Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3186
Počet zobrazení obsahu : 17969638
Tlačové správy
Stanovisko ÚVZ SR k opravenému uzneseniu Ústavného súdu SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. Júl 2021 12:27

Z opravy uznesenia Ústavného súdu vyplýva, že v paragrafe 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231 bola namietaná iba časť o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla.
Z opraveného uznesenia ÚS SR tiež vyplýva, že nebola namietaná časť o podmienkach nastavených pre „pendlerov“ do 1. septembra a osoby od 12 do 18 rokov do 9. augusta.
Stanovisko Ústavného súdu SR rešpektujeme.

Zverejnením uznesenia ÚS SR v zbierke zákonov tak zmeny v praxi pocítia iba „prvoočkované osoby“, ktorým prechodné obdobie končí 2. augusta. Znamená to, že po zverejnení uznesenia ÚS SR v zbierke zákonov pôjdu tieto osoby po vstupe na Slovensko do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň podstúpia PCR test. V prípade, že je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.
Do momentu zverejnenia uznesenia Ústavného súdu SR v zbierke zákonov stále platí súčasný režim na hraniciach.

 
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. Júl 2021 13:43

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Hovorovo sa zvykne označovať slovom „žltačka“. 

Podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň - VHA, VHB, VHC, HDV, VHE.

Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa sústredí najmä na hepatitídu typu B a hepatitídu C, ktoré bez liečby prechádzajú do chronickej hepatitíd, spôsobujú vážne zdravotné problémy, cirhózu či karcinóm (rakovinu) pečene. V súvislosti s hepatitídou na svete zomrie jeden človek každých 30 sekúnd.

Čítať celý článok...
 
Laboratóriá potvrdili ďalších 72 nových prípadov delta variantu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. Júl 2021 14:22

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním potvrdili ďalších 72 nových výskytov delta variantu SARS-CoV-2. Väčšinu prípadov, teda 63 %, tvoril import zo zahraničia (krajiny EÚ aj mimo nej, vrátane obľúbených turistických destinácií).


Ďalej išlo o úzke kontakty týchto osôb a vyskytli sa aj prípady bez cestovateľskej anamnézy (neboli v zahraničí ani neboli v kontakte s osobami, ktoré prišli zo zahraničia).

Delta variant sa potvrdil prevažne u neočkovaných ľudí.


Celkovo sme na Slovensku od júna 2021 (prvého potvrdeného delta variantu) laboratórne potvrdili 107 prípadov. Hoci v súčasnosti na Slovensku ešte mierne prevažuje alfa variant, môžeme očakávať ďalší rast podielu delta variantu.

Vzhľadom na rýchlosť šírenia delta variantu môže na význame naberať komunitné šírenie.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. Júl 2021 12:39

Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) odoberajú spolu s pracovníkmi čističiek odpadových vôd (ČOV) za presne stanovených podmienok približne 10 vzoriek týždenne zo všetkých krajov (v začiatkoch to bolo menej). Analýzu vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 vykonáva Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR, kam RÚVZ vzorky transportujú.


Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek epidemiológovia z RÚVZ dôsledne vytypovali sieť odberových miest (veľké krajské ČOV). Takto nastavený monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
Delta variant ochorenia COVID-19 môže mať príznaky ako bežná nádcha Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. Júl 2021 10:48

Infekčnejší delta variant  ochorenia Covid-19 (ďalej len „delta variant“) sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi.  Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia.


Infekčnejší delta variant sa postupne rozširuje vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Sekvenovaním vzoriek bolo už aj u nás potvrdených niekoľko desiatok prípadov delta variantu (35 prípadov k 12.7.2021). Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali protiepidemické opatrenia. Rizikom tohto variantu je jeho výrazne vyššia infekčnosť. Čiastočne sa môžu líšiť aj príznaky.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021 (+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 12. Júl 2021 14:03

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1148 pozitívnych vzoriek.

Alfa variant bol laboratórne potvrdený v 1120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. 
Beta variant identifikovali laboratóriá v 4 prípadoch.
Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade.
Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek.
V 9 prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v 3 pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v 4 o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 59