Aktuálne


Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 9.9.2020 Tlačiť E-mail
Streda, 09. september 2020 10:00

Za Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je vyhlásený 9. september. Symbolicky si má svet v 9. deň 9. mesiaca v roku pripomínať, že počas 9 mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Tento medzinárodný deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s prenatálnou expozíciou alkoholu a na podporu tehotných žien.


Veľká časť žien v Európe konzumuje alkohol. Vzhľadom na to, že približne polovica všetkých tehotenstiev je neplánovaných, tak konzumácia počas tehotenstva predstavuje obavy z hľadiska verejného zdravotníctva. Medzinárodný výskum ukázal, že 6% (Švédsko) až 82% (Írsko) tehotných žien pokračuje v pití alkoholu, a to aj napriek skutočnosti, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu.


Konzumáciou alkoholu sa zvyšuje riziko potratu a nízkej pôrodnej hmotnosti a môžu byť ovplyvnené vývojové procesy plodu spôsobmi, ktoré vedú k poškodeniu mozgu a fyzickým abnormalitám.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. jún 2020 13:07

better_knowledge_for_better_care26. jún je od roku 1987 vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.


Témou medzinárodného dňa pre rok 2020 je „Better knowledge for better care“.


Zámerom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o závažnom probléme, ktorý nelegálne drogy predstavujú pre spoločnosť. Ide o odhodlanie posilniť činnosť a medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa vplyvu drog na zdravie, vládu a bezpečnosť.


Viac ako 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými  užívaním drog. Užívanie drog sa v období rokov 2000 - 2018 zvyšovalo v rozvojových krajinách oveľa rýchlejšie ako v rozvinutých krajinách. Najväčší podiel užívateľov bol medzi dospievajúcimi a mladými dospelými.  V súvislosti s vplyvom negatívnych účinkov drog sú mladí ľudia najviac rizikovou skupinou.

Čítať celý článok...
 
Deti a karanténa v čase pandémie Covid-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 27. apríl 2020 09:36

Karanténa v súčasnej dobe je jedným z účinných spôsobov ako ochrániť seba aj ostatných od ochorenia, ktoré zasiahlo celý svet a dotýka sa každého - pandémia  COVID-19. Je to zároveň čas, ktorý môžeme využiť na niečo čo  nás obohatí, prinesie nám úžitok alebo to môže byť čas, ktorý len premárnime a bude to pre nás obdobie, na ktoré budeme spomínať ako na stratené obdobie nášho života. Ide o to , aby sme využili čas spôsobom, ktorý nebudeme vnímať ako stratený, ale užitočne využitý, a prinesie možno iný rozmer, na aký sme boli doteraz zvyknutí. Môžeme využiť tento čas pre seba ale aj pre druhých, s ktorými sme v jednej domácnosti. Akou formou ju využijeme záleží len na nás. Možno je to zároveň príležitosť venovať sa viac rodine a prehĺbiť a utužiť naše rodinné vzťahy. Môžeme využívať moderné technológie, internet, telefón a tak sa môžeme spojiť s našimi blízkymi, priateľmi, s tými na ktorých nám záleží. Snáď mi dospelí sa s touto situáciou lepšie vyrovnávame, ale ťažšie to vnímajú deti a teenageri. Ako môžu využiť tento čas zmysluplne a užitočne?


Jednou z možností je Denník duševnej pohody, ktorej autorom je Červený kríž. Ide o vhodný spôsob na podporu duševného zdravia detí a  teenagerov, ktoré možno ťažšie zvládajú súčasnú situáciu, keď nemôžu tráviť čas v spoločnosti svojich kamarátov, tak ako boli zvyknutí. Tento 14 dňový denník ponúka na každý deň aktivitu, a teda možnosť užitočne a zmysluplne  využiť dni počas karantény a zapisovať si svoje pocity s prežitého dňa, z toho čo sa im v ten deň podarilo,  nepodarilo, ako hodnotia to čo v ten ktorý deň urobili... .  Je to výborná forma psychohygieny pre deti, v tejto neľahkej dobe, ktorá ohrozuje nielen telesné zdravie ale aj zdravie duševné.

Preto Vás pozývame na prehliadnutie uvedených stránok a najmä ich aktívne využitie a prajeme pevné zdravie.

Čítať celý článok...
 
Dodržiavanie zásad správnej výživy počas obdobia pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 27. apríl 2020 09:31

Dodržiavanie zásad správnej výživy a hydratácie je základ pre zdravšiu populáciu a silnejší imunitný systém. Ľudia, ktorí sa zdravo stravujú majú nižšie riziko vzniku chronických ochorení, ako aj infekčných chorôb ku ktorým patrí aj ochorenie Covid-19. Svetová zdravotnícka organizácia publikovala odporúčania pre zdravšie stravovanie počas obdobia pandémie COVID-19, kedy je obmedzený pohyb množstva osôb. Cieľom je podpora imunitného systému aj celkového zdravia.

V tomto čase môže byť prístup k čerstvým potravinám obmedzený, tým pádom môže byť konzumácia zdravej a pestrej stravy ohrozená. To môže viesť ku konzumácii jedál s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli. Avšak aj s obmedzenými potravinami je možné dodržať model správneho stravovania a podporiť tak funkciu imunitného systému.
 

Základom pre výživu je už samotný nákup potravín. V dnešnom období je potrebné naplánovať si položky nákupu dopredu. Pomôcť by nám mohol prehľad niektorých potravín s vysokou výživnou hodnotou, cenovou dostupnosťou a dlhšou trvanlivosťou, čo je v tomto čase veľmi dôležité.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 4. 3. 2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 02. marec 2020 08:04

World_Obesity_Day_LogoSvetový deň obezity (WOD) bude v tomto roku mimoriadne v stredu

4. marca 2020   a nesie  motto:  „ Riešme spoločne obezitu v Európe.“


Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Hlavným zámerom kampane je zvýšenie povedomia a informovanosti verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch a  komplikáciách, ktoré toto ochorenie sprevádzajú a zameria sa predovšetkým na hľadanie riešení a poskytnutie terapie ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a chcú. Vysoký počet ľudí s nadváhou a obezitou sa dotýka aj našej krajiny, Slovenská republika je do tejto aktivity zapojená.


Ako bude u nás vyzerať Svetový a národný deň obezity ?


V týždni od 27. 2. 2020 – 18. 3. 2020 sú pre verejnosť pripravené osvetové, preventívne a vzdelávacie akcie a projekty v spolupráci s verejnými lekárňami, lekármi, odborníkmi z Poradní zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva a lektormi STOB-u.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň boja proti rakovine -  4.2.2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 03. február 2020 12:16

Svetový deň boja proti rakovine (4.2.)  je deň, počas ktorého sa zvlášť upriamuje pozornosť na možnosti  ako predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Organizátorom tohto dňa je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu.


V rámci prevencie onkologických ochorení zahája Úrady verejného zdravotníctva v mesiaci február, v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine, a v priebehu roka 2020, rôzne besedy a prednášky so zameraním sa na najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia:

1.       Prevencia rakoviny prsníka

2.       Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7