Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21297300
Programy podporujúce zdravie


Odporúčania k podpore fyzickej aktivity

V súčasnosti sa stále stupňuje globálna snaha o zvýšenie zdraviu prospešnej fyzickej aktivity u celej populácie v rámci prevencie chronických neprenosných ochorení. Jednotlivé štáty Európskej únie sú nabádané k vytvoreniu vlastných národných odporúčaní o tom, aká by mala byť miera fyzickej aktivity u ich obyvateľstva, ktoré budú odrážať globálne odporúčania WHO v tejto oblasti.


V júni tohto roku sa konalo v Bruseli pravidelné stretnutie odborníkov pre fyzickú aktivitu jednotlivých štátov EÚ. Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov a informácii ohľadom podpory fyzickej aktivity a s tým súvisiacej prevencie chronických neprenosných ochorení. Na stretnutí bola predstavená publikácia, ktorá obsahuje vyhodnotené zozbierané poznatky ohľadom národných odporúčaní pre fyzickú aktivitu v jednotlivých členských štátoch.

Čítať celý článok...
 
Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025 (pdf)

 
Národný program podpory zdravia

Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 10. decembra 2014 (pdf)

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (2014) (pdf)

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (2011) (pdf)

 
CINDI program SR (program hlavného hygienika SR

CINDI program SR (program hlavného hygienika SR (pdf)