Ortuť a jej riziká


Sú úsporné žiarivky s obsahom ortuti zdraviu škodlivé? Tlačiť E-mail

Nízka efektívnosť a vysoká energetická náročnosť v porovnaní s úspornými žiarivkami prinútila Európsky parlament a Radu pripraviť legislatívu, ktorá postupne od 1. septembra 2009 obmedzuje predaj klasických žiaroviek s volfrámovým vláknom.

Nemecký spolkový úrad pre životné prostredie (UBA) vydal v decembri 2010 tlačovú správu, v ktorej na základe vykonaných meraní upozorňuje na zdravotné riziká súvisiace s obsahom ortuti v úsporných žiarivkách. Zástupcovia médií a občania sa nás v tejto súvislosti spýtali:

 

Je používanie úsporných žiariviek zo zdravotného hľadiska bezpečné?

 

Energeticky úsporné žiarivky obsahujú len malé množstvá ortuti (cca. 2 – 5 mg), riziko poškodenia zdravia pri ich používaní by preto, napr. v porovnaní s ortuťovými teplomermi (s cca. 500 – 3000 mg kovovej ortuti), malo byť omnoho nižšie.

Faktom však zostáva, že ortuť z úspornej žiarivky môže pri jej poškodení či rozbití krátkodobo spôsobiť významnú kontamináciu vnútorného ovzdušia v miestnosti. Miera znečistenia však závisí od mnohých faktorov, akými môže byť napríklad spôsob vetrania miestnosti, typ použitého svietidla a žiarivky ako aj skutočnosť, či došlo k poškodeniu žiarivky svietiacej alebo zhasnutej.

Čítať celý článok...
 
Ortuťové teplomery a ich zdravotné riziká Tlačiť E-mail

Od 3. apríla 2009 je v krajinách Európskej únie zakázaný predaj ortuťových teplomerov. Obyvatelia sa nás preto často pýtajú:
 

Ako môže ortuť poškodiť naše zdravie?

Ortuť používaná ako pracovné médium teplomerov, či iných meracích prístrojov, je vysoko jedovatý a toxický kov. Ide o neurotoxín, ktorého kumulácia sa v tele človeka prejavuje narušením vegetatívnej a centrálnej nervovej sústavy.

Prítomnosť zvýšených hladín ortuti v tele býva často spojená napr. s bolesťami hlavy, nespavosťou, zhoršením vyjadrovacích schopností, stratou zraku alebo sluchu, anorexiou, depresiami, zhoršovaním pamäti, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a pod. Výsledkom chronickej expozície ortuti býva tiež poškodenie enzymatických systémov, oslabenie imunity, bolesti ďasien či vypadávanie vlasov. V prípade požitia väčšieho množstva ortuti nastávajú kŕče, hnačky a bolesti brucha, poškodzujú sa obličky a pečeň.

Zvýšené hladiny ortuti v tele matky môžu byť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a spôsobiť závažné mentálne poškodenie novorodenca.


Aké zdravotné riziko nám hrozí pri rozbití teplomera?

Po rozbití ortuťového teplomera hrozí predovšetkým riziko vdýchnutia väčšieho množstva toxických pár uvoľňovaných z rozliatej ortuti, ktoré poškodzujú respiračný systém, sliznicu a spôsobujú akútne zápaly pľúc a dýchacích ciest. Akútna expozícia vysokým dávkam môže spôsobiť úplné zlyhanie telesných orgánov až smrť. 

Čítať celý článok...