Projekt vzdelávania
Projekt vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR Tlačiť E-mail

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spustil začiatkom júla 2010 projekt s názvom „Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR“. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.


Počas realizácie projektu bolo hlavným cieľom  vytvoriť komplexný systém celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.


V prvej fáze projektu boli aktivity zamerané predovšetkým na vytvorenie a sprevádzkovanie informačného vzdelávacieho systému, ako aj plne funkčného nového e-learningového portálu pre zdravotníckych pracovníkov, vrátane obsahovej tvorby 25 vzdelávacích modulov v tlačenej ako aj elektronickej podobe.


Následná fáza projektu bola zameraná na prezenčné vzdelávanie zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.  Do projektu sa zapojilo 35 RÚVZ západného, stredného a východného Slovenska (s výnimkou Bratislavského kraja). Cieľovou skupinou sú odborní pracovníci RÚVZ (pracovníci v zdravotníctve), ktorí pracujú mimo Bratislavského kraja.


Bližšie informácie sú na webstránke:  http://vzdelavanie.uvzsr.sk