Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3236
Počet zobrazení obsahu : 18432199
Tlačové správy
Monitoring odpadových vôd na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. Júl 2021 12:39

Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) odoberajú spolu s pracovníkmi čističiek odpadových vôd (ČOV) za presne stanovených podmienok približne 10 vzoriek týždenne zo všetkých krajov (v začiatkoch to bolo menej). Analýzu vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 vykonáva Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR, kam RÚVZ vzorky transportujú.


Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek epidemiológovia z RÚVZ dôsledne vytypovali sieť odberových miest (veľké krajské ČOV). Takto nastavený monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia.

Čítať celý článok...
 
Delta variant ochorenia COVID-19 môže mať príznaky ako bežná nádcha Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. Júl 2021 10:48

Infekčnejší delta variant  ochorenia Covid-19 (ďalej len „delta variant“) sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi.  Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia.


Infekčnejší delta variant sa postupne rozširuje vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Sekvenovaním vzoriek bolo už aj u nás potvrdených niekoľko desiatok prípadov delta variantu (35 prípadov k 12.7.2021). Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali protiepidemické opatrenia. Rizikom tohto variantu je jeho výrazne vyššia infekčnosť. Čiastočne sa môžu líšiť aj príznaky.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021 (+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 12. Júl 2021 14:03

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1148 pozitívnych vzoriek.

Alfa variant bol laboratórne potvrdený v 1120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. 
Beta variant identifikovali laboratóriá v 4 prípadoch.
Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade.
Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek.
V 9 prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v 3 pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v 4 o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

Čítať celý článok...
 
Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 08. Júl 2021 13:43

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola.

Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh ochorenia a neboli hospitalizované. Hospitalizáciu si však vyžiadal ťažký priebeh ochorenia jednej neočkovanej osoby.

Všetky protiepidemické opatrenia boli príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečené a hygienici majú situáciu pod kontrolou.


Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika SR vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou.

“Zároveň pri úspešnej spolupráci všetkých zapojených laboratórií sa v niektorých prípadoch výrazne podarilo skrátiť aj čas medzi odobratím vzorky od pacienta až po výsledok sekvenácie -  už na štyri dni. Takto si dokážeme udržiavať aktuálny prehľad o šírení jednotlivých variantov v populácii a adekvátne na to reagovať,” povedala laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková.

Čítať celý článok...
 
Varovanie a odporúčania v extrémnych horúčavách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 08. Júl 2021 13:38

Svetová meteorologická organizácia uvádza, že obdobie od r. 2011 – 2020 bolo najteplejšou dekádou doposiaľ. Počet ľudí vystavených extrémnym horúčavám exponenciálne stúpa v závislosti od zmeny klímy, čím sa zvyšuje aj množstvo zdravotných rizík a úmrtí spôsobených vplyvom horúčav.


Tzv. „tepelný stres“ môže u jedinca odhaliť ochorenia, ktoré by sa prejavili až neskôr, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku, psychické poruchy, astmu a taktiež zvyšuje riziko dopravných nehôd a infekčných chorôb.


Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môžeme pomocou niekoľkých pravidiel predísť vzniku tepelného stresu, a tým znížiť dopad extrémnych horúčav na verejné zdravie, a zároveň zabezpečiť ochranu zdravia pred ochorením COVID-19 aj v letných mesiacoch.

Čítať celý článok...
 
Informácia k výskytu delta variantu pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 28. jún 2021 20:36

Prítomnosť delta variantu na Slovensku bola rutinným sekvenovaním potvrdená v ďalších dvoch prípadoch. Ide o spolu dva nesúvisiace prípady. Osoby majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli zaočkované.


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Úzkym kontaktom osôb bola bezodkladne nariadená domáca karanténa.

V uvedených prípadoch identifikovali delta variant v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Celkovo máme laboratórne potvrdených šesť delta variantov pandemického vírusu, pričom všetky osoby prišli zo zahraničia.

Sekvenovaním sa v júni 2021 potvrdila i prítomnosť alfa a beta variantu a rovnako variantov, ktoré boli prvýkrát zaznamenané v Egypte a v Rusku.

Posledné dva menované varianty nie sú zatiaľ zaradené medzi VOI (variant od interest, teda epidemiologicky závažný) ani medzi VOC (variant of concern, teda potenciálne závažný variant).

Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 61