Podlimitné zákazky


Správa o podlimitnej zákazke – tovar bežne dostupný na trhu „Dodávka zemného plynu.“ spísaná podľa § 21 ods. 2 a 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
Pondelok, 03. február 2014 14:35

Správa o podlimitnej zákazke – tovar bežne dostupný na trhu „Dodávka zemného plynu." spísaná podľa § 21 ods. 2 a 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf)

 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Dodávka zemného plynu Tlačiť E-mail
Pondelok, 16. december 2013 13:14

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Dodávka zemného plynu (pdf)

 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Elektrická energia Tlačiť E-mail
Streda, 04. december 2013 14:11

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Elektrická energia (pdf)

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Tlačiť E-mail
Pondelok, 02. december 2013 14:41

V zmysle § 44 ods. 2  Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o VO ), Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil podlimitnú zákazku vyhlásenú vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvou na predkladanie ponúk č. 206/2013 zo dňa 22.10.2013 pod č. 17415-WYT s názvom „Elektrická energia“.

Verejný obstarávateľ použil na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu podľa §43 cit. zákona o VO. Po ukončení elektronickej aukcie v rámci poradia úspešnosti bola vyhodnotená ako úspešná ponuka predložená uchádzačom Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, ktorá získala celkovo 100 bodov. Ako druhá v poradí bola ponuka predložená uchádzačom  ENERGA Slovakia, s.r.o.,  Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ktorá získala celkovo 98,04 bodu.

Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena za:

VT- vysoká tarifa elektrickej energie v kWh s DPH (VT)

NT- nízka tarifa elektrickej energie v kWh s DPH ( NT)

Čítať celý článok...
 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Dodávka zemného plynu Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. november 2013 10:10

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Dodávka zemného plynu.pdf

 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Elektrická energia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21. november 2013 13:56

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - Elektrická energia (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2