Aktuálne


Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) Tlačiť E-mail
Piatok, 07. september 2018 11:59

chranme_nase_detiMedzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme pomáha zvyšovať informovanosť o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva.


Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999. Tento deň bol zvolený na  deviaty deň deviateho mesiaca v roku preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržiavať alkoholu.


Požívanie alkoholu počas tehotenstva môže spôsobiť poruchy plodu - fyzické, behaviorálne a intelektuálne. Odporúča sa, aby ženy, ktoré sú tehotné alebo môžu byť tehotné nepili alkohol. Nie je známe žiadne bezpečné množstvo alkoholu, ktoré sa môže počas tehotenstva konzumovať.

Čítať celý článok...
 
Na veku záleží - Vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Piatok, 07. september 2018 11:55

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, odbory zdravotníctva na úradoch samosprávnych krajov v spolupráci s projektom Na veku záleží organizujú vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania. Uvedené semináre sú realizované v súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Program seminárov je zameraný na edukácia majiteľov zariadení spoločného stravovania v otázkach:

-          zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky,

-          zlepšenia bezpečnosti a kontroly potravín a pokrmov,

-          prevencie nadváhy a obezity.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Úrad verejného zdravotníctva SR a poradne zdravia krajských RÚVZ v SR sa zapojili do projektu Od srdca k srdcu Tlačiť E-mail
Pondelok, 06. august 2018 06:55

Letak_Od_srdca_k_srdcuOdborníci z ôsmich krajských poradní zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v rámci projektu Od srdca k srdcu 2018, všetkým záujemcom, okrem poradenstva o zdravom životnom štýle a zmerania hodnoty krvného tlaku, zistia, či vám nehrozí riziko atriálnej fibrilácie a vysokého tlaku.


Atriálna fibrilácia – chvenie predsiení srdca - je najčastejšia porucha srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody.


Jedným z hlavných cieľov projektu Od srdca k srdcu 2018, do ktorého sa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zapojil prostredníctvom ôsmich krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 1. júla 2018, je zachytiť čo najviac osôb s rizikom atriálnej fibrilácie a včas tak predchádzať ochoreniam srdca a ciev.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Utorok, 26. jún 2018 11:54

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každý rok s cieľom posilniť celosvetovú činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločnosť bez drogovej závislosti. Tento deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť.
 

„Listen first“ / „Najskôr počúvaj“  - počúvať detí a mládež je prvým krokom, ktorý im pomôže rásť v zdravom a bezpečnom prostredí. Je to iniciatíva UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu) k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi zameraná na zvýšenie podpory prevencie užívania drog, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch a je teda účinnou investíciou do blahobytu deti a mládeže, ich rodiny a komunity. „Listen fisrt“ upozorňuje aj na to, akú dôležitosť majú vzťahy v súvislosti s rizikovým správaním. Vo vzťahu rodič a dieťa poukazuje na pozitívne rodičovstvo ako predpoklad pre zdravý a bezpečný rozvoj dieťaťa. Ďalším príkladom je vzťah zdravotníckeho pracovníka a pacienta.  Zdravotnícki pracovníci môžu mať pozitívny a rozhodujúci vplyv na deti a mládež a ich rizikové správanie. Prvý krok k efektívnemu vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientmi je založený na počúvaní s citlivosťou a empatiou.

Čítať celý článok...
 
Radili sme už v apríli Tlačiť E-mail
Piatok, 18. máj 2018 13:08

physiotherapyTakmer 1 200 občanov sa prišlo v rámci Svetového dňa zdravia poradiť s odborníkmi z regionálnych úradov verejného zdravotníctva o tom ako môžu zmeniť svoje stravovanie a vybrať si vhodnú pohybovú aktivitu.


Okrem toho sa dozvedeli svoje hodnoty krvného tlaku, cholesterolu, či bazálneho metabolizmu. Niektorým sme odporučili navštevovať naše poradne zdravia pravidelne, prípadne vyhľadať svojho všeobecného lekára.


Odborníci z Poradní zdravia organizujú rôzne preventívne podujatia, besedy, prednášky v školách, v domovoch seniorov, ale i na pracoviskách počas celého roka. Poskytujú bezplatné poradenstvo o zdravom životnom štýle, správnej výžive ako aj o vhodnej pohybovej aktivite.

Čítať celý článok...
 
V piatich mestách proti obezite Tlačiť E-mail
Piatok, 18. máj 2018 10:16

weight_lossRegionálne úrady verejného zdravotníctva v Bratislave, v Košiciach, v Martine, v Nitre a v Banskej Bystrici sa tento rok zapoja do celoeurópskej kampane Európsky deň obezity. Pripadá na sobotu, 19. mája.


Hlavným zámerom kampane je zvýšiť povedomie a informovanosť širokej verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch i ďalších komplikáciách, ktoré obezitu sprevádzajú a ľuďom, ktorí ňou trpia, poskytnúť rady o správnej liečbe a nasmerovať ich k odborníkom. Obezita je vážne chronické ochorenie, ktoré je druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí.


Slovenská republika sa do kampane tento rok zapája po tretí raz pod názvom Slovenský deň obezity. Počas soboty 19. mája 2018, v čase od 10.00h do 14.00h môžu záujemcovia  okrem rozhovoru s odborníkmi absolvovať aj komplexné meranie hmotnosti, obsahu vody v tele, objemu svalovej hmoty, BMI, hladiny cholesterolu, cukru i krvného tlaku. Dozvedia sa, aké cvičenie je pre nich najvhodnejšie, môžu si pozrieť praktické ukážky rôznych cvičení pre optimalizáciu hmotnosti a po konzultácii s odborníkom si vytvoriť aj individuálny vhodný jedálny lístok.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 10