36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

stodolaZávery z vedeckej konferencie 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : Hodnotenie dopadov na verejné zdravie 18. – 19. 10. 2011, hotel Remata, Ráztočno Tlačiť E-mail
Piatok, 18. november 2011 08:38

 Konferencia bola zameraná na tieto hlavné témy:

  • Hodnotenie dopadov na verejné zdravie (HIA)

  • Podpora zdravia znevýhodnených komunít,

  • Prevencia závislostí vo výchove ku zdraviu,

  • Hodnotenie programov a projektov vo verejnom zdravotníctve,

  • Úloha a hodnotenie poradenstva v ovplyvňovaní výskytu rizikových faktorov.
     

V priebehu dvoch konferenčných dní odznelo v šiestich sekciách spolu 38 prezentácií a vystavených bolo 14 posterov.

Na konferencii sa zúčastnilo v prvý deň 18.10.2011 cca 101 odborníkov, v druhý deň 19.10.2011 to bolo cca 79 odborníkov. Táto konferencia bola hodnotená kreditmi v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, a pre lekárov registrovaných v Slovenskej lekárskej komore kreditmi SACCME.

Čítať celý článok...
 
36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - pozvánka a program Tlačiť E-mail
Utorok, 27. september 2011 14:01

36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - pozvánka a program (pdf)

 
36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - prvá informácia a prihláška Tlačiť E-mail
Utorok, 28. jún 2011 10:14

Prvá informácia
36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - prvá informácia (pdf)