Aktuálne


Deti a karanténa v čase pandémie Covid-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 27. apríl 2020 09:36

Karanténa v súčasnej dobe je jedným z účinných spôsobov ako ochrániť seba aj ostatných od ochorenia, ktoré zasiahlo celý svet a dotýka sa každého - pandémia  COVID-19. Je to zároveň čas, ktorý môžeme využiť na niečo čo  nás obohatí, prinesie nám úžitok alebo to môže byť čas, ktorý len premárnime a bude to pre nás obdobie, na ktoré budeme spomínať ako na stratené obdobie nášho života. Ide o to , aby sme využili čas spôsobom, ktorý nebudeme vnímať ako stratený, ale užitočne využitý, a prinesie možno iný rozmer, na aký sme boli doteraz zvyknutí. Môžeme využiť tento čas pre seba ale aj pre druhých, s ktorými sme v jednej domácnosti. Akou formou ju využijeme záleží len na nás. Možno je to zároveň príležitosť venovať sa viac rodine a prehĺbiť a utužiť naše rodinné vzťahy. Môžeme využívať moderné technológie, internet, telefón a tak sa môžeme spojiť s našimi blízkymi, priateľmi, s tými na ktorých nám záleží. Snáď mi dospelí sa s touto situáciou lepšie vyrovnávame, ale ťažšie to vnímajú deti a teenageri. Ako môžu využiť tento čas zmysluplne a užitočne?


Jednou z možností je Denník duševnej pohody, ktorej autorom je Červený kríž. Ide o vhodný spôsob na podporu duševného zdravia detí a  teenagerov, ktoré možno ťažšie zvládajú súčasnú situáciu, keď nemôžu tráviť čas v spoločnosti svojich kamarátov, tak ako boli zvyknutí. Tento 14 dňový denník ponúka na každý deň aktivitu, a teda možnosť užitočne a zmysluplne  využiť dni počas karantény a zapisovať si svoje pocity s prežitého dňa, z toho čo sa im v ten deň podarilo,  nepodarilo, ako hodnotia to čo v ten ktorý deň urobili... .  Je to výborná forma psychohygieny pre deti, v tejto neľahkej dobe, ktorá ohrozuje nielen telesné zdravie ale aj zdravie duševné.

Preto Vás pozývame na prehliadnutie uvedených stránok a najmä ich aktívne využitie a prajeme pevné zdravie.

Čítať celý článok...
 
Dodržiavanie zásad správnej výživy počas obdobia pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 27. apríl 2020 09:31

Dodržiavanie zásad správnej výživy a hydratácie je základ pre zdravšiu populáciu a silnejší imunitný systém. Ľudia, ktorí sa zdravo stravujú majú nižšie riziko vzniku chronických ochorení, ako aj infekčných chorôb ku ktorým patrí aj ochorenie Covid-19. Svetová zdravotnícka organizácia publikovala odporúčania pre zdravšie stravovanie počas obdobia pandémie COVID-19, kedy je obmedzený pohyb množstva osôb. Cieľom je podpora imunitného systému aj celkového zdravia.

V tomto čase môže byť prístup k čerstvým potravinám obmedzený, tým pádom môže byť konzumácia zdravej a pestrej stravy ohrozená. To môže viesť ku konzumácii jedál s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli. Avšak aj s obmedzenými potravinami je možné dodržať model správneho stravovania a podporiť tak funkciu imunitného systému.
 

Základom pre výživu je už samotný nákup potravín. V dnešnom období je potrebné naplánovať si položky nákupu dopredu. Pomôcť by nám mohol prehľad niektorých potravín s vysokou výživnou hodnotou, cenovou dostupnosťou a dlhšou trvanlivosťou, čo je v tomto čase veľmi dôležité.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 4. 3. 2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 02. marec 2020 08:04

World_Obesity_Day_LogoSvetový deň obezity (WOD) bude v tomto roku mimoriadne v stredu

4. marca 2020   a nesie  motto:  „ Riešme spoločne obezitu v Európe.“


Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Hlavným zámerom kampane je zvýšenie povedomia a informovanosti verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch a  komplikáciách, ktoré toto ochorenie sprevádzajú a zameria sa predovšetkým na hľadanie riešení a poskytnutie terapie ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a chcú. Vysoký počet ľudí s nadváhou a obezitou sa dotýka aj našej krajiny, Slovenská republika je do tejto aktivity zapojená.


Ako bude u nás vyzerať Svetový a národný deň obezity ?


V týždni od 27. 2. 2020 – 18. 3. 2020 sú pre verejnosť pripravené osvetové, preventívne a vzdelávacie akcie a projekty v spolupráci s verejnými lekárňami, lekármi, odborníkmi z Poradní zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva a lektormi STOB-u.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň boja proti rakovine -  4.2.2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 03. február 2020 12:16

Svetový deň boja proti rakovine (4.2.)  je deň, počas ktorého sa zvlášť upriamuje pozornosť na možnosti  ako predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Organizátorom tohto dňa je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu.


V rámci prevencie onkologických ochorení zahája Úrady verejného zdravotníctva v mesiaci február, v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine, a v priebehu roka 2020, rôzne besedy a prednášky so zameraním sa na najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia:

1.       Prevencia rakoviny prsníka

2.       Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Piatok, 15. november 2019 09:18

Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po nelegálnych drogách najmä u mladých.

Mladí ľudia sú dynamickí a plní energie. Majú však tendenciu skúmať a experimentovať s vysokorizikovým správaním, čo vedie k zvýšenému riziku násilia i zranení. Dôvody, prečo mladí ľudia používajú alebo experimentujú s psychoaktívnymi látkami sa líšia. Dospievajúci čelia zložitej a emocionálne nabitej úlohe formovania osobnej identity. Rozmýšľajú o tom kto sú ako jednotlivci a zároveň ako členovia spoločnosti a aký to má zmysel. Existuje možnosť, že možno nemajú nikoho, s kým môžu hovoriť o svojich obavách. Sú veľmi náchylní na tlak rovesníkov a často ignorujú rady svojich rodičov. Medzi faktory spojené s návykovým správaním patria napr. tlak na akademické úspechy, tlak od rovesníkov a ich vplyv, násilné situácie a zneužívanie v detstve, slabý vzťah medzi mladými a dospelými či chýba pocit príslušnosti v škole. Medzi faktory patrí aj pohlavie a vek. Chlapci sú viac ovplyvnení ako dievčatá a čím vyšší je vek smerujúci k adolescencii, tým je vyššie riziko užívania návykových látok. Niektoré štúdie poukázali na to, že podpora dospelých, najmä rodičov a intenzita vzťahov medzi dospelými a mladými ľuďmi majú vplyv na ochranu v súvislosti s užívaním návykových látok.

Čítať celý článok...
 
16. október – Svetový deň potravín (Svetový deň výživy) Tlačiť E-mail
Utorok, 15. október 2019 07:25

SD_potravinV tento deň si pripomíname pre náš život nevyhnutnú POTRAVU.


Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
FAO každoročne oslavuje Svetový deň potravy s cieľom pripomenúť si jej založenie a predovšetkým spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vo vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Vývojom a výrazným pokrokom sa strava človeka, jej kvantitatívne, ako aj kvalitatívne možnosti, dostali na veľmi vysokú úroveň. Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita – jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 10