Právoplatné rozhodnutia
Právoplatné rozhodnutia Tlačiť E-mail

V zmysle § 20 ods. 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je orgán úradnej kontroly potravín povinný zverejňovať na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.


Právoplatné rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:


Rozhodnutie č. OLP/3691/95875/2020 zo dňa 25.05.2020

Rozhodnutie č. OLP/1337/33722/2020 zo dňa 03.02.2020


Rozhodnutie č. OLP/8369/135193 zo dňa 09.12.2019


Rozhodnutie č. OLP/7576/133416 zo dňa 28.11.2019


Rozhodnutie č. OLP/7662/132383 zo dňa 11.11.2019

Rozhodnutie č. OLP/6529/130476 zo dňa 19.10.2019