Svetové dni


Svetový deň diabetu 2022: Zvýšený cukor v krvi vyzýva na promptnú zmenu životosprávy, pomôžeme vám v poradniach zdravia Tlačiť E-mail
Utorok, 15. november 2022 09:56

Diabetes mellitus – označovaný ako cukrovka - je chronické ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hladiny cukru v krvi, hyperglykémiou. K zvýšeniu hladiny cukru dochádza jednak poruchou vylučovania inzulínu, ako aj poruchou účinku inzulínu v cieľových tkanivách tela. 


Neliečená cukrovka spôsobuje dlhodobo zvýšené hodnoty krvného cukru, v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu ciev. Zatiaľ čo postihnutie malých ciev sa prejavuje najmä zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov, postihnutím veľkých ciev dochádza k nedokrveniu končatín, srdca a mozgu.


Rozvoju cukrovky 2. typu je možné zabrániť prostredníctvom zdravého životného štýlu, to znamená dodržiavanie princípov zdravej výživy, aktívneho životného štýlu a udržiavaním optimálnej telesnej hmotnosti. Tiež je dôležité udržať si v norme krvný tlak a cholesterol.

Čítať celý článok...
 
„Takto trávim svoj voľný čas“ – deti nakreslia, ako zmysluplne tráviť voľný čas - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022 Tlačiť E-mail
Streda, 15. jún 2022 12:24

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Témou medzinárodného dňa je pre tento rok ,,Riešenie drogových výziev v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and humanitarian crises”).
 

Medzinárodný deň je dňom, ktorý je určený na zdieľanie dát, výsledkov výskumov, ako aj ďalších dôležitých informácií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť. Dôležité je teda  uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 2021 Tlačiť E-mail
Pondelok, 01. marec 2021 16:31

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení, ako napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň diabetu - Zdravotná sestra a diabetes Tlačiť E-mail
Piatok, 13. november 2020 09:55

S cukrovkou žije vo svete vyše 420 miliónov ľudí,  no na Slovensku sa eviduje 355 895 osôb v diabetologických  ambulanciách za rok 2018. Deň diabetu pripadá každoročne na 14. novembra a jeho témou v roku 2020 je „Zdravotná sestra a diabetes“. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o zásadnej úlohe, ktorú zdravotné sestry zohrávajú pri podpore ľudí trpiacich cukrovkou.

Sestry v súčasnosti tvoria viac ako polovicu globálnej pracovnej sily v zdravotníctve a robia vynikajúcu prácu na podporu ľudí žijúcich so širokou škálou zdravotných problémov. 

Ich podporu potrebujú aj ľudia, ktorí buď trpia cukrovkou, alebo je u nich riziko vzniku ochorenia.

Pretože počet ľudí s cukrovkou na celom svete neustále rastie, úloha zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov je pri zvládaní dopadov ochorenia čoraz dôležitejšia .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a vláda, musia uznať význam investícií do vzdelávania a odbornej prípravy zdravotných sestier. Vďaka správnej odbornosti, môžu zdravotné sestry správne pristupovať  k ľuďom postihnutých cukrovkou.

Čítať celý článok...
 
31. máj 2020: Svetový deň bez tabaku – Tabakový priemysel sa zameriava na novú generáciu Tlačiť E-mail
Piatok, 29. máj 2020 08:13

SD_bez_tabaku231. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku.


Témou tohtoročného svetového dňa bez tabaku je ochrana mladších generácií, so zameraním na ochranu mládeže a prevenciu pred fajčením a užívaním nikotínu.


Tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu. Užívanie nikotínu a tabakových výrobkov zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení. V dôsledku užívania tabaku zomrie každý rok 8 miliónov ľudí, milión úmrtí je spôsobených druhotne – u pasívnych fajčiarov.


Tabakový priemysel sa stále zameriava na novú, mladšiu generáciu:

  • vytvára nové príchute v bezdymových tabakových výrobkoch, shisha a v elektronických cigaretách, ktoré sú príťažlivé pre mladých

  • zacieľuje reklamu a umiestňovanie produktov vo filmoch i prostredníctvom sociálnych médií

  • inovuje tabakové výrobky do elegantného dizajnu výrobkov, ktorými sa snaží prilákať novú generáciu fajčiarov


PRESTAŇTE TERAZ!
#HealthyAtHome - Quitting tobacco


Prečo by ste mali prestať fajčiť a ako to môžete urobiť?


V súčasnej situácii, kedy všetci vnímame prítomnosť pandémie COVID-19, je dôležité uvedomiť si, že fajčiari majú podľa zistení WHO v porovnaní s nefajčiarmi podstatne vyššiu pravdepodobnosť nepriaznivých zdravotných následkov, vrátane toho, že fajčiar môže mať komplikovanejší priebeh ochorenia. Ak chcete znížiť riziká, prestaňte fajčiť už dnes!

Čítať celý článok...
 
20. jún 2019 Svetový deň utečencov  - #StepWithRefugees Tlačiť E-mail
Utorok, 18. jún 2019 11:54

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Tohto ročnou témou je #StepWithRefugees - krok s utečencami.

Migranti tvoria 7 % celkovej populácie členských krajín EÚ, pričom viac ako dve tretiny migrantov v EÚ žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku a vo Francúzsku. Medzi migrantmi žijúcich v EÚ majú najväčšie zastúpenie občania Turecka (1,98 mil.), Maroka (1,38 mil.) a Číny (0,72 mil.). Z krajín mimo EÚ najčastejšie krajiny pôvodu sú Ukrajina, Srbsko, Rusko, Vietnam, Čína, Turecko, Sýria. Počet cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku v roku 2018 bolo 121 264. Ich podiel na celkovej populácii Slovenska predstavuje 2,22 %. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 počet cudzincov legálne žijúcich v SR narástol skoro šesťnásobne (z 22 108 migrantov v roku 2004 na 121 264 v roku 2018). Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie šiesty najnižší podiel cudzincov. Nižší podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľstva má Chorvátsko (1,27 %), Bulharsko (1,22 %), Litva (0,97 %), Poľsko (0,63 %) a Rumunsko (0,57 %). Zo susedných krajín má vyšší podiel migrantov Česko (4,86 %) a Rakúsko (15,71 %). 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3