Letáky, spoty podporujúce zdravie


Brožúry Tlačiť E-mail
Štvrtok, 05. október 2017 14:09

Predchádzajme kyberšikane (pdf)

 
Letáky "Seniori" Tlačiť E-mail
Utorok, 24. september 2013 08:34

- Pohybová aktivita seniorov

- Pády seniorov

- Očkovanie seniorov

Aktívne starnutie (ÚVZ SR)


Aktívne starnutie pohybovou aktivitou (ÚVZ SR)


Depresia v starobe (RÚVZ Žiar nad Hronom)

EVIDENCE-BASEDQUIDELINES ON HEALTH PROMOTION FOR OLDER PEOPLE (RÚVZ Košice)


Choroby kože seniorov (RÚVZ Žiar nad Hronom)

Medzinárodný deň starších – 1 (RÚVZ Stará Ľubovňa)


Medzinárodný deň starších – 2 (RÚVZ Stará Ľubovňa)


Medzinárodný deň starších – 3 (RÚVZ Stará Ľubovňa)


Nordic Walking (RÚVZ Humenné)


Osteoporóza (RÚVZ Bardejov)


Pohyb – prevencia osteoporózy (RÚVZ Košice)


To, čo spôsobuje starnutie (RÚVZ Žiar nad Hronom)

Úprava nadváhy starších osôb (RÚVZ Žiar nad Hronom)


Úrazy – ako predchádzať úrazom (RÚVZ Stará Ľubovňa)


Úrazy – ohrozuje aj Vás úraz? (RÚVZ Stará Ľubovňa)


Úrazy – prevencia úrazov u seniorov (RÚVZ Bardejov)


Výživa v starobe (RÚVZ Košice)


Zanechanie fajčenia u seniorov (RÚVZ Žiar nad Hronom)


Zdravé starnutie alebo vieme starnúť? (RÚVZ Poprad)


Životabudiče – potraviny pre naštartovanie mozgovej činnosti (RÚVZ Žiar nad Hronom)


Životospráva v staršom veku – význam pohybu (RÚVZ Košice)


Životospráva v staršom veku – stravovanie (RÚVZ Košice)

- OČKOVANIE SENIOROV

- PÁDY SENIOROV

- POHYBOVÁ AKTIVITA SENIOROV

 
Letáky, spoty podporujúce zdravie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13. október 2011 10:59

V AUTORSTVE ÚVZ SR (na stiahnutie)

Rakovina hrubého čreva a konečníka (pdf)
Diabetes mellitus alebo cukrovka
(pdf)
Osteoporóza - Tichý zlodej kostí - leták (pdf)
Aktívne starnutie - leták
(pdf)
Aktívne starnutie - brožúra (pdf)

Domáce násilie
(pdf)
Stres (pdf)
Týranie detí (pdf)
Žijeme zdravo (pdf)

INÝCH ORGANIZÁCIÍ (uverejnené so súhlasom majiteľov práv alebo už verejne prístupné inde na internete - informatívne)

Bezpečný návrat domov
AJ VO VAŠEJ TRIEDE buďte jeden tím, ktorý drží spolu
(pdf)