Aktuálne


Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Piatok, 25. jún 2021 13:49

Aj v roku 2021 si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún.

Cieľom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o problematike nelegálnych drog. Témou tohtoročného medzinárodného dňa je Share Facts On Drugs, Save Lives. Úlohou je podporiť zdieľanie validných informácií o drogách.

Podľa informácií OSN uvedených v Správe o drogách (https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html) užívalo v roku 2018 drogy 269 miliónov ľudí a približne 35 miliónov ľudí trpelo poruchami spojenými s užívaním drog.

Nejde len o nelegálne drogy

Čítať celý článok...
 
Výsledky k výzve „Nakresli zdravie“ zorganizovanej k oslavám Svetového dňa zdravia 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 22. jún 2021 13:18

Deň 7. apríl je každoročne významnou oslavou zdravia, ktorá má pripomínať, že zdravie nie je samozrejmosť, a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Rok 2021 bol však vzhľadom na epidemiologickú situáciu odlišný, a preto Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku v rámci osláv Svetového dňa zdravia pre deti prvého stupňa základných škôl výzvu „Nakresli zdravie“.


Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať diskusiu medzi deťmi a ich učiteľmi na tému, čo je to zdravie. Úlohou detí bolo ďalej ľubovoľným spôsobom nakresliť, čo si pod pojmom zdravie predstavujú. Do výzvy sa zapojili základné školy z celého Slovenska, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva prijali veľké množstvo krásnych a podnetných kresieb. Avšak len osem kresieb môže byť publikovaných v správe o zdravotnej gramotnosti, preto sa ÚVZ SR snažil vybrať jednu kresbu z každého kraja vhodnú do publikácie. Víťazné kresby budú ocenené.


No ÚVZ SR ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa do výzvy zapojili, a želá im krásne a v zdraví prežité letné prázdniny.

Čítať celý článok...
 
Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami) Tlačiť E-mail
Streda, 07. apríl 2021 12:06

mala_kucharkaZdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení.

Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života.

Vek po 60. roku života sa vo všeobecnosti vyznačuje fyziologickými zmenami starnutia: poklesom bazálneho výdaja energie a znížením fyzickej aktivity. Následkom je zmenšenie svalovej hmoty, ale často aj zvýšenie rezervného tuku.

S pribúdajúcimi rokmi sa zhoršuje chrup, znižuje sa koncentrácia enzýmov, pohyb svalstva tráviaceho traktu a schopnosť vstrebávania živín, zhoršuje sa tolerancia glukózy a znižuje sa funkcia obličiek.


Vo vysokom veku sa výrazne zhoršuje funkcia zmyslových orgánov, najmä chuť, sluch a zrak, vyvíja sa fyzická slabosť a znižuje sa pohyblivosť, ktorá súvisí so zmenami na kĺboch dolných končatín a chrbtice.

Vo vyššom veku nastávajú okrem fyziologických zmien aj chronické chorobné zmeny orgánov, najmä gastrointestinálneho, respiračného, srdcovocievneho a vylučovacieho systému. Všetky tieto faktory majú vplyv na výber potravín, prípravu jedla a jeho konzumáciu.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje aktualizáciu Národného programu podpory zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 19. február 2021 14:45

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu  Úradu verejného zdravotníctva SR vypracoval Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia, ktorá bola predložená na rokovanie vlády SR  dňa 27.05.2020 na základe uznesenia vlády SR č. 634 z 10. decembra 2014.  Vláda SR schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia a prijala nové uznesenie vlády SR č. 311 z 27. mája 2020, v ktorom  je  jedným z rozhodnutí vypracovať aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v kontexte existujúcich programov a akčných plánov v rezorte zdravotníctva a Agendy 2030 na rokovanie vlády SR v termíne do 31.12.2021.

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.

Čítať celý článok...
 
Telefonická linka na odvykanie od fajčenia na Slovensku funguje už viac ako štyri roky Tlačiť E-mail
Utorok, 09. február 2021 16:09

Bola zriadená v máji 2016. Na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, sa môžu obrátiť, ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR rady a pomoc takmer 5300 volajúcim. V rámci rozhovoru ponúkali klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Každý záujemca dostal bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Linku pomoci od 20.5.2016 do 31.12.2020 kontaktovali viac muži (78 %) ako ženy (22%) viď. graf č. 1.

Priemerný vek volajúcich bol 36 rokov. Najmladší volajúci mal 12 rokov a najstarší fajčiar 83 rokov.

Celkový počet hovorov bol v 4 ročnom období 5274 z toho sme zaznamenali 2379 opodstatnených hovorov viď. graf č. 2 a 3.

Priemerný čas trvania rozhovoru bol 8,38 min., pričom najdlhšie priemerné trvanie hovoru sme zaznamenali práve v roku 2020 kedy hovor trval priemerne 18,25 min.

Záujem o špecializovanú poradňu na odvykanie od fajčenie malo z celkového počtu opodstatnených hovorov 2379 za obdobie trvanie linky 783 volajúcich. 

Čítať celý článok...
 
Európska komisia predstavila Akčný plán boja proti rakovine Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04. február 2021 19:39

Akčný plán EÚ boja proti rakovine

Európska komisia dňa 4.2.2021 predstavila Akčný plán boja proti rakovine, ktorý nadväzuje na európsky plán boja proti rakovine prijatý minulý rok. Výzva proti rakovine sa stala skutočne naliehavou a závažnou otázkou európskeho programu. Rakovina sa týka všetkých. V roku 2020 2,7 mil. ľuďom v EÚ bola diagnostikovaná rakovina a 1,3 mil. ľudí na následky rakoviny zomrelo, Rakovina je diagnóza, ktorá ovplyvňuje pacientov, ale vo veľkej miere sa dotýka aj ich rodín. Akčný plán boja proti rakovine je zameraný na štyri kľúčové aktivity: prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku,  liečbu a kvalitu života pacientov s rakovinou.

V rámci prevencie je podľa Európskej komisie potrebné riešiť problematiku hlavných rizikových faktorov, najmä však tabakové výrobky. Zároveň chce plán riešiť aj škodlivú konzumáciu alkoholu, znečistenie životného prostredia a problematiku nebezpečných látok a radiácie. Víziou do budúcnosti je najmä eliminovať užívanie tabaku a znižovať nerovnosť v zdraví, ktorú tabak spôsobuje. Dôležitým sa tak v nasledujúcom období stane zamerať spoločné koordinované úsilie o kontrolu tabaku v Európe.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 9