Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3606
Počet zobrazení obsahu : 20871107
Tlačové správy
Vláda odobrila posilnenie hygienických kritérií na vodu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. september 2022 10:24

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 28. septembra predložili na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Novelu zákona ešte musí schváliť parlament.


Právna úprava prináša nové zmeny najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou: vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov. Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa novelou zákona pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. september 2022 08:22

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, paliny, tráv a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už len v závere týždňa ojedinele dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Celkové denné koncentrácie peľu dosahovali väčšinou nízke, miestami stredné denné hladiny. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny ešte dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Čítať celý článok...
 
Výsledky hygienických kontrol “zmrzlinární” počas leta 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 27. september 2022 14:31

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonali počas letnej sezóny 2022 celkovo 1732 kontrol v 957 prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Nedostatky našli v 244 prevádzkach, čo predstavuje 25,5 % skontrolovaných prevádzok. Ide o mierne zlepšenie oproti minulému roku, kedy bol tento pomer 26,6 %.

Kontroly v “zmrzlinárňach” sa zamerali na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označenie.


Najlepšia situácia bola v okresoch Michalovce a Sobrance, kde už druhý rok po sebe RÚVZ nezistil v prevádzkach žiadne nedostatky. Rovnako bez nedostatkov boli aj prevádzky v okresoch Bytča a Žilina.

Najmenej prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Žilinskom kraji (16 prevádzok, čo predstavuje 10,5 %) a v Bratislavskom kraji (10 prevádzok, čo predstavuje 12 %).

Naopak, nedostatky vo všetkých 13 kontrolovaných prevádzkach zistil RÚVZ Zvolen (okresy Zvolen a Krupina). Porovnaním krajov sa najviac prevádzok so zistenými nedostatkami nachádzalo v Banskobystrickom kraji (48 prevádzok, čo predstavuje 46 %), v Nitrianskom kraji (46 prevádzok, teda 31 %) a v Prešovskom kraji (41 prevádzok, čiže 32 %).

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. september 2022 15:00

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V ovzduší na Slovensku ešte v uplynulom týždni dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, sprevádzaný veľmi nízkymi až nízkymi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc už len ojedinele dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľ ďalších silných alergénov, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých, sa vyskytoval v ovzduší len sporadicky, a to vo veľmi nízkych, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 36. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 16. september 2022 07:40

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni opakovane dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie – sprevádzaný veľmi nízkymi dennými koncentráciami peľu paliny a strednými dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc dosahoval najvyššie denné koncentrácie v strede týždňa, t.j. v dňoch 7. a 8. septembra. Peľ silných alergénov paliny a tráv z čeľade lipnicovitých už dlhodobo dosahuje len veľmi nízke, alergiologicky nevýznamné denné hladiny.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 35. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 07. september 2022 12:38

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 81