Aktuálne


Informácia o konferencii WHO – Rámcový dohovor o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 11. november 2021 13:16

V dňoch 8.- 13. 11. 2021 sa uskutočňuje globálne  virtuálne zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO  o kontrole tabaku  (WHO FCTC), ktorého účastníkmi je 182 zmluvných strán vrátane slovenského zastúpenia. Cieľom tohto globálneho podujatia je posilniť opatrenia na kontrolu tabaku, ako aj opatrenia na ochranu pred škodlivými dopadmi tabakových výrobkov na ľudské zdravie. Užívanie tabaku priamo súvisí so štyrmi najrozšírenejšími neprenosnými chorobami: kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou, chronickými respiračnými chorobami a cukrovkou. V celosvetovom meradle zabije ochorenie spojené s tabakovou expozíciou jedného človeka každé štyri sekundy, čo je približne 8 miliónov jedincov, ktorí každý rok zbytočne zomierajú na následky užívania tabakových výrobkov. Čo je však  ešte horšie, jeden milión z týchto úmrtí sa vyskytuje u nefajčiarov (tzv. pasívnych fajčiarov) vystavených tabakovému dymu.


Cieľom Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku je chrániť súčasné a budúce generácie pred ničivými zdravotnými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi dopadmi tabakových výrobkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že tabakový priemysel a tí, ktorí pracujú na presadzovaní jeho záujmov, zostávajú najväčšou prekážkou ukončenia tabakovej epidémie. Priemysel naďalej generuje obrovské zisky z toho, že robí ľudí závislými na jeho produktoch, ktoré sa teraz vyrábajú v rôznych atraktívnych formách a tvaroch.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Streda, 10. november 2021 12:18

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä metamfetamín. Narastá tiež podiel konzumentov užívajúcich kokaín. Školský prieskum TAD (Tabak, Alkohol, Drogy) na Slovensku zisťoval skúsenosť žiakov základných škôl s fajčením marihuany. Údaje z prieskumu TAD1 ukázali , že v roku 2018 a rovnako aj v roku 2014 fajčilo už niekedy marihuanu 2,3 % respondentov. Tento percentuálny podiel nasleduje po klesajúcom trende z predošlých rokov (G1). Stúpajúci trend má podiel respondentov z prieskumu TAD 2 u študentov stredných škôl, ktorí by hlasovali za legalizáciu drog. V roku 2018 uviedlo približne 27 % respondentov, že by hlasovali za legalizáciu drog (G2).

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Piatok, 25. jún 2021 12:49

Aj v roku 2021 si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún.

Cieľom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o problematike nelegálnych drog. Témou tohtoročného medzinárodného dňa je Share Facts On Drugs, Save Lives. Úlohou je podporiť zdieľanie validných informácií o drogách.

Podľa informácií OSN uvedených v Správe o drogách (https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html) užívalo v roku 2018 drogy 269 miliónov ľudí a približne 35 miliónov ľudí trpelo poruchami spojenými s užívaním drog.

Nejde len o nelegálne drogy

Čítať celý článok...
 
Výsledky k výzve „Nakresli zdravie“ zorganizovanej k oslavám Svetového dňa zdravia 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 22. jún 2021 12:18

Deň 7. apríl je každoročne významnou oslavou zdravia, ktorá má pripomínať, že zdravie nie je samozrejmosť, a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Rok 2021 bol však vzhľadom na epidemiologickú situáciu odlišný, a preto Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku v rámci osláv Svetového dňa zdravia pre deti prvého stupňa základných škôl výzvu „Nakresli zdravie“.


Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať diskusiu medzi deťmi a ich učiteľmi na tému, čo je to zdravie. Úlohou detí bolo ďalej ľubovoľným spôsobom nakresliť, čo si pod pojmom zdravie predstavujú. Do výzvy sa zapojili základné školy z celého Slovenska, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva prijali veľké množstvo krásnych a podnetných kresieb. Avšak len osem kresieb môže byť publikovaných v správe o zdravotnej gramotnosti, preto sa ÚVZ SR snažil vybrať jednu kresbu z každého kraja vhodnú do publikácie. Víťazné kresby budú ocenené.


No ÚVZ SR ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa do výzvy zapojili, a želá im krásne a v zdraví prežité letné prázdniny.

Čítať celý článok...
 
Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami) Tlačiť E-mail
Streda, 07. apríl 2021 11:06

mala_kucharkaZdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení.

Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života.

Vek po 60. roku života sa vo všeobecnosti vyznačuje fyziologickými zmenami starnutia: poklesom bazálneho výdaja energie a znížením fyzickej aktivity. Následkom je zmenšenie svalovej hmoty, ale často aj zvýšenie rezervného tuku.

S pribúdajúcimi rokmi sa zhoršuje chrup, znižuje sa koncentrácia enzýmov, pohyb svalstva tráviaceho traktu a schopnosť vstrebávania živín, zhoršuje sa tolerancia glukózy a znižuje sa funkcia obličiek.


Vo vysokom veku sa výrazne zhoršuje funkcia zmyslových orgánov, najmä chuť, sluch a zrak, vyvíja sa fyzická slabosť a znižuje sa pohyblivosť, ktorá súvisí so zmenami na kĺboch dolných končatín a chrbtice.

Vo vyššom veku nastávajú okrem fyziologických zmien aj chronické chorobné zmeny orgánov, najmä gastrointestinálneho, respiračného, srdcovocievneho a vylučovacieho systému. Všetky tieto faktory majú vplyv na výber potravín, prípravu jedla a jeho konzumáciu.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje aktualizáciu Národného programu podpory zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 19. február 2021 13:45

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu  Úradu verejného zdravotníctva SR vypracoval Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia, ktorá bola predložená na rokovanie vlády SR  dňa 27.05.2020 na základe uznesenia vlády SR č. 634 z 10. decembra 2014.  Vláda SR schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia a prijala nové uznesenie vlády SR č. 311 z 27. mája 2020, v ktorom  je  jedným z rozhodnutí vypracovať aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v kontexte existujúcich programov a akčných plánov v rezorte zdravotníctva a Agendy 2030 na rokovanie vlády SR v termíne do 31.12.2021.

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 10