Aktuálne


Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom Tlačiť E-mail
Piatok, 02. december 2022 13:34

sedavy_zivotny_stylSedíte v aute, v autobuse alebo vo vlaku na ceste do práce? Sedíte osem hodín za stolom pri práci? Sedíte počas prestávky na obed? Sedíte pri ceste domov z práce? A po dlhom pracovnom dni oddychujete usadený na gauči? V tom prípade vediete sedavý životný štýl.

Nedostatok aktivity je však významným rizikovým faktorom vážnych chronických ochorení. Sedavý životný štýl zvyšuje riziko predčasného úmrtia.


Čo je to neaktívny - sedavý - životný štýl?

  • Sedavý alebo neaktívny životný štýl znamenajú to isté. Vo všeobecnosti sa zvykne opisovať ako životný štýl s množstvom sedenia či ležania a zriedkavým alebo žiadnym cvičením.

  • Na sedavom spôsobe života sa podieľajú všetky aktivity, ktoré počas dňa vykonávame v sede alebo pri ležaní - napríklad sedenie v kancelárii, v škole, doma, šoférovanie, jedenie, sledovanie televízie, hranie videohier, používanie počítača, čítanie.

  • Keď sa tieto aktivity počas dňa nahromadia natoľko, že pri nich presedíme alebo preležíme dokopy viac ako 6 hodín, obvykle sa to označuje za sedavý spôsob života.

  • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 60 – 85 % ľudí na svete vedie sedavý spôsob života, v dôsledku čoho ide o veľmi vážny problém verejného zdravia.

  • Starší dospelí sú najsedavejšou vekovou skupinou s priemerným časom sedenia 8,5 – 9,6 hodín denne, čo predstavuje 65 % až 80 % ich času bdenia.

  • Sedavý životný štýl môže prispieť k zhoršeniu kvality zdravia, rozvoju chronických ochorení, ako aj príčinám smrti, ktorým je možné predísť. A čím viac sedíme, tým väčšie sú naše zdravotné riziká.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám 2022: Alkohol ako zdravotný a spoločenský problém Tlačiť E-mail
Streda, 16. november 2022 13:32

Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebieha od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.


V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. Akčný plán vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Cieľom nového akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na konferenciu: Aktuálne výzvy v podpore a ochrane zdravia Tlačiť E-mail
Utorok, 18. október 2022 11:51

Pozvánka na konferenciu: Aktuálne výzvy v podpore a ochrane zdravia (pdf)

 
Prieskum o Zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Utorok, 14. jún 2022 10:29

V roku 2022 sa pripravuje opätovný zber údajov pre prieskum Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Cieľom prieskumu je zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa občanov. Zber údajov bude prebiehať v mesiacoch júl, august a september za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Dotazník je určený pre 3 vekové kategórie – od 15-24 rokov, od 25 – 64 rokov a nad 65 rokov. Prieskum je anonymný a pozostáva z 90 otázok so zameraním na stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, používanie legálnych a nelegálnych drog, mentálne a fyzické zdravie a na starostlivosť o zdravie a prevenciu.
 

V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov.  Celý súbor tvorilo 5 578 mužov(49,8 %) a 5 618 žien (50,2 %). Z celého súboru respondentov bolo 5 619 respondentov (50,2 %) z mesta a 5 574 z vidieka (49,8 %). Prevládali respondenti ženatí alebo vydaté, alebo žijúci ako druh a družka (44,1 %). Slobodných bolo v celom súbore 39,2 %, rozvedených 5 % a vdovcov a vdov bolo 10,9 %. V celom súbore bolo 58,7 % respondentov, ktorí majú deti, zvyšných 41,3 % deti nemá.

Čítať celý článok...
 
Tabak a životné prostredie: Urobme všetko pre to, aby naše moria a oceány – spolu so všetkými ich obyvateľmi – boli chránené pre budúce generácie Tlačiť E-mail
Streda, 09. február 2022 10:17

Zdravotné vplyvy tabaku sú všeobecne známe. Menej známy je negatívny vplyv užívania tabaku na životné prostredie.  Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie pôdy a vody a uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy.

Ohorky predstavujú globálny problém

Každý rok tabakový priemysel vyrobí šesť biliónov cigariet, ktoré celosvetovo skonzumuje jedna miliarda fajčiarov. Tieto cigarety obsahujú filtre zložené hlavne z mikroplastov známych ako vlákna z acetátu celulózy. Pri nesprávnej likvidácii dochádza k rozkladu ohorkov cigariet vplyvom takých faktorov, ako je slnečné žiarenie a vlhkosť, pričom dochádza k uvoľňovaniu mikroplastov, ťažkých kovov a mnohých ďalších chemikálií, čo má vplyv na zdravie a služby ekosystémov.

Cigaretové ohorky sú celosvetovo najviac vyhadzovaným odpadom, čo predstavuje približne 766,6 milióna kilogramov toxického odpadu ročne. Sú tiež najbežnejším plastovým odpadom na plážach, v dôsledku čoho sú morské ekosystémy náchylnejšie na úniky mikroplastov. 

Pri požití spôsobujú nebezpečné chemikálie v mikroplastoch dlhodobú úmrtnosť morského života vrátane vtákov, rýb, cicavcov, rastlín a plazov. Tieto mikroplasty vstupujú do potravinového reťazca a sú spojené so závažnými dopadmi na ľudské zdravie, ktoré môžu zahŕňať zmeny v genetike, vývoji mozgu, rýchlosti dýchania a ďalšie.

Tabak je hrozbou aj pre oceány

Čítať celý článok...
 
Štúdia EÚ o prostredí bez tabakového dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky Tlačiť E-mail
Piatok, 17. december 2021 14:32

Dňa 10.12.2021 zverejnila Európska komisia správu, ktorej obsahom je štúdia o prostredí bez dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky.

Táto správa podrobne analyzuje výsledky externej štúdie realizovanej na podnet Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE). Analýza bude slúžiť ako podklad na prehodnotenie ustanovení o reklame v smernici týkajúcej sa reklamy na tabak č. 2003/33/ES a v smernici o tabakových výrobkoch č. 2014/40/EÚ. Súčasne bude slúžiť aj ako podklad pre rozšírenie rozsahu pôsobnosti odporúčania Rady o prostredí bez dymu (2009/C 296/02).

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 10