Aktuálne


Európsky týždeň verejného zdravia Tlačiť E-mail
Utorok, 14. máj 2019 12:09

logoEPHV dňoch 13. – 17. mája 2019 sa v krajinách Európy uskutoční historicky prvý „Európsky týždeň verejného zdravia", ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe verejného zdravotníctva pre udržiavanie a kontinuálne zlepšovanie zdravotného stavu v populácii. Prehľad zapojených krajín a pripravovaných aktivít je možné prezrieť si pod nasledovným linkom: https://eupha.org/EUPHW_Search_for_an_event

Každý deň v týždni je venovaný inej verejno-zdravotníckej problematike:

Pondelok 13.5. – Stať sa a zotrvať fyzicky aktívny

Utorok 14.5. – Zdravé prostredie

Streda 15.5. – Staraj sa o starostlivosť

Štvrtok 16.5. – Udržateľné a zdraviu prospešné diéty

Piatok 17..5. – Mentálne zdravie mladistvých

 
Európsky – Slovenský deň obezity Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. máj 2019 08:15

Eobesitylogo2019Slovenský deň obezity sa na Slovensku realizuje na základe Európskej kampane- aktivity organizácie EUSA (Európska Asociácia pre štúdium obezity), pričom jej začiatok sa datuje na máj roku 2010. Hlavným cieľom tejto akcie je zvýšiť povedomie a pochopenie potreby realizácie aktivít a činností, ktoré budú smerovať k podpore prevencie a zvýšenej starostlivosti aj o občanov, ktorí trpia nadváhou a obezitou, so zámerom pomôcť im zlepšiť ich spôsob života, upraviť svoju hmotnosť a tým zlepšiť kvalitu a zdravie svojho života.

Čítať celý článok...
 
Vyzvi srdce k pohybu Tlačiť E-mail
Streda, 10. apríl 2019 11:37

vyzvi_srdce_k_pohybuKaždý nepárny rok od roku 2005 sa organizuje na Slovensku v rámci programu CINDI kampaň Vyzvi srdce k pohybu. Kampaň sa realizuje na základe výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Celoslovenským garantom kampane je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
 

Tento rok sa koná 8. ročník tejto celonárodnej kampane, ktorá má za cieľ motivovať formou súťaže čo najviac dospelých ľudí k pravidelnému pohybu. Prebieha vo všetkých regiónoch Slovenska v termíne od 25.03.2019 do 16.06.2019 a zapojiť sa do kampane môže každý dospelý človek nad 18 rokov.

Čítať celý článok...
 
Týždeň mozgu 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. marec 2019 10:48

tyzden_mozgu_2019Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week" už od roku 1996.

Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Prioritou je priblížiť i možnosti, ako možno zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Pre širokú verejnosť je Týždeň mozgu dôležitý, aby si uvedomovala neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení. Preto sa úrady verejného zdravotníctva už 12. krát stali nositeľmi myšlienky Týždňa mozgu.

Od 11. - 17. marca 2019 budú pracovníci odborov podpory zdravia/výchovy k zdraviu bezplatne pre širokú verejnosť realizovať rôzne edukačné aktivity: Dni otvorených dverí, prednášky, vedomostné kvízy, kognitívne testy, koncentračné cvičenia a besedy spojené s pohybovo-tanečnými aktivitami. Prispejú tak k zvýšeniu zdravotného povedomia o tejto dôležitej téme nielen u detí, dospelej populácie, ale i u seniorov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň proti rakovine Tlačiť E-mail
Piatok, 25. január 2019 11:28

smoking-1026556_1280Dňa 4. februára si každoročne pripomíname „Svetový deň proti rakovine", ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine. Úrady verejného zdravotníctva budú prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov informovať verejnosť o dodržiavaní zásad „Európskeho kódexu proti rakovine", počas februára zorganizujú besedy a workshopy (za prítomnosti odborných lekárov) na témy: Prevencia onkologických ochorení, Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Onkologické ochorenia
Podľa štatistických údajov NCZI stúpa podiel prípadov novo diagnostikovaného zhubného nádoru kolorekta u mužov i žien, podobne ako zhubného nádoru prsníka u žien a prostaty u mužov. Stúpajú aj novo diagnostikované prípady melanómov a nemelanómových nádorov kože. U mužov sa úmrtia na zhubný nádor pľúc zaraďujú na 2. až 3. miesto a úmrtia na zhubný nádor kolorekta a prostaty na 6. až 8. miesto spomedzi najčastejších príčin zo všetkých úmrtí. U žien sa úmrtie na zhubný nádor prsníka v posledných rokoch zaraďuje na 3. miesto, na 9. až 10. miesto sa zaraďuje úmrtie na zhubný nádor kolorekta.

Čítať celý článok...
 
Prevencia ako výsledok spolupráce Tlačiť E-mail
Streda, 16. január 2019 13:40

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizovali v súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2018 vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania a študentov obchodných a hotelových akadémií. Cieľom tejto aktivity bolo informovať podnikateľov a pracovníkov v obchode a službách, že prostredníctvom dodržiavania zákonov a presadzovania zásad zdravého životného štýlu, ktoré sa týkajú ich profesionálnej práce, majú možnosť pozitívne ovplyvniť svojich zákazníkov a pomôcť im pri formovaní životného štýlu v prospech ich zdravia. Poslucháči mali možnosť získať informácie týkajúce sa zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky, zlepšenia bezpečnosti potravín a pokrmov, prevencie nadváhy a obezity.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 10