Aktuálne


ÚVZ SR: Poradne zdravia navštívilo vlani tisíce ľudí, mnohým sme zachytili a mnohým znížili rizikové faktory vzniku ochorení Tlačiť E-mail
Utorok, 04. december 2018 12:21

FotoSidlaRUVZĽudia so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl majú možnosť pravidelne a bezplatne navštevovať 37 Poradní zdravia, ktoré sú zriadené pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) po celom Slovensku (RÚVZ so sídlom v Bratislave má zriadené 2 poradne).

Pracujú v nich kvalifikovaní odborníci, ktorí návštevníkovi vykonajú základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov odporučia optimálne zmeny v spôsobe života, najmä v stravovaní a pohybovej aktivite. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva sú rovnako bezplatné. Základné poradne začali postupne vznikať od roku 1993.


„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie,
 poznávanie zdravotných rizík  a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhodaChoroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ vysvetlil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám 2018 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15. november 2018 16:09

eu_tyzden_boja_proti_drogamEurópsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.


Prevencia zneužívania drog je dôležitým prvým krokom pri informovaní konkrétnych jednotlivcov o nebezpečenstvách závislostí, technikách prevencie a o tom, kde hľadať pomoc pri zotavovaní. Prevencia začína výchovou, šírením informácií o nebezpečenstvách drog nielen pre samotného jedinca ale i pre komunitu.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Povieme deťom, čo je zdravé Tlačiť E-mail
Štvrtok, 11. október 2018 07:06

baby_3359745_1280Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa prostredníctvom všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva zapojil do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem. Skúsení lektori zábavnými aktivitami vo forme pracovných listov, ale i hravou formou na prednáškach a v diskusiách tretiakom až šiestakom základných škôl vysvetlia, ako by mal vyzerať vyvážený, zdravý jedálny lístok a životospráva.  


Hlavným zámerom a cieľom projektu je motivovať deti, aby si uvedomovali, aké dôležité sú správne stravovacie návyky a pohybová aktivita pre zdravie. Témou prednášok bude Pestrá strava a Zdravý tanier.

Správny výber potravín, frekvencia ich konzumácie, vzťah k pohybu a pohybovým aktivitám, sú dôležité faktory prevencie neinfekčných ochorení, ktoré trápia čoraz častejšie aj mladú populáciu. Projekt chce upozorniť, že práve v detstve sa formujú a utvárajú návyky, životné zvyklosti a postoje v oblasti životného štýlu v rodine, ale tiež v školskom prostredí, kde trávia deti nemalú časť dňa.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce Tlačiť E-mail
Piatok, 28. september 2018 07:24

Letak_Od_srdca_k_srdcuOsem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa zapojilo do projektu Od srdca k srdcu. Merania činnosti srdca uskutočnili počas výjazdov a pri návštevách klientov v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia.


Hlavným cieľom projektu Od srdca k srdcu je zachytiť prípady hypertenzie a prípadné riziko atriálnej fibrilácie – chvenia predsiení srdca. Je najčastejšou poruchou srdcového rytmu a tiež hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a  liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68 %.

„Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia 8 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, od júla do septembra 2018 v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Nitre, v Prešove, v Trnave, v Žiline a v Trenčíne vyšetrili celkovo 792 klientov, pričom u pätnástich osôb zistili atriálnu fibriláciu,“ informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Čítať celý článok...
 
Mesiac úcty k starším Tlačiť E-mail
Piatok, 21. september 2018 13:21

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. „Medzinárodný deň starších“ si pripomíname už 28. rok. Počas tohto dňa na všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva bude prebiehať „Deň otvorených dverí“, ktorý bude zameraný hlavne na „Pohybovú aktivitu seniorov ako prevenciu vzniku osteoporózy a pádov“. Zároveň počas Mesiaca úcty k starším pracovníci odborov podpory zdravia zrealizujú workshopy a besedy so seniormi na témy: Očkovanie = upevnenie dobrého zdravia a prevencia už existujúcich ochorení, Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Spomínané výchovno-vzdelávacie aktivity budú uskutočnené aj v súvislosti s plnením Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, v ktorom úrady verejného zdravotníctva majú za cieľ podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov.

 
ÚVZ SR: 21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby Tlačiť E-mail
Piatok, 14. september 2018 07:00

dependentNa odtabuizovanie problematiky  Alzheimerovej choroby sa zamerajú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas besied a prednášok v druhej polovici septembra. Žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom priblížia aj spôsoby a možnosti aktívneho životného štýlu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s demenciou.


Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. September za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.


Alzheimerova choroba je pomaly vyvíjajúce sa degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým jeho časti dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Človeka zbavuje schopnosti pamätať si, myslieť a poznať blízkych. Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Nedostatok vedomostí o  ochorení môže spôsobiť sociálnu stigmu,  následné oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého, či neskorú diagnostiku.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 10