Aktuálne


HLS19: Seniori a digitálne zdravie Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 14:57

Aktívna prevencia ochorení je dôležitá v každom veku, a to aj u ľudí starších ako 65 rokov. Táto vysoko ohrozená skupina je však častejšie uzavretá od bežného sociálneho života. Z toho dôvodu je náročnejšie cielene poskytovať aktuálne informácie, ako aj všeobecne zvyšovať zdravotnú gramotnosť.


Možnosti čo najefektívnejšej komunikácie so seniormi boli zisťované v rámci medzinárodného projektu  „Európsky prieskum zdravotnej gramotnosti“ organizovaným Úradom verejného zdravotníctva SR.


Zo vzorky 485 seniorov validovanej podľa veku, pohlavia, regiónu a stupňa urbanizácie, väčšina opytovaných uvádzala, že už niekedy vyhľadávali informácie o zdraví alebo konkrétnych medicínskych témach.


Pri zisťovaní zdrojov, z ktorých naposledy vyhľadávané informácie o zdraví čerpali, 26% seniorov sa informovalo u lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka, 26% seniorov získalo informácie z tlačovín ako napríklad z novín, letákov alebo kníh, a 21% seniorov preferovalo informácie zo svojho okolia, od rodiny či priateľov. Ďalej seniori v menšej miere čerpali informácie z internetu či sociálnych sietí, a od alternatívnych liečiteľov.

Čítať celý článok...
 
Vývoj fajčenia v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Štvrtok, 17. december 2020 14:23

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. V dôsledku užívania tabaku na svete zomrie každý rok viac ako 8 miliónov ľudí. Tabakový dym prispieva k vzniku srdcových chorôb, rakovine a rôznym iným typom chorôb. Každoročne spôsobuje približne ďalších 1,2 milióna úmrtí druhotne u pasívnych fajčiarov.

Údaje týkajúce sa fajčenia zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8 % mužov a 50,2 % žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Ako sa stravujú Slováci Tlačiť E-mail
Pondelok, 30. november 2020 14:11

salatVýživa je rozhodujúcou súčasťou zdravého životného štýlu, súvisí so zdravím obyvateľov, silnejším imunitným systémom, nižším rizikom neprenosných chorôb a dlhovekosťou. Ľudia s primeranou výživou sú produktívnejší.

Výživa na Slovensku sa už viac rokov charakterizuje nadmerným energetickým príjmom a nevyváženosťou zastúpenia základných živín. Ide najmä o vysoký podiel konzumácie tukov a súčasný deficit ochranných faktorov, ako sú vitamíny, minerálne látky či stopové prvky.

Údaje týkajúce sa stravovacích návykov zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8%  mužov a 50,2% žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Na základe prieskumu boli zistené tieto najdôležitejšie výsledky:

Konzumácia mäsa a rýb: u respondentov stúpa konzumácia hovädzieho mäsa aj konzumácia hydiny (tabuľka 1). Každoročne stúpa takisto aj denná konzumácia údenín a naopak klesá konzumácia čerstvých rýb, pričom respondenti uprednostňujú skôr výrobky z nich ako konzumáciu čerstvých alebo mrazených rýb.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Streda, 18. november 2020 14:34

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na 3. novembrový týždeň. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu návykových látok. Okrem zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok značné sociálne straty jednotlivcom i celej spoločnosti.

Od začiatku roku 2020 bojujú európske krajiny s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) iniciovalo štúdiu, ktorej cieľom bolo preskúmať súčasnú situáciu.

Dáta naznačujú, že došlo k určitému zníženiu spotreby nelegálnych drog. Dôvodom je pravdepodobne kombinácia faktorov ako sú zhoršený prístup a príležitosti pre užívanie drog, zatvorenie zábavných podnikov a opatrenia prijaté v súvislosti s lockdownom v krajinách. Dôležitú úlohu zohrávajú aj finančné faktory vrátane straty príjmu a finančnej neistoty.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 9.9.2020 Tlačiť E-mail
Streda, 09. september 2020 10:00

Za Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je vyhlásený 9. september. Symbolicky si má svet v 9. deň 9. mesiaca v roku pripomínať, že počas 9 mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Tento medzinárodný deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s prenatálnou expozíciou alkoholu a na podporu tehotných žien.


Veľká časť žien v Európe konzumuje alkohol. Vzhľadom na to, že približne polovica všetkých tehotenstiev je neplánovaných, tak konzumácia počas tehotenstva predstavuje obavy z hľadiska verejného zdravotníctva. Medzinárodný výskum ukázal, že 6% (Švédsko) až 82% (Írsko) tehotných žien pokračuje v pití alkoholu, a to aj napriek skutočnosti, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu.


Konzumáciou alkoholu sa zvyšuje riziko potratu a nízkej pôrodnej hmotnosti a môžu byť ovplyvnené vývojové procesy plodu spôsobmi, ktoré vedú k poškodeniu mozgu a fyzickým abnormalitám.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. jún 2020 13:07

better_knowledge_for_better_care26. jún je od roku 1987 vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.


Témou medzinárodného dňa pre rok 2020 je „Better knowledge for better care“.


Zámerom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o závažnom probléme, ktorý nelegálne drogy predstavujú pre spoločnosť. Ide o odhodlanie posilniť činnosť a medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa vplyvu drog na zdravie, vládu a bezpečnosť.


Viac ako 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými  užívaním drog. Užívanie drog sa v období rokov 2000 - 2018 zvyšovalo v rozvojových krajinách oveľa rýchlejšie ako v rozvinutých krajinách. Najväčší podiel užívateľov bol medzi dospievajúcimi a mladými dospelými.  V súvislosti s vplyvom negatívnych účinkov drog sú mladí ľudia najviac rizikovou skupinou.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 10