Národné projekty a aktivity podporujúce zdravie

Schéma školské ovocie

Objav mlieko

Srdce na dlani

Tvoja správna voľbaSpráva o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia Tlačiť E-mail
Utorok, 14. apríl 2020 19:42

Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia (pdf)

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predložil odpočet plnenia úloh Národného programu podpory zdravia na medzirezortné pripomienkové konanie Tlačiť E-mail
Utorok, 14. apríl 2020 19:39

Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia (ďalej NPPZ)  sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.634 z roku 2014 podľa bodu B.2. do 31.mája 2020.


Národný program podpory zdravia schválila Slovenská národná rada 30. januára 1992. Program bol viackrát aktualizovaný a to v roku 1995, v roku 1999 v roku 2005 a naposledy v roku 2014.


Hlavným cieľom NPPZ je dlhodobé zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. Program je zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovaných jednotlivých zložiek spoločnosti.

Čítať celý článok...
 
Stravovacie návyky a správanie školákov sú známe: Konzumácia ovocia a zeleniny rastie, u energetických nápojov klesá Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13. jún 2019 12:58

vegetablesKonzumácia ovocia a zeleniny rastie, naopak, sladené  a energetické nápoje pijú školáci menej – aj tieto zistenia vyplývajú z národnej správy, ktorú dnes predstavilo verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a kanceláriou WHO v Bratislave. Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC) skúmal súvis zdravia so správaním školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov. Výskum v teréne sa uskutočnil v máji - júni 2018. „Najdôležitejšie je nastaviť správne stravovacie návyky a zdravý životný štýl už v detstve. Prostredníctvom športu, pohybu a zdravého životného štýlu tak môžeme prispieť k boju proti obezite a civilizačným chorobám, ktoré predstavujú závažný problém súčasnosti. Postupne prijímame národné či akčné programy zamerané na zmenu životného štýlu, ide napríklad o prevenciu obezity, podporu pohybových aktivít a zdravej výživy,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. Odborníci navštívili viac ako sto škôl vo všetkých kútoch Slovenska. Do prieskumu sa zapojilo 10-tisíc školákov, pričom u približne tisícky z nich zmerali zloženie tela a telesnú zdatnosť. Všetky zistenia sú spracované v národnej správe.

Čítať celý článok...
 
Školské ovocie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18. máj 2017 12:17

Program „Školské ovocie“ je v SR uskutočňovaný od roku 2008 pod vedením a koordináciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou sú deti a žiaci materských a základných škôl a základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v celej SR. V súvislosti s Programom „Školské ovocie“  za rezort zdravotníctva – bol v roku 2010 a 2011 vykonaný Monitoring vstupných i  výstupných údajov spotreby ovocia a zeleniny, zdravotného uvedomenia, fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu detí, žiakov a rodičov,  ktorý vykonávali všetky RÚVZ v SR.

Čítať celý článok...
 
Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch Tlačiť E-mail
Piatok, 05. október 2012 11:39

auroraA Europeannetwork on cervicalcancersurveillance and control in the new MemberStates (Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch) jeprojekt realizovaný v rámci 7. rámcového programu EU, podporený grantom z rozpočtu Európskej komisie v rámci programu Zdravie.

Cieľmi projektu Aurora sú:

  • identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu karcinómu krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie,

  • zaistiť pokrytie skríningom i u ťažko dostupných skupín,

  • pomôcť novým členským štátom Európskej únie pri implementácii skríningu (v zmysle medicíny založenej na dôkazoch),

  • podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice a s ňou súvisiacou osvetovou a propagačnou činnosťou.

Získané poznatky budú šírené v rámci Európskej únie, najmä v 11 partnerských krajinách: Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko a Grécko.

Na Slovensku projekt rieši Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK. Koordinátorom je doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Organizáciami a inštitúciami, podporujúcimi aktivity projektu, sú: Kancelária WHO na Slovensku, Úrad verejného zdravotníctva SR – odbor podpory zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť a Slovenská pediatrická spoločnosť.

Ďalšie informácie o projekte sú na stránke www.aurora-project.eu.

V rámci práce projektu boli spracované Odporúčania pre zlepšenie prevencie rakoviny krčka maternice na základe analýzy príkladov správnej praxe (pdf dokument v plnom znení na stiahnutie).

 
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 08. november 2011 08:38

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.
eras 

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2