cieľoch. V súčasnosti takmer 140 miliónov ľudí (16 % obyvateľov Európy) stále žije v domoch, ktoré nie sú pripojené na verejný vodovod, a asi 85 miliónov ľudí nemá prístup k adekvátnej sanitácii. Podľa  odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), viac ako 13 000 detí mladších ako 14 rokov zomiera každý rok na hnačkové ochorenia pochádzajúce z vody, väčšinou vo východnej Európe a strednej Ázii. V roku 2006 bolo hlásených viac ako 170 000 prípadov ochorení pochádzajúcich z vody.

Čítať celý článok...